Sau đây là phần trích lời “Phi Lộ” về Tập sách “Hương Lòng”…: Không nản chí trước những thách đố mới của cuộc sống và để dễ hòa nhập vào đời sống mới, ông đã ghi danh theo học điện tại Stratford Career Institute, USA và tiếp tục sáng tác thơ, nhạc…

Do ngay từ những năm thơ bé, ông đã được giáo dục kỹ lưỡng trong Tiểu Chủng Viện Thái Bình nên cuộc sống ông thấm dậm tinh thần đạo lý Công Giáo. Điều này đã được thể hiện qua tập Thơ Nhạc TIN CẬY MẾN và CD Nhạc Phượng Thờ xuất bản năm 2009. Kinh qua bao gian nguy, khó khăn cuộc đời, nhất là 6 năm tù cải tạo, ông vẫn vững tin vào Chúa, Người luôn quan phòng và đổ chan hòa ân ban cho ông và gia đình. Ông có lòng kính mến Đức Mẹ và rất yêu chuộng Kinh Mân côi. Ông đã dùng Thơ và Nhạc để bày tỏ Niềm Tin này và cũng để biểu hiện lòng biết ơn qua những vần Thơ, các giai điệu Thánh Ca trong Tập HƯƠNG LÒNG:

                                       “ Cuộc sống là một chuỗi những phước ân”

                                       “ Từ Thượng Đế, thân nhân đến nhân quần”

                                       “ Đã trao ban nhưng không, vô vị lợi…”

                                       “ Hãy ghi lòng tạc dạ, cảm tạ và tri ân.” ( Tâm Tình Tri Ân)                             

  

Thi sĩ Đạo Tử là một người có năng khiếu trong lãnh vực Thơ Nhạc. Thơ và Nhạc của ông nó như quyện vào nhau, trong Thơ có Nhạc và trong Nhạc có Thơ. Ông viết “Thơ Đạo” nhiều hơn”Thơ Đời”, “Nhạc Đạo nhiều hơn Nhạc Đời”. Trong Thơ Nhạc Đạo, ông vận dụng mọi giai điệu để cảm tạ và tán tụng hồng ân Thiên Chúa, Thánh Mẫu Maria. Một thời, ông cộng tác với Tập San Việt DC, Tập San Chân Lý của Dòng Đaminh Việt Nam Hải Ngoại, trong các Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ CTTĐVN Arlington, VA

Các Đặc San Ức Trai của Đại Học CTCT….Ông đã là thành viên trong Ban Chấp Hành của Hội Nhạc Sĩ CGVNHN tại Hoa Kỳ khi mới thành lập.

                             Xin hiệp thông với Thi Nhạc Sĩ Đạo Tử trong các Lời Kinh Nguyện chúc tụng và cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã được thể hiện trong Tập Thơ Nhạc HƯƠNG LÒNG của ông.

Arlington, 13/2/2020

Lm. Phương Hoài Nhân

BTPTVSL

-------------------------------

Nội dung tập Thơ Nhạc Hương Lòng sẽ đựợc đem lên tại đây trong tương lại.

Tập Thơ Nhạc Đạo Tử cũng đã được giới thiệu. Để xem Tập Thơ Nhạc Đạo Tử, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://www.mucvuvanbut.net/sach/sach-cua-cac-tac-gia-khach/1229-gioi-thieu-sach-moi-tho-nhac-dao-tu