Cáo Phó: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).   Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo: Cha Cố Phêrô Nguyễn Trọng Quý:

Là Giám đốc ĐCV Toma Long Xuyên từ năm 1972 – 1975,

sau đó ngài rời Việt Nam và sống ở Đức Quốc.

Đã được Chúa gọi về đêm ngày 11/09/2020 Tại Herne, Đức Quốc Hưởng thọ 91 tuổi

 XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ PHÊRÔ

ĐƯỢC CHÚA ÂN THƯỞNG NƯỚC TRỜI

  TGM LONG XUYÊN KÍNH BÁO

 

TIỂU SỬ CHA PHERO NGUYỄN TRỌNG QUÝ

 • Sinh năm 1929, tại Trại Đường , Bắc Ninh
 • 1941: Tiểu Chủng viện Đạo Ngạn
 • 1951: Học Triết tại Đại chủng viện Thánh Albertô Nam Định
 • 1954: Học Thần học tại Rosary Hill, Hong Kong
 • 1956: Du học Genova, Italia
 • 1958: Thụ phong Linh mục tại Genova, ngày 29/06
 • 1958: Học Thánh nhạc tại Roma tới năm 1963
 • 1963 – 1967: Tiến sĩ Thần học tại Roma
 • 1968: Giáo sư tại DCV Xuân Bích, Vĩnh Long
 • 1972 – 1975: Giám đốc ĐCV Thánh Toma Long Xuyên
 • 1975: Dự Đại hội ĐCV thế giới tại Roma và kẹt lại tại Pháp
 • 1976: Giúp xứ Pháp và linh hướng VN cho giáo phận Toulon, Pháp
 • 1981: Giúp xứ Đức và linh hướng VN cho giáo phận Paderborn
 • 2000: Nghỉ hưu tại Herne, Đức Quốc

Nguồn: gplongxuyen.org

 

 

Nguồn: gplongxuyen.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch