Trong niềm hiệp thông phân ưu và nguyện cầu, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Ai Tín, Chương trình lễ an táng và mấy dòng tiểu sử của Linh mục Trần Khôi, Thánh Danh Phao-lô do Toà Tổng Giáo Mục Huế sắp xếp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Phao-lô.

Toà Tổng Giám Mục Huế

http://tonggiaophanhue.net/