Về Sách: Kỷ nguyên kỹ thuật số với mức độ phát triển công nghệ vô cùng nhanh chóng đang tác động mạnh mẽ trên đời sống tôn giáo - xã hội - kinh tế - chính trị toàn cầu. Lối sống của con người và cách chúng ta tương quan với Thiên Chúa, với những người xung quanh và với môi trường thiên nhiên cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc do sự thâm nhập của công nghệ số vào mọi ngõ ngách của cuộc sống.

 Tác giả: Lm. Anthony Lê Đức, SVD. Nhà xuất bản: Trung tâm Nghiên cứu Á châu về Tôn ... Nhà xuất bản: Trung tâm Nghiên cứu Á châu về Tôn giáo và Truyền thông Xã hội (Đại học St. John’s, Thái Lan). Ngày phát hành: Tháng 3 năm 2022. Số trang: 362. Liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giới thiệu sách mới
SỨ VỤ CỦA GIÁO HỘI
TRONG KỶ NGUYÊN KỸ THUẬT SỐ
Tác giả: Lm. Anthony Lê Đức, SVD
Nhà xuất bản: Trung tâm Nghiên cứu Á châu về Tôn giáo và Truyền thông Xã hội (Đại học St. John’s, Thái Lan)
Ngày phát hành: Tháng 3 năm 2022
Số trang: 362
Liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Về Sách


Kỷ nguyên kỹ thuật số với mức độ phát triển công nghệ vô cùng nhanh chóng đang tác động mạnh mẽ trên đời sống tôn giáo - xã hội - kinh tế - chính trị toàn cầu. Lối sống của con người và cách chúng ta tương quan với Thiên Chúa, với những người xung quanh và với môi trường thiên nhiên cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc do sự thâm nhập của công nghệ số vào mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Những thay đổi to lớn này tạo ra nhiều cơ hội quý giá cho Giáo hội trong việc thi hành sứ vụ trong thời đại mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách đố cho Giáo hội. Các thành phần trong Hội Thánh không những phải biết cách tận dụng những quà tặng của Thiên Chúa một cách đúng đắn và hiệu quả, mà còn mạnh dạn cất lên tiếng nói ngôn sứ trước những xu hướng phát triển và sử dụng công nghệ phản lại với các giá trị của Tin Mừng.


Tập sách này bàn luận về một số đề tài quan trọng liên quan đến sứ vụ của Giáo hội trong kỷ nguyên mới, đặc biệt các hoạt động mục vụ giáo dân, suy tư thần học, đối thoại liên tôn, giao thoa văn hóa, và truyền thông xã hội. Các bài viết với những suy tư và phân tích mang tính học thuật là kết quả của quá trình nghiên cứu của tác giả từ các văn kiện của Giáo hội, các công trình nghiên cứu quốc tế, các tài liệu thời sự, và kinh nghiệm cá nhân trong công việc nghiên cứu, giảng dạy và làm mục vụ truyền giáo trên 15 năm qua.


Về Tác Giả


Linh mục Anthony Lê Đức, SVD là tu sĩ thuộc Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời. Ngài tuyên khấn trọn đời năm 2005 và chịu chức linh mục năm 2006 tại Hoa Kỳ. Ngài có bằng Cử nhân về Sinh học phân tử tế bào và Á châu học từ University of California, Berkeley (Hoa Kỳ), bằng Master of Divinity từ Catholic Theological Union (Chicago, IL, Hoa Kỳ) và bằng Tiến sĩ về Tôn giáo học từ Assumption University, Thái Lan. Hiện ngài đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Á châu về Tôn giáo và Truyền thông xã hội (Asian Research Center for Religion and Social Communication, St. John’s University, Thailand). Ngài cũng là Tổng biên tập của tạp chí học thuật của Trung tâm - “Religion and Social Communication”.


Từ năm 2016 đến nay, ngài giảng dạy tại Đại chủng viên quốc gia Thái Lan Lux Mundi. Trong công việc nghiên cứu, ngài quan tâm đến sự giao thoa giữa tôn giáo và các vấn đề xã hội đương đại như khủng hoảng môi trường, di dân và sự phát triển công nghệ. Ngài đã thực hiện nhiều bài viết tham luận về các đề tài trên, cũng như đã thực hiện các tập sách: “Religion and Society in the Digital Age: Interreligious and Intercultural Con-texts” (2020, tác giả), “Di dân Việt Nam tại Á châu: Thực trạng & Đường hướng Mục vụ” (2020, đồng biên tập), “Pastoral Creativity Amid the Covid-19 Pandemic: Global Experiences” (2021, đồng biên tập), “Đường hướng mục vụ hậu đại dịch Covid-19: Các bài học từ dấu chỉ thời đại” (2021, chủ biên).

Lm. Anthony Lê Đức, SVD