1277051153_nv_copyGPVINH - Ngày 19.06.2010, ngày đặc biệt giữa lòng Năm Thánh GHCG tại Việt Nam và cũng là thời điểm vừa khép lại Năm Linh Mục, tại quảng trường Tòa Giám mục Xã Đoài, Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã chủ tế Thánh Lễ phong chức Linh Mục cho các Thầy Phó Tế:

01. Phêrô Mai Xuân Ái

02. Phêrô Trần Phúc Cai

03. Antôn Võ Thành Công

04. Micae Trần Định

05. Phêrô Nguyễn Ngọc Giao

06. Antôn Lâm Văn Hân

07. Phêrô Nguyễn Huy Hiền

08. Antôn Hoàng Trung Hoa

09. Phêrô Nguyễn Văn Hùng

10. Phêrô Nguyễn Huy Lưu

11. Phanxicô Xaviê Đinh Văn Minh

12. Gioan Nguyễn Văn Niên

13. Giuse Nguyễn Văn Ngữ

14. Antôn Hoàng Sĩ Phúc

15. Phaolô Nguyễn Minh Sáng

16. Phaolô Đậu Tiến Sỹ

17. Phêrô Trần Văn Thanh

18. Phaolô Nguyễn Chí Thiện

19. Gioan B. Nguyễn Đình Thục

20. Antôn Nguyễn Quang Trung

21. Giuse Nguyễn Xuân Vinh

1276932743_nv_copy 1276932772_nv DSCF4932

1276932825_nv 1276932876_nv 1276933005_nv

Đồng tế trong Thánh Lễ có Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục tân cử Giáo phận Vinh, Cha bề trên và quý Cha Đại Chủng viện Vinh Thanh, và gần 200 Linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn Dân Chúa chung lời cầu nguyện.

Giáo phận Vinh

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch