Được tin Linh mục Bùi Văn Sáu, Thánh danh Đa Minh, thuộc Giáo Phận Bắc Ninh  mới qua đời, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương trình tang lễ và mấy dòng tiểu sử, do Toà Giám Mục Bắc Ninh sắp xếp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Đa Minh  được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa.

 

VP Toà TGM Bắc Ninh

https://giaophanbacninh.org/