Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 16 TN, B: Hãy lui vào nơi thanh vắng và nghỉ ngơi 18 Tháng 7 2018 Noel Quesson 20
CN 15 TN, B: Chân dung người tông đồ 11 Tháng 7 2018 Martin Lê Hoàng Vũ 52
CN 14 TN, B: Người lấy làm lạ vì họ không tin. 04 Tháng 7 2018 Lm. Phan Văn Lợi 70
CN 13 TN, B: Lòng tin của con đã cứu con 27 Tháng 6 2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc 93
Lễ Thánh Gio-an Tiền Hô: Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại 20 Tháng 6 2018 Lm. GB Trần văn Hào SDB 171
CN 11 TN, B: Giá trị của những việc nhỏ 13 Tháng 6 2018 Lm. Louis Kim Nguyễn 175
CN 10, B: Hạnh phúc là thành viên trong gia đình Chúa 07 Tháng 6 2018 Lm Nguyễn Văn Độ 145
Lễ Mình Máu Thánh Chúa, B:Tấm bánh tình yêu 30 Tháng 5 2018 TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 153
Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Hiệp nhất trong yêu thương 23 Tháng 5 2018 Lm. Ignatiô Trần Ngà 162
Lễ Hiện Xuống, B: Thánh Thần Tình Yêu. 16 Tháng 5 2018 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 141

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch