Bộ sách ghi lại toàn cảnh văn học Công giáo Việt Nam từ ngày cha Jeronimo Majorica lập cơ sở in sách đạo tại Thăng Long (1632) cho tới nay và hướng tới kỷ niệm 400 năm vào năm 2032. Trên 80 tác giả, trong đó có khoảng 25 nhà nghiên cứu ngoài Công giáo cùng góp phần nêu bật những công sức của các thế hệ tín hữu Kitô đóng góp vào kho tàng văn học của Nước nhà.

 

Lm GP Võ Tá Khánh

Phụ trách Tủ sách Nước Mặn - Giáo phận Qui Nhơn

Để đọc toàn bộ sách, mời nhấn vào đây:

Click Here To Read