Trong niềm hiệp thông phân ưu và nguyện cầu, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Tin Cáo Phó và Chương Trìn tang lễ của Linh mục Nguyễn Hữu Triết, Thánh Danh Giu-se do Văn Phòng Toà Tổng Giám Mục Sài Gònsắp xếp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho Linh Hồn Cha Giu-se  được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa.

Inhaxiô Hồ Văn Xuân

https://tgpsaigon.net/