Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Nguyễn Tri Viễn mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Ninh Kiều, Cần Thơ 26 Tháng 11 2020 Lm Trần Trọng Dung 24
Lm Nguyễn Thành Huynh mới lìa đời tại Metaire, Louisiana 20 Tháng 11 2020 Lm Phanxicô M Trần Hưng Long, CRM 63
Lm Nguyễn Đức Khoan mới qua đời tại Thuỵ Sĩ 12 Tháng 11 2020 Lm Vincent Đỗ Huy Hoàng 57
Lm Trần Ngọc Tĩnh mới ra đi vĩnh viễn Bệnh Viện Chợ Rẫy 06 Tháng 11 2020 Tòa Gm Đà Lạt 71
Lm Phạm Hữu Lễ mới lià cõi thế tạy Mĩ Tho 29 Tháng 10 2020 Toà Giám Mục Mỹ Tho 89
Lm Phạm Minh Thanh mới qua đời tại Bệnh Viện Bảo Lộc 29 Tháng 10 2020 Tòa Giám Mục Đà Lạt 62
Lm Ngô Kim Trạng mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Thủ Đầu Một 22 Tháng 10 2020 Lm Simon Nguyễn Văn Thu 115
Lm Mai Văn Khương mới ra đi đột ngội vĩnh viễn tại Thanh Hoá 22 Tháng 10 2020 Lm Giuse Phạm Văn Định 65
Lm Nguyễn Văn Phương đã lìa đời tại Long An 08 Tháng 10 2020 VP Toà GM Mỹ Tho 123
Lm Trần Xuân Nhàn đã nhắm mắt lìa đời tại Nghẽ An 08 Tháng 10 2020 VP Toà GM Vinh 72

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch