Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Bài đúc kết khóa thường huấn lần VI dành cho các nhà đào tạo những ứng sinh linh mục tại VN 18 Tháng 7 2018 UB Giáo sĩ và Chủng sinh 18
Đại Lễ Tấn Phong Đức Giám Mục Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường 27 Tháng 6 2018 Maria Én Trần 118
Thánh lễ khai mạc Năm thánh các thánh Tử đạo Việt Nam tại Sở Kiện 21 Tháng 6 2018 BBT 184
Thư ngỏ về dự luật ba đặc khu kinh tế: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc 09 Tháng 6 2018 Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp 177
Giáo hội Việt Nam có thêm một Đại chủng viện tại giáo phận Đà Lạt 16 Tháng 5 2018 hdgmvietnam.org 258
Thư ngỏ của Linh mục Tân Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang 09 Tháng 5 2018 Lm Micae Phạm Ngọc Hải 225
Trang Web mới của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 02 Tháng 5 2018 UB Truyền Thông HĐGMVN 276
Lm Nguyễn Đức Cường được bổ nhiệm làm Giám mục Thanh Hoá 25 Tháng 4 2018 VP Toà Gm Đà Lạt 302
Uỷ ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 42 18 Tháng 4 2018 UB Thánh Nhạc / HĐGMVN 275
Thư Mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị thường niên kỳ I/2018 14 Tháng 3 2018 + Giuse Nguyễn Chí Linh 362

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch