ThuongNien23-PhuongChúa Nhật 23 Thường Niên, Năm C

Kn 9:13-18; Plm 9-10, 13-17; Lc 14:25;33

Nếu ai quan tâm đến việc nên thánh, phải nhận rằng việc chiến đấu chống lại các cám dỗ liên quan đến ý riêng và xác thịt mình, hoặc liên quan đến vật chất cũng như các thứ tương quan bất chính đưa dần mình xa Chúa, quả là việc làm hết sức khó khăn và đòi hỏi sự liên tục và trường kỳ không ngừng! Chẳng hạn, chỉ cần tìm cách loại bỏ hay chừa đi một tính xấu hoặc một tội quen phạm nào đó thôi, thì cũng có thể mất cả đời rồi không chừng. Việc nên thánh là việc cần thiết và quan trọng nhất của đời sống người Kitô hữu, vì nhờ đó họ được tham dự vào sự sống thật của Chúa và chắc chắn sẽ được hưởng vinh quang Nước Trời. Một trong những việc làm để nên thánh, đó là biết từ bỏ chính mình và những tương quan liên hệ để trao hiến cuộc sống cho Chúa. Chúa Giêsu xác định rõ ràng điều này như sau: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta." (Lc 14: 26-27).

Thoáng đọc qua điều Chúa Giêsu dạy, người ta có cảm tưởng điều Ngài đòi hỏi chỉ dành riêng cho các môn đệ và những ai theo Chúa một cách đặc biệt. Chẳng hạn, việc bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, đòi kẻ theo Chúa phải dứt khoát để làm môn đệ như các học trò chọn đi theo Thầy (việc làm thường xảy ra thời Chúa Giêsu như khi một số người chọn đi theo một Rabbi nào đó). Tuy nhiên, những đòi hỏi khác của Chúa Giêsu, như vác thập giá của mình và bỏ luôn cả mạng sống mình để theo Chúa, thì lại dành cho tất cả mọi người muốn theo Ngài. Tất cả những đòi hỏi này khi mới nghe xem ra có vẻ khắt khe và khó khăn quá! Nhưng trong thực tế cuộc sống nó thường xảy ra cho bất cứ chọn lựa nào, vì khi chọn cái này thì phải bỏ cái khác, nếu muốn điều chọn lựa đó hoàn hơn hơn. Như thế, việc chọn theo Chúa để được sống với Ngài và được hưởng phúc trường sinh, quả là việc rất xứng đáng cho ta chọn lựa. Và khi đã chọn rồi, thì việc từ bỏ các tương quan khác, kể cả chính mình và cuộc sống, sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thí dụ, khi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật vì muốn chọn và yêu Chúa, thì việc từ bỏ ý riêng mình và những thú vui khác sẽ trở nên dễ dàng.

Nhưng vì việc từ bỏ là việc đặc thù của con đường nên thánh, nên sẽ đòi hỏi người Kitô hữu phải chiến đấu không ngừng với mọi cám dỗ làm họ xa Chúa. Việc từ bỏ chính mình và vác thập giá chính là con đường Chúa Kitô đã đi qua, và cũng là con đường cứu độ cho những ai muốn theo Ngài. Bắt đầu chọn hôm nay và ghé vai vác thánh giá của mình, sẽ cảm nhận và chia sẻ được tình yêu và sự sống của Chúa, Đấng yêu thương và bỏ mình vì chúng ta.

Lm. Raphael Xuân Nguyên