Sách

Lm.Do-X-Que_resize_copyCha Anrê Đỗ Xuân Quế OP. cùng với cha Tanila Hoàng Đắc Ánh OP. mừng Kim Khánh Linh Mục tại Nhà Nguyện Mai Khôi (44 Tú Xương Q.3 TP.HCM) lúc 10g00 thứ sáu 8/7/2011. Xin xem Thiệp Mời gửi kèm đây.

Cha Anrê Đỗ Xuân Quế sinh năm 1930 tại Thượng Kiệm, Phát Diệm, học Tiểu Chủng Viện và Đại Chủng Viện Phát Diệm, sau đó nhập Dòng Đa Minh chi Lyon, du học tại Roma, thụ phong LM năm 1961.

Cha từng làm thơ, viết lời ca cho Lm. nhạc sư Tiến Dũng... chủ nhiệm báo Nhà Chúa, tập san Hát lên mừng Chúa, sáng lập Ca Đoàn Piô X, từng làm : linh hướng Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh chi Lyon, Trưởng Ban Thánh Nhạc TGP. Saigon, Quản nhiệm Nhà thờ Vườn Chuối, Tu Viện Trưởng Tu Viện Mai Khôi và bao chức vụ khác… Con không nhớ hết, xin các đấng bổ sung. Cha Đỗ Xuân Quế quả là một Linh Mục gốc Phát Diệm đa năng đa hiệu !

    Xin mọi người hiệp ý Tạ Ơn Chúa, hiệp thông cầu nguyện và có thể gửi điện thư chúc mừng : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

    Joseph Phạm Bá Lãm  

        Kim_Khanh_Cha_QUE

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch