Được tin các nữ tu Việt Nam tại Hoa Kì tuyên khấn và kỉ niệm 60th, 50th và 25th năm khấn dòng do Sr Thérèse Ánh Loan, L.S.S, TM Liên Dòng Nữ Tu Việt Nam tại Hoa Kì soạn thảo và thông báo, Mục Vụ Văn Bút cho thông báo tin vui này để độc giả cùng hiệp thông chúc mừng và nguyện cầu cho quí ‘Ma Xơ’ (Ma Soeur) tiếp tục vui sống đời thánh hiến để phụng sự và phục vụ.

TM Liên Dòng Nữ Tu Việt Nam tại Hoa Kì

Sr Thérèse Ánh Loan, L.S.S