Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 32 A: Sửa soạn đèn dầu tâm hồn 06 Tháng 11 2020 Lm Trần Bình Trọng 46
CN 24 TN, A: Tha thứ để được thứ tha 10 Tháng 9 2020 Lm Trần Bình Trọng 110
CN 12 A: Đừng Sợ 17 Tháng 6 2020 Lm Trần Bình Trọng 260
Lễ Chúa Lên Trời, A: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế 20 Tháng 5 2020 Lm Trần Bình Trọng 279
CN 3 PS, A: Nhận ra sự hiện diện của Chúa 22 Tháng 4 2020 Lm Trần Bình Trọng 286
CN 5 TN, A: Hãy là muối và ánh sáng cho trần gian 06 Tháng 2 2020 Lm Trần Bình Trọng 470
Lễ Chúa Kitô Vua A; Đối diện trước toà phán xét 22 Tháng 11 2017 Lm Trần Bình Trọng 1539
CN 33 TN, A: Đầu tư vào của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban 09 Tháng 11 2017 Lm Trần Bình Trọng 3767
CN 31 TN, A: Tư tưởng, lời nói, hàng động cần ăn khớp 31 Tháng 10 2017 Super User 3664
CN 13 TN, A: Làm việc vì vinh danh Chúa 27 Tháng 6 2017 Lm Trần Bình Trọng 2537

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch