Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 2 MV, B: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng 03 Tháng 12 2020 Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy 13
CN 1 MV, B: Chờ đợi trong tỉnh thức – 26 Tháng 11 2020 TGm Giuse Vũ Văn Thiên 31
Lễ Chúa Kitô Vua: Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ - Vua sự thật 22 Tháng 11 2018 Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng 805
CN 33 TN, B: Con Người sẽ đến trên đám mây 15 Tháng 11 2018 Noel Quesson 787
CN 32 TN, B: Cho bằng tấm lòng 07 Tháng 11 2018 Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền 848
CN 31 TN, B: Tình yêu là sự hoàn thiện của con người (Th. Augustinô). 31 Tháng 10 2018 Lm. GB. Trần Văn Hào SDB 1004
CN 30 TN B: Lòng tin của anh đã cứu chữa anh! 25 Tháng 10 2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 809
CN 29 TN, B: Quyền hành để phục vụ 17 Tháng 10 2018 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 772
CN 28 TN, B: Cách kiếm tiền và cách sử dụng tiền 10 Tháng 10 2018 Lm. Anthony Trung Thành 814
CN 27 TN, B: Không thể chia lìa – 04 Tháng 10 2018 Lm. Ignatiô Trần Ngà 848

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch