Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Mẹ sầu bi dưới chân thánh giá 15 Tháng 9 2020 Trần Mỹ Duyệt 21
25 nhà khoa học nổi tiếng nói về Thượng Đế (Thiên Chúa) 11 Tháng 9 2020 Đức tin Công Giáo 24
Đại dịch Covid-19: Phản tỉnh từ nhãn quan Thần học luân lý y sinh học Công giáo 03 Tháng 9 2020 BS Trần Như Ý Lan, Dòng Đức Bà 81
Làm chứng gian: vạch trần lịch sử chống Công Giáo trong nhiều thế kỷ 26 Tháng 8 2020 Văn PHòng Thư Ký / HĐGMVN 54
Tôn Giáo 20 Tháng 8 2020 NguyễnHyVọng 59
Chữ Nho, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ 13 Tháng 8 2020 Nguyễn Hải Hoành 65
Lòng khoan dung: món quà quý nhất của hôn nhan Ki-tô hữu 06 Tháng 8 2020 Aug. Trần Cao Khải 69
Bách đạo trong thời đại mới 22 Tháng 7 2020 Trần Mỹ Duyệt 106
Hậu quả của quan hệ tình dục ngoài hôn nhân 15 Tháng 7 2020 Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn và 130
Kitô hữu và vấn đề tiền bạc 02 Tháng 7 2020 Aug. Trần Cao Khải 154

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.  

_____________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch