-         Chủ bút và viết bài cho Đặc San Tài Đức, Trung học Đệ 1 cấp, Búng, Bình Dương: 1966-1967

-         Viết bài bình luận  không định kì cho báo Chuông Việt, Nguyệt San sinh viên Việt Nam tại Hoa Kì, xuất bản tại Hoa Kì: 1968-

1971.

-         Chủ bút nội san Cộng Ðồng của linh mục tu sĩ nam nữ VN tại Hoa Kì & Gia Nã Ðại, viết mục ‘Tin Bán Chính Thức’ dưới những bút hiệu: Phóng Viên Tập Sự, Phóng Viên Toà Soạn, Phóng Viện Cộng Đồng;  rồi chuyển sang mục ‘Chuyện Chúng Mình’ dưới bút hiệu: Rỉ Tai. Cả hai mục đều pha màu mè tiếu lâm về giới linh mục tu sĩ, xuất bản tại Hoa Kì:

1971-1975.

-         Viết bài không định kì cho Nguyệt san Chân Trời Mới, xuất bản tại New Orleans, Louisiana, 1976.

-         Viết bài không định kì trên Nguyệt San Dân Chúa Mĩ Châu, xuất bản tại New Orleans, Louisiana, 1977, 1978.

-         Viết bài ‘Suy Niệm Chúa Nhật’ cho Nguyệt San Dân Chúa Mĩ Châu, xuất bản tại New Orleans, Louisiana, 1982.

-         Viết bài cho Đặc San: Trao Cho Nhau’ của Uỷ Ban Trung Ương Chuẩn Bị Phong Thánh. Văn Phòng Trung Ương Tông Đồ

Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại, Roma, Italia. 1988.

-         Chủ Nhiệm Ðặc San Giáng Sinh của Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo VN, với bài bình luận và bài vở sáng tác. Arlington,

Virginia: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993.

-         Tác giả sách Chỉ Nam Giáo Xứ của Giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo VN. Arlington, Virginia, 1992, 124 trang.

-         Viết bài không định kì cho Nguyệt San Thời Ðiểm Công Giáo. Garden Grove, California: 1990’s.

-         Soạn giả Gia phả Dòng tộc Họ Trần Văn Uy, dòng tộc họ nội của linh mục, gồm mười đời, với hình thức và nội dung khác

biệt, mới lạ, xuất bản tại Hoa kì, 2003, 38 trang, khổ giấy 81/2 x 11.

-         Soạn giả Gia phả Dòng tộc Họ Nguyễn Văn Công, dòng tộc họ ngoại của linh mục, gồm tám đời, với hình thức và nội dung

khác biệt, mới lạ, xuất bản tại Hoa Kì, 2003, 96 trang, khổ giấy 8½ x 11.

-         Viết loạt bài ‘Suy niệm Lời Chúa’ hằng tuần theo ba chu kì trên Nguyệt San Dân Chúa Mĩ Châu , xuất bản tại New Orleans,

Louisiana: 2002, 2003, 2004.

-         Viết loạt bài ‘Chiêm niệm và Đáp trả Lời Chúa’ thường xuyên trên mạng tin Thông tấn xã Công giáo Việt Nam:

Vietcatholic Network: 2003, 2004, 2005.

-         Viết loạt bài ‘Chiêm niệm và Đáp trả lời Chúa’ không định kì trên Mạng tin Giáo phận Phú Cường, 2006.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch