Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Đức Ông Trần Trung Hà đã ra đi vĩnh viễn tại Thái Bình 16 Tháng 9 2020 Nan BT / GP Thái Bình 18
Lm Đức Ông Mai Đức Vinh tạ thế tại Paris 10 Tháng 9 2020 Lê Đình Thông 53
Lm Vũ Đình Liêm, SDB mới qua đời tại Sài Gòn 10 Tháng 9 2020 Lm. Phêrô Vũ Anh Tuấn, SDB 43
Lm Đinh Quang Trí đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Thủ Đức 02 Tháng 9 2020 Lm. Phêrô Trịnh Như Cung, SSS 69
Lm Lê Hiến đã nhắm mắt lìa đời tại Cần Thơ 26 Tháng 8 2020 Ga Trần Trọng Dung 64
Lm Nguyễn Văn Thục mới tạ thế tại Bệnh Viện Đồng Nai 19 Tháng 8 2020 Lm. Fx. Đỗ Đức Lực 89
Lm Lưu Đức Tân đã ra đi vĩnh viễn tại Lạc An 19 Tháng 8 2020 LM Simon Nguyễn Văn Thu 84
Lm Nguyễn Minh Sánh đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Vĩnh Long 06 Tháng 8 2020 Toà Gm Vĩnh Long 80
Lm Phạm Văn Lân đã ra đi vĩnh viễn tại Cleveland, Ohio 29 Tháng 7 2020 Mục Vụ Văn Bút 164
Lm Lưu Thanh Kỳ mới tạ thế tại Ban Mê Thuột 15 Tháng 7 2020 Vp Toà Gm Ban Mê Thuột 130

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.  

_____________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch