Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Từ ngôi chùa đến đan viện Dòng Kín Clara 17 Tháng 9 2020 Marta An Nguyễn dịch 17
ĐTC giải thích lý do ngài nói ‘không’ đối với vấn đề truyền chức linh mục cho người đã lập gia đình 10 Tháng 9 2020 Khắc Bá, SJ 25
Gần 500 linh mục Brazil nhiễm Covid-19 02 Tháng 9 2020 Hồng Thủy 47
ĐTC Phanxicô: Chúng ta là quản lý, chăm sóc và bảo vệ trái đất, chứ không phải là ông chủ bóc lột nó 27 Tháng 8 2020 Hồng Thủy 45
Một trên bốn thanh niên Mỹ có ý định tự tử 19 Tháng 8 2020 Văn Yên, SJ 66
Sơ Ruth Lewis, “Mẹ của các trẻ em khuyết tật ở Pakistan”, qua đời vì Covid-19 13 Tháng 8 2020 Hồng Thủy 60
ĐTC Phanxicô: nạn buôn người làm thương tổn phẩm giá con người 06 Tháng 8 2020 Hồng Thủy 69
Hàn Lâm viện Tòa Thánh kêu gọi trách nhiệm, cộng tác và liên đới chống đại dịch 29 Tháng 7 2020 Hồng Thủy 76
Tóm tắt Huấn thị của Bộ Giáo sĩ về việc cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận 23 Tháng 7 2020 Hồng Thủy 95
Thống kê về Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác tại Trung quốc 15 Tháng 7 2020 Văn Hào, SDB chuyển ngữ 112

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.  

_____________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch