What the Popes Really Say About Socialism: “Ghê tởm” (Hideous), “phá hủy” (destructive), “hung ác” (wicked), và “lầm lạc” (perverted) chỉ là một số những tĩnh từ đã được các vị Giáo Hoàng dùng để diễn tả về chủ nghĩa xã hội (socialism).

Từ Đức Piô IX đến Đức Bênêđíctô XVI, các vị Giáo Hoàng đã một cách liên tục lên án chủ nghĩa này. Sau đây là một số những tư tưởng chọn lọc của các ngài đã được TFP Student Action trích dẫn. Chúng tôi chuyển dịch với hy vọng để có một cái nhìn trung thực thế nào là những giáo huấn và lập trường của Giáo Hội trong khi thế giới xem như đang muốn hướng tầm nhìn về chủ nghĩa này.    

  LEO XIII (1878-1903)

  “Lật đổ đã được kế hoặch một cách cố ý”

“Overthrow is Deliberately Planned”

  Vì, sự sợ hãi Thiên Chúa và lòng tôn kính đối với những lề luật thánh thiện bị tước đoạt, quyền bính của những nhà cai trị bị khinh miệt, hành động xúi dục khởi loạn đã cho phép và được chấp thuận. Quần chúng đã đòi hỏi một cách quyết liệt cái được gọi là vô luật pháp này, và vì không bị hạn chết do trừng phạt, nên sự thay đổi và lật nhào mọi thứ sẽ xảy ra theo sau đó. Đúng vậy, sự thay đổi và lật đổ này được dự trù một cách cố ý và được thúc đẩy bằng nhiều đoàn thể của những người cộng sản và người của xã hội chủ nghĩa”. (Encyclical Humanum Genus, April 20, 1884, n. 27)

 Hạ giá sự kết hợp tự nhiên của người nam và người nữ

Debasing the Natural Union of Man and Woman

 “Họ [những người xã hội chủ nghĩa, cộng sản, hoặc vô thần] tranh luận về sự kết hợp tự nhiên của người nam và người nữ, là điều được cho là thánh thiện ngay cả giữa những dân tộc hoang sơ. Với sự liên kết của nó, nhờ đó gia đình được duy trì một cách chính đáng. Nhưng họ đã làm cho yếu kém, hoặc ngay cả dẫn tới dục vọng. (Encyclical Quod Apostolici Muneris, December 28, 1878, n. 1)

  “Mùa gặt của khổ cực”

“The Harvest of Misery”

  … có nhu cầu cho một sự kết hợp của những đầu óc dũng cảm với những nguồn tài nguyên họ có thể điều khiển. Mùa gặt của khổ não đang trước mắt chúng ta, và những dự án khủng khiếp của các cuộc nổi dậy hết sức tàn bạo nhằm lật đổ các quốc gia đang đe dọa chúng ta từ sự lớn mạnh quyền lực của phong trào xã hội chủ nghĩa.” (Encyclical Graves de Communi Re, January 18, 1901, n. 21)

  SAINT PIUS X (1903-1914)

 Giấc mơ Xã Hội Tái Định Hình sẽ dẫn đến Chủ Thuyết Xã Hội

The Dream of Re-Shaping Society will Bring Socialism

  “Nhưng điều lạ lùng vẫn là, cùng lúc báo hiệu và gây bất hạnh, đó là sự trơ tráo và coi thường của những người tự gọi mình là Công Giáo và còn mơ về một Xã Hội Tái Định Hình dưới những điều kiện như thế, và về việc thiết lập nó trên trái đất, trên và vượt trên danh giới của Giáo Hội Công Giáo, ‘sự ngự trị của tình yêu và công lý’… Những gì họ sẽ mang lại?... Một cấu trúc chỉ bằng ngôn từ và sự hão huyền mà trong đó chúng ta chỉ thấy  phát ra trong một tình trạng xáo trộn, và dẫn đến nghi hoặc, những từ ngữ Tự do, Công chính, Hữu nghị, Yêu thương, Bình đẳng, và sự vui mừng nhân loại. Tất cả đều dựa trên trên phẩm giá con người bị hiểu lầm một cách bệnh hoạn. Nó sẽ là một khích động ồn ào, vô hiệu quả đối với một cái kết đã được đề khởi, nhưng sẽ đem lại phúc lợi cho một số ít những kẻ lợi dụng ý tưởng hư ảo về một xã hội hoàn hảo của dân chúng. Thật vậy, chúng ta có thể nói một cách đúng đắn rằng, đôi mắt của Sillon (phong trào Công Giáo tự do khuynh tả Pháp) đã dán vào sự hão huyền, khi đem chủ thuyết Xã Hội trên chuyến tàu của nó.” (Apostolic Letter Notre Charge Apostolique [Our Apostolic Mandate] to the French Bishops, August 15, 1910, condemning the movement Le Sillon)

  BENEDICT XV (1914-1922)

 Đừng bao giờ quên lên án Chủ Thuyết Xã Hội

Never Forget the Condemnation of Socialism

  “Ở đây, chúng ta không chú tâm để nhắc lại những tranh luận mà nó đã biểu hiện một cách rõ ràng những sai sót của Xã Hội chủ nghĩa và những chủ thuyết tương tự. Vị tiền nhiệm của tôi, Đức Lêô XIII, đã rất khôn ngoan đưa ra trong Thông điệp đáng ghi nhớ. Và các chư huynh đáng kính, hãy hết sức lo lắng đừng bao giờ quên những lời khuyến dụ trang trọng này, để trong bất cứ hoàn cảnh nào đòi hỏi, những lời này sẽ được giải thích một cách rõ ràng và được in sâu trong tâm trí trong những đoàn thể và các hội nghị Công Giáo, trong những bài giảng và trong văn bản Công Giáo.” (Encyclical Ad Beatissimi Apostolorum, November 1, 1914, n. 13)

  PIUS XI (1922-1939)

 Chủ Thuyết Xã Hội không thể hòa giải với Giáo Lý Công Giáo

Socialism Cannot Be Reconciled with Catholic Doctrine

  “Chúng tôi đưa ra tuyên bố này: dù được xem như một học thuyết, hoặc một sự thật lịch sử, hoặc một phong trào, Chủ Thuyết Xã Hội, nếu nó duy trì lý thuyết xã hội một cách đích thực, ngay cả sau khi đã hòa nhập với sự thật và công lý trên những điểm mà chúng tôi đã nhắc nhở, nó không thể hòa giái với những giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo, bởi vì khái niệm xã hội của nó trái ngược hoàn toàn với sự thật Kitô giáo.” (Encyclical Quadragesimo Anno, May 15, 1931, n. 117)

  Chủ Thuyết Xã Hội Công Giáo là một điều Mâu Thuẫn

Catholic Socialism is a Contradiction

“[Chủ Nghĩa Xã Hội] mặc dù được đặt căn bản trên lý thuyết của xã hội con người, tự nó trở nên kỳ dị và không thể hòa hòa giải với Kitô giáo chân thính. Chủ thuyết Tôn Giáo Xã Hội, Công Giáo Xã Hội, là những thuật ngữ hoàn toàn trái ngược; không ai cùng một lúc có thể là người Công Giáo tốt mà lại có thể là một người xã hội thật sự.” (Ibid. n. 120)

  PIUS XII (1939-1958)

 Giáo Hội sẽ chiến đấu với Chủ Thuyết Xã Hội cho đến cùng

The Church Will Fight Socialism to the End

  “[Giáo Hội đã quyết tâm] bảo vệ cá nhân và gia đình khỏi sự đe dọa hiện hành nhằm dẫn đến một xã hội chủ nghĩa toàn diện mà cuối cùng sẽ khiến cho bóng ma của ‘Leviathan’* trở thành một thực tế kinh hoàng. Giáo Hội sẽ chiến đấu trong trận chiến này cho đến cùng, vì nó là một câu hỏi của những giá trị siêu hình: phẩm giá con người và sự cứu rỗi của các linh hồn.” (“Radio message to the Katholikentag of Vienna,” September 14, 1952 in Discorsi e Radiomessaggi, vol. XIV, p. 314)

  Thể chế toàn quyền lực làm hại sự phát triển thực

The All-Powerful State Harms True Prosperity

  “Nghĩ về một Thể Chế như là một điều gì tối hậu, mà tất cả những cái khác chỉ là tùy thuộc và bị điều khiển, thì không thể lầm lẫn rằng, đó là điều làm hại sự thật và sự phát triển bền vững của các quốc gia.” (Encyclical Summi Pontificatus, October 20, 1939, n. 60)

  *Leviathan is now recognised as a cornerstone of Western political philosophy, particularly in its ideas of a 'social contract' between ruler and ruled.

  JOHN XXIII (1958-1963)

 “Không người Công Giáo nào có thể tán đồng ngay cả thuyết xã hội ôn hòa”

“No Catholic could subscribe even to moderate socialism”

 “Giáo Hoàng Piô XI đã nhấn mạnh từ xa hơn nữa về sự đối lập căn bản giữa Chủ Thuyết Cộng Sản và Kitô Giáo, và cho rõ rằng không một người Công Giáo nào có thể chấp nhận ngay cả Chủ Thuyết Xã Hội ôn hòa. Lý do là vì Chủ Thuyết Xã Hội được xây dựng trên một giáo điều của xã hội con người mà nó bị giới hạn theo thời gian và không nghĩ về bất cứ đối tượng nào ngoài hạnh phúc vật chất. Và rồi từ đó, nó phát triển thành mô hình của một tổ chức xã hội mà chủ đích duy nhất nhắm đến là sản xuất. Nó quá đặt nặng sự hạn chế tự do con người, cùng lúc công khai coi thường ý niệm chính đáng của quyền bính xã hội.”  (Encyclical Mater et Magistra, May 15, 1961, n. 34)

  PAUL VI (1963-1978)

 “Những Kitô hữu hướng tới Lý Tưởng Hóa Chủ Nghĩa Xã Hội”

“Christians Tend to Idealize Socialism”

 Những Kitô bị hấp dẫn bởi chủ nghĩa xã hội thường xuyên hướng tới việc lý tưởng hóa nó bằng những từ ngữ mà chúng vượt khỏi những chữ nghĩa khác, thông thường như: một khát vọng cho công bình, hòa hợp, và bình đẳng. Họ từ chối nhận thức những giới hạn của những phong trào xã hội trong lịch sử, mà tiếp tục buộc tuân theo những ý tưởng từ đó chúng đã phát xuất.” (Apostolic Letter Octogesima Adveniens, May 14, 1971, n. 31)

  JOHN PAUL II (1978-2005)

 Chủ Nghĩ Xã Hội: Mối nguy hiểm của một “giải pháp đơn giản và cấp tiến”

Socialism: Danger of a “simple and radical solution”

  “Có thể coi như ngạc nhiên rằng ‘chủ nghĩa xã hội’ đã xuất hiện ngay từ những phân tích về các giải pháp của vị Giáo Hoàng đối với ‘câu hỏi của giới thợ thuyền’ tại thời điểm khi ‘chủ thuyết xã hội’ chưa hoàn toàn hình thành một Thể Chế mạnh mẽ và quyền lực, với tất cả các thủ đoạn mà nó được áp dụng, như đã xảy ra sau này. Tuy nhiên, ngài đã phê bình một cách chính xác mối nguy hiểm được đặt ra đối với quần chúng bởi sự trình bày hấp dẫn của giải pháp đơn giản và cấp tiến về ‘câu hỏi của giới thợ thuyền.’” (Encyclical Centesimus Annus - On the 100th anniversary of Pope Leo XIII's Rerum Novarum, May 1, 1991, n. 12)

  BENEDICT XVI (2005 - 2013)

 “Chúng ta không muốn một định chế mà nó kiểm soát mọi thứ”

“We do not Need a State which Controls Everything”

  Một thể chế mà sẽ cung cấp mọi thứ, thu góp mọi thứ về cho mình, cuối cùng cũng sẽ trở thành một hệ thống cai trị hành chính không có khả năng đảm bảo tất cả mà con người đau khổ - rất người - những nhu cầu: như chú tâm đến lợi ích cá nhân. Chúng ta không cần một Thể Chế mà nó sắp đặt và kiểm soát mọi thứ, nhưng một chính phủ mà nó phù hợp với nguyên tắc phụ thuộc, những hiểu biết một cách rộng rãi, nâng đỡ những sáng kiến phát xuất từ những sức mạnh xã hội khác nhau, và kết hợp điều kiện tự phát với sự gần gũi những con người đang có nhu cầu…Cuối cùng, cho rằng cấu trúc xã hội công bằng là những gì làm cho các hoạt động bác ái trở thành dư thừa là chủ trương che đậy một quan niệm duy vật về con người: ý niệm sai lầm cho rằng con người có thể sống “nguyên bởi bánh” (Mt 4:4; cf. Deut 8:3) - đó là niềm tin hạ thấp con người và rốt cuộc coi thường tất cả những gì là đặc tính của con người .” (Encyclical Deus Caritas Est, December 25, 2005, n. 28)

 Trần Mỹ Duyệt

 _____

 Nguồn: Gustavo Solimeo. “What the Popes Really Say About Socialism.” TFP Student Action.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch