Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ phong chức linh mục và phó tế tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy 13 Tháng 4 2018 Louis Gonzaga Hoàng Luật 39
Lễ mừng 70 năm linh mục và thượng thọ 94 tuổi của LM Lu-y Trần Phúc Vỵ 05 Tháng 4 2018 Joseph Phạm Bá Lãm. 118
Dòng Tên Việt Nam: Thánh lễ truyền chức linh mục & phó tế 15 Tháng 2 2018 Jos. Nguyễn Minh Vương, SJ 741
Lễ truyền chức Phó tế và Linh mục tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng 27.12.2017 31 Tháng 12 2017 Ban TT/GP Lạng Sơn 1819
Giáo Phận Thái BìnhTruyền Chức Linh Mục Và Phó Tế 13 Tháng 12 2017 Kiếm Chín – BTTGP 1065
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Phú Cường 04 Tháng 12 2017 An Bình / TT Phú Cường 271
Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Văn Hạnh, Gp Vinh 24/11/2017 29 Tháng 11 2017 Mary Nguyễn 234
Tổng Giáo phận Hà Nội vui mừng chào đón 10 tân linh mục cho cánh đồng truyền giáo 28 Tháng 10 2017 Ban Biên Tập / TGP/HN 452
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Mỹ Tho, 21.04.2017 26 Tháng 4 2017 Maria Phương Thảo 1052
Thánh lễ truyền chức linh mục tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang 21 Tháng 3 2017 BTT Gp Nha Trang 859

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch