Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 3 TN, B: Hãy hối cải và tin vào Tin Mừng. 17 Tháng 1 2018 Lm. Bùi Thượng Lưu 38
CN 2 TN, B: Họ đến và ở lại với Người 10 Tháng 1 2018 Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện 70
Lễ Hiển Linh, B: Thiên Chúa tỏ mình cho những tấm lòng chân thành tìm kiếm Người 03 Tháng 1 2018 Lm An Phong, OP 371
Lễ Đức Mẹ TC, B: Lễ Đứcc Maria Mẹ Thiên Chúa – Nữ Vương hoà bình 31 Tháng 12 2017 Jos. Vinc. Ngọc Biển 243
Lễ Thánh Gia B: Gia Đình vui sống theo Luật Chúa 28 Tháng 12 2017 Lm. Nhất Tiến 85
Lễ GS B: Lời Thiên Chúa (Verbum Dei) ở giữa chúng ta 25 Tháng 12 2017 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 88
CN 4 MV, B: Đức Chúa ở cùng chúng ta 20 Tháng 12 2017 Lm. Văn Hào SDB 727
CN 3 MV, B: Niềm vui đang đến 14 Tháng 12 2017 Lm Lu-y Nguyễn Quang Vinh 849
CN 2 MV, B: Hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng để đón nhận Chúa đến 06 Tháng 12 2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 74
CN 1 MV, B: Tỉnh thức và cầu nguyện 29 Tháng 11 2017 TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 131

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch