ctk_crownChúa nhật 34 Lễ Chúa Kitô vua, Năm C

2 Sm 5:1-3; Cl  1:12-20; Lc 23:35-43

Hình ảnh Vua-tôi vẫn còn thấy và có lẽ mãi mãi vẫn thấy trong Kitô giáo, khi mỗi Kitô hữu nhận Chúa Giêsu là Vua của mình. Quan niệm này trong dân gian trải qua lịch sử nhân loại thường bị thay đổi khi các chế độ chính quyền chọn để cai trị dân mình. Ở một thời rất dài của nhân loại, người ta chọn theo quân chủ, nghĩa là trong nước có Vua đứng đầu, còn tất cả đều là thần dân. Khi tiến đến tự do nhiều hơn, thì nhân loại thích chọn chế độ dân chủ để diễn tả bản tính và tài năng phong phú của mỗi cá nhân con người.

Riêng Kitô giáo chẳng chọn quân chủ, cũng chẳng theo dân chủ, nhưng là Thiên chủ, nghĩa là chọn theo chế độ quyền từ Thiên Chúa ban xuống. Và khi chọn theo đường hướng này, lại phải theo tất cả giáo huấn của Đức Kitô, Đấng làm Vua mỗi cá nhân và toàn thể nhân loại cũng như vũ trụ. Điều mà nhiều người trong quá khứ và hôm nay có lẽ không muốn chấp nhận 100%, hay chỉ 50%, và kém hơn chút nữa dưới 50% quyền bính trong Giáo Hội Công Giáo, Chi Thể, Nhiệm Thể và Hiền Thê của Đức Kitô, khi họ sống trong bầu khí dân chủ. Cho dù các chế độ đổi thay, Đạo Công Giáo sẽ muôn đời theo chế độ Thiên Chủ, vì đã chọn cho mình Đức Kitô, Vua muôn đời. Các Kitô hữu không muốn theo Giáo Hội Công Giáo, họ tự nhiên tách ra khỏi Nhiệm Thể này của Đức Kitô.

Điều người Kitô hữu suy nghĩ hôm nay, là nhìn Chúa Kitô Vua, không phải dưới hình ảnh một vị Vua độc tài, hay khắt khe, nhưng ngược lại là vị Vua hòa bình, nhân ái, thương yêu nhân loại hết lòng đến hy sinh giọt máu cuối cùng để cứu chuộc họ khỏi tội lỗi và sự chết muôn đời. Cứ xem những gì Thánh Luca thuật lại trong bài Phúc âm hôm nay sẽ rõ về bản chất Vua của Đức Kitô. Cho dù hết mọi người xỉ nhục, lên án và giết Ngài, nhưng nếu ai trong số họ chỉ cần một lời kêu xin tha thứ như tên trộm van xin: Lạy Ngài, khi về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi cùng, thì vị Vua ấy liền trả lời: Ta bảo thật, ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta. Còn vị Vua nào nhân ái và thương yêu thần dân của mình hơn được Đức Kitô Vua?

Hôm nay, vị Vua ấy vẫn cai trị dân Ngài qua Hội Thánh Công Giáo mà Ngài đã thiết lập. Hội thánh Công Giáo không phải là tập thể trừu tượng, nhưng hiện thân là những con người bằng xương bằng thịt, đầy yếu đuối và sẵn sàng vấp ngã. Nhưng Hội thánh Công Giáo tin mình luôn có Vua Giêsu Kitô, Đấng Thánh tuyệt đối hướng dẫn và can thiệp qua Thánh Thần của Ngài. Vì thế, chúng ta đừng lầm lẫn tính cách dân chủ với Thiên chủ của Đạo Đức Kitô, để bị cám dỗ xa rời tình yêu bao la mà Đấng làm Vua chúng ta đã liều mạng chết thay cho mình được sống.

Lm. Raphael Xuân Nguyên