Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo (ICM) trân trọng kính báo: Lm Phêrô Nguyễn Thanh Bằng thuộc Tu Hội Tận Hiến đã về an nghỉ trong Chúa lúc 3 giờ 15 sáng Thứ Bảy, ngày 18 tháng 6 năm 2022 tại Bệnh viện Đức Bà (Our Lady of the Lake Hospital). Baton Rouge, Louisiana.

hưởng thọ 91 tuổi (12/1931 – 6/2022).

 Chương trình Tang lễ sẽ được thông báo sau.

Kính xin quý vị cầu nguyện cho linh hồn Linh mục Phêrô

được Chúa đưa về thiên đàng, hưởng nhan thánh Chúa.

 Trân trọng kính báo:

 Lm Giuse Nguyễn Việt Hưng

Tổng Phụ trách Nam Tận Hiến (ICM)

 -----------------------------

 Hình và mấy dòng tiểu sử được trích trong ‘Kỉ Yếu La Vang 2006  / Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kì’.

 Mấy dòng tiểu sử:

  • 17 Tháng 12, 1931: Sinh tại Bùi Chu
  • 1980: Thụ Phong Linh mục Tại Tu Hội Tận Hiến
  • 1981-1984: Phục vụ tại Blessed Sacrament Parish
  • 1984-2002: Phục vụ tại Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam, New Orleans