Được tin Linh mục Lê Văn Ngọc, Thánh danh Phêrô, thuộc Giáo Phận Bà Rịa  mới qua đời, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương trình tang lễ và mấy dòng tiểu sử, do Toà Giám Mục sắp xếp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Phêrô  được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa.

VP Toà TGM Huế

http://tonggiaophanhue.net/