ME_MARIALời Chúa là đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường cho con. TV 119,10

01. Người đàn ông bị dụ dỗ ăn trái cấm bởi ai? (St 3,1-24 )

a. Bà Evà                 

b. Con rắn

c. Ma quỷ               

d. Người đàn bà

02. Người được gọi là mẹ của chúng sinh là ai? (St 3,1-24)

a. Bà Evà                    

b. Bà Maria

c. Bà Xara                      

d. Bà Sơva

03. Hai người vợ của ông Laméc thuộc dòng dõi ông Cain tên là gì? (St 4,17-24)

a. Bà Ađa & Xila    

b. Bà Dinpa &Binha

c. Bà Xara & Haga 

d. Bà Maria & Mácta

04. Vợ ông Laméc, người sinh ra ông Giavan, Ông tổ các người ở lều và nuôi gia súc tên là gì? (St 4,17-24)

a. Bà Ađa                                

b. Bà Xila

c. Bà Xara                   

d. Bà Sơva

05. Vợ ông Laméc, người sinh ra ông Giuvan, ông tổ người chơi đàn thổi sáo tên là gì? (St 4,17-24)

a. Bà Ađa                       

b. Binha

c. Bà Xara                       

d. Bà Xila

06. Vợ ông Laméc, người sinh ra ông Tuvan, Ông tổ các người thợ rèn đồng và sắt tên là gì? (St 4,17-24)

a. Bà Ađa                       

b. Bà Binha

c. Bà Xara                  

d. Bà Xila

07. Hai cô con gái của ông Haran, em ông Ápram tên là gì? (St 11,10-32)

a. Bà Ađa & Xila 

b. Bà Ôhôla & Ôhôliva

c. Bà Xara & Haga    

d. Bà Minca & Gítca

08.       Vợ hai ông Nakho, em ông Ápram tên là gì? (St 22,20-24)

a. Bà Ađa                          

b. Bà Rưuma

c. Bà Minca                       

d. Bà Cơtura

09. Con gái ông Ítmaen, con ông Ápraham và cũng là vợ ông  Êxau tên là gì? (St 28,6-9)

a. Cô Makhalát                 

b. Cô Átnát

c. Cô Léa               

d. Cô Maria

10Vợ ông Êxau, con gái ông Êlon người Canaan tên là gì? (St 36,1-5)

a. Bà Ađa                       

b. Bà Rưuma

c. Bà Minca                             

d. Bà Cơtura

11. Ông Têrac sinh ông Ápram, ông Nakho và ông Haran. Ông Haran sinh ra ông Lot. Ông Ápram và ông Nakho đã cưới vợ : Người vợ của ông Ápram  là bà Xarai, người vợ của ông Nakho tên là gì? (St 11,29)

a.  Bà Minca         

b. Bà Rakhen

c.  Bà Giaên         

d. Bà Evà

12Để thực hiện lời hứa với tổ phụ Ápraham. Giavê đã hiện ra với ông ở Cây Sồi Mamrê và Ngài nói : “Ta sẽ trở lại đây với ngươi. Lúc đó vợ ngươi sẽ có con trai”. Bà liền cười thầm trong bụng vì nghĩ  mình tuổi tác đã cao làm sao mà có con được. Bà tên là gì? (St 18,1-15)

a. Bà Xara            

b. Bà  Anna

c. Bà Haga        

d. Cô Étna

13. Ông Ápraham đã nghe lời ai khi đuổi mẹ con Ítmaen vào sa mạc? (St 21,8-21)

a. Bà Xara                      

b. Ông Ixaác

c. Bà Haga                     

d. Lời sứ thần

14Hai người phụ nữ được gọi là tổ phụ của 2 dân tộc Môáp và Ammôn có liên hệ với tổ phụ Ápraham tên là gì? (St 19, 30-38)

a. 2 người con ông Adam                     

b. 2 người con ông Lot  

c. 2 người con ông Xơlópkhát 

d. 2 người con ông Saun 

15“Trong bụng bà có hai dân tộc đang phân tranh, dân này thắng thế áp đảo dân nọ, con cả phải làm tôi con thứ”. Người mẹ ấy tên là gì? (St 25,13-27)

a. Bà  Rakhen            

b. Bà  Rêbêca

c. Bà  Xara                

d. Bà Binha

16Vì yêu thương người em là ông Giacóp hơn nên bà tìm mọi cách dành phúc lành từ người chồng mù loà cho ông. Người mẹ ấy tên là gì? (St 27,1-46)

a. Bà Rakhen                    

b. Bà Rêbêca

c. Bà Xara                        

d. Bà Lêa

17Ngoài hai người vợ chính thức là bà Lêa và bà Rakhen. Ông Giacóp còn có con với 2 người nữ tì của vợ mình. Hai người nữ tì này tên là gì? (St 30,10-13)

a. Bà Haga  & Xara      

b. Bà Binha & Haga

c. Bà Dinpa & Haga           

d. Bà Binha & Dinpa

17Nữ tì của bà Lêa đã sinh cho ông Giacóp, Gát và Asê tên là gì? (St 30,6-8

a. Bà Dinpa      

b. Bà Haga

c. Bà Binha           

d. Bà Giaên

19Nữ tì của bà Rakhen, đã sinh ra cho ông Giacóp, Dan và Neptali tên là gì? (St 30,6-8)

a. Bà Binha           

b. Bà Haga

c. Bà Dinpa          

d. Bà Átnát

20Vợ của tổ phụ Giacóp, khi đi khỏi nhà cha mình là ông Laban, bà đã đem theo các Têraphim. Đó là những tượng nhỏ chỉ được chuyển lại cho những người thừa kế chính thức. Có các tượng ấy là cách bảo đảm lãnh gia nghiệp. Bà tên là gì? (St 31,17-21)

a. Bà Rakhen                     

b. Bà Lêa

c. Bà Rêbêca                    

d. Bà Xara

21. Sau khi giải được giấc mộng cho vua Pharaô và được đặt làm quan tể tướng Ai Cập. Vua Pharaô đặt tên cho ông Giuse là Xópnát Panêác và cho kết hôn với lệnh nữ của ông Pôtiphêra, tư tế thành On. Nàng tên là gì? (St 41,44-45)

a. Bà Átnát              

b. Bà Xara

c. Bà Myriam               

d. Bà Anna

22Người phụ nữ có tên trong gia phả của Chúa Giêsu, có hai người chồng nhưng không có con, song lại có thai với bố chồng. Khi biết được điều này, ông Giuđa đã nói : “Nàng đã sống trọn nghĩa hơn tôi, vì tôi đã không cho Sêla, em của E và Onan đến với nàng”. Bà tên là gì? (St 38,1-30)    

a. Bà Tama              

b. Bà Rút

c. Bà Maria              

d. Bà Bátseva

23. Người đầu tiên nhìn thấy chiếc thúng có đứa bé bên trong trôi trên  sông Nin tên là gì? (Xh 2,1-10)

a. Bà Xíppora            

b. Người nữ tì

c. Nàng công chúa Pharaô        

d. Bà mẹ Giôkhevét

24. Người đặt tên Môsê cho đứa bé được vớt lên từ sông Nin tên là gì? (Xh 2,1-10)

a. Bà Xíppora                   

b. Người nữ tì

c. Nàng công chúa Pharaô                                     

d. Bà mẹ Giôkhevét

25Con gái ông Rơuên, tư tế của Madian, người có 7 cô con gái. Người chị được gả cho ông Môsê tên là gì? (Xh 2,21)

a. Bà Susanna                

b. Bà Giuđitha

c. Bà Myriam                 

d. Bà Xíppora

26Chị ông Môsê và là em ông Aharon, người đã coi sóc em mình khi được giấu dưới dòng sông và đã tìm được người chăm sóc nó.     Bà tên là gì? (Xh 15,20)

a. Bà Myriam                 

b. Bà Anna

c. Bà Dơvôra                           

d. Bà Giaên

27.  Ngoài người vợ chính thức là bà Xara, ông Ápraham còn có thêm một người vợ nữa. Bà đã sinh cho ông Dimran, Giócsan, Môdan, Madian, Gitbác và Suác. Dòng dõi của những người con này là các dân Ả Rập, trong đó có dân Madian (Xh 2,15), dân Sôra (1V 10,1-10); dân Dôdan (Is 21,13). Người vợ này tên là gì? (St 15,1-4) 

a. Bà Cơtura                      

b. Ba Rakhen                          

c. Bà Lêa                          

d. Bà Anna

28. Khi dân Ítraen bành trướng ở Ai Cập. Người Ai Cập đã bắt con cái Ítraen lao công một cách ác nghiệt bằng lao dịch nặng nề : khuấy hồ, làm gạch, xây dựng thành quách. Vua Pharaô còn truyền cho 2 bà giúp đỡ các sản phụ Hipri rằng : “Nếu là con trai thì hãy giết chết nó đi, còn nếu là con gái thì để nó được sống”. Các bà đỡ kính sợ Thiên Chúa nên đã không làm như Vua Pharaô đã truyền dạy. Họ tên là gì? (Xh 1,8-22)

a. Bà Sipra & Pua   

b. Bà Binha & Pua

c. Bà Dinpa & Pua   

d. Bà Xara & Pua

29Vì ghen tị và chống lại ông Môsê nên bà đã bị Đức Chúa trừng phạt. Bà bị phong hủi đầy mình.  Bà tên là gì? (Ds 12, 1-16)

a. Bà Myriam                   

b. Bà Xara

c. Bà Rakháp                   

d. Bà Lêa

30Một trong những hậu duệ của ông Giuse, thuộc thị tộc Mơnasê, đã chết mà không có con trai. Những cô con gái của ông Xơlópkhát, đã xin ông Môsê cho một địa sở làm cơ nghiệp để tên tuổi cha mình khỏi bị mai một. Và đã được Đức Chúa chấp nhận. Những người con gái của ông Xơlópkhát là Mácla, Nôa, Khoócla, Minca và ai?  (Ds 27,1-11)

a. Bà Tiaxa                       

b. Bà Xara

c. Bà Rakháp                    

d. Bà Lêa

31.  Ông Encana, người thuộc chi tộc Épraim có hai người vợ. Một người tên là Anna thì son sẻ, người vợ kia thì có con trai con gái. Ông rất thương bà Anna vì Đức Chúa đã khoá dạ nàng. Còn người vợ kia thì chọc tức, hạ nhục bà  Anna vì bà không sinh nở được. Người vợ kia của ông Encana tên là gì? (1Sm 1,5-8)

a. Bà Avigagin                         

b. Bà Pơninna

c. Bà Maakha                           

d. Bà Khunda

32. Thời gian trốn vua Saun trong sa mạc, ông Đavít sai người đến với ông Navan để xin đồ ăn, nhưng những người của ông Đavít đã bị sĩ nhục. Người vợ của ông Navan biết được chuyện ấy liền đi nhận lỗi và đã được tha thứ. Sau này bà trở thành vợ của ông Đavít. Bà tên là gì?  (1Sm 25,1-40)

a. Bà Avigagin           

b. Bà Avisác

c. Bà Rút                            

d. Bà Giaên

33Vợ của tướng Urigia, sau này được vua Đavít cưới làm vợ, đã sinh ra vua Salomon, tên là gì? (2Sm 12,24)

a. Bà Anna             

b. Bà Candakê

c. Ba Bátseva         

d. Bà Khunda

34Khi vua Đavít già nua tuổi tác, người ta đem đến một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời để nàng hầu hạ vua. Người thiếu nữ ấy tên là gì? (1V 1,1-3)

a. Cô Avisác                  

b. Cô Átnát

c. Cô Mariam                 

d. Cô Ôhôla

35Trên núi Cácmen, tiên tri Êlia chứng thực cho dân thấy Đức Chúa là Thiên Chúa thật và đã giết hại hàng tư tế Baan của Hoàng hậu. Hoàng hậu tức giận sai người đến với tiên tri Êlia và nói rằng : “Hoàng hậu sẽ lấy mạng ông”. Hoàng hậu ấy tên là gì? (1V 19,1-2)

a. Bà Ôhôliba                 

b. Bà Vátti

c. Bà Sơva          

d. Bà Ideven

36Người phụ nữ đã bày mưu hãm hại ông Navốt để chiếm đoạt lấy vườn nho của ông mà dâng cho chồng tên là gì? (1V 21,1-16)  

a. Bà Étte                  

b. Bà Ideven

c. Bà  Bátseva                

d. Bà Pơninna

37Khi biết ông Êlia là một tiên tri, người của Thiên Chúa. Bà đã làm một gác nhỏ, ở đó có giường với bàn ghế, cùng đèn. Khi nào tiên tri Êlia đến thì sẽ ở đó.  Bà tên là gì? (2V 4,8-33) 

a. Bà Sunêm            

b. Bà Avigagin

c. Bà Cơtura            

d. Bà Anna

38Tiên tri Êlia đã cầu nguyện để cho bà có con trong lúc tuổi già, nhưng rồi đứa bé lại chết. Bà đã khẩn cầu và được tiên tri làm cho sống lại. Mẹ của đứa bé ấy tên là gì? (2V 4,8-33)

a. Bà Athangia            

b. Bà Giôkhevét

c. Bà Sunêm               

d. Bà Maakha

39Thiên sứ Raphaen đi với Tôbia về xứ Mêđi. Ở đó, thiên sứ Raphaen giúp Tôbia trừ khử quỷ dữ và giúp ông lấy người em

họ của mình. Nàng tên là gì? (Tb 3,7-17…)

a. Cô Maria                    

b. Cô Xara

c. Cô Átnát                    

d. Cô Mácta

40.   Vợ ông Raguên, anh em với ông Tôbit sẽ là nhạc mẫu của ông Tôbia tên là gì? (Tb7,1-17)

a. Bà Anna            

b. Bà Sơva

c. Bà Étna             

d. Bà Xara

41. Người thay thế Hoàng hậu Vátti, vợ của vua Asuêrô tên là gì? (Et 1,10-12)

a. Hoàng hậu  Vátti                 

b. Hoàng hậu Étte

d. Hoàng hậu  Ideven

42. Theo lời Thiên Chúa, các phụ nữ này : “Kiêu kỳ, chúng vừa đi vừa vênh mặt, liếc mắt, chúng bước đi nhún nhảy, khua kiềng đeo chân”. Họ là ai? (Is 3,16…)

a. Con gái Xion         

b. Con gái Canaan

c. Con gái Ai cập  

d. Con gái thần Baan

43Tiên tri Hôsê có 3 người con với bà Gôme, hai con trai và một cô con gái. Cô con gái ấy tên là gì? 43. Cô Lô-Rukhama (Hs 1,6)

a. Cô Pơninna                  

b. Cô Susanna

c. Cô Lô-Rukhama           

d. Cô Maria

44Thiên Chúa nói với tiên tri Êdêkien rằng : “Chúng đã đàng điếm ở Ai Cập”. Hãy cho biết những kỹ nữ đó là ai? a (Ed 23,1-4)   

a. Bà Átnát & Giaên

b. Bà Phôtina & Pơninna

c. Bà Dina & Binha

d. Bà Ôhôla & Ôhôliva

45Để uỷ lạo con trước sự bách hại của nhà vua Antiôkô, bà đã khuyên nhủ con rằng : “Con ơi, con hãy thương mẹ đã cưu mang con chín tháng và bú mớm trong 3 năm, cũng đã nuôi nấng, dẫn đưa con đến tuổi này và đã dưỡng dục con. Hỡi con, mẹ xin con hãy ngước nhìn trời đất mà xem tất cả mọi vật trong đó, và hãy biết rằng Thiên Chúa đã làm ra chúng, không phải do vật đấy đã có trước và loài người này thì cũng như thế. Đừng sợ tên lý hình đấy, nhưng hãy ở sao cho xứng đáng, ngỏ hầu nhờ Chúa thương, mẹ được gặp lại các con làm một với các anh em”.  Bà tên là gì? (2Mc 7,1-...)

a. Mẹ của 7 anh em tử đạo                           

b. Mẹ của Thánh Giacôbê và Gioan

c. Mẹ của Giuse và Bengiamin                          

d. Mẹ của thánh Têphanô tử đạo

46. Vợ ông Haman, khanh tướng của vua Asuêrô, người có âm mưu giết hại ông Moocdôkhai và dân tộc do thái của ông. Bà tên là gì? (Et 5,9-14)

a. Bà Dêrết         

b. Bà Lô-Rukhama

c. Bà Dina           

d. Bà Pua

47“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần khí tôi hoan hỉ vui mừng vì Đức Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Người hát vang bài ca ngợi khen này tên là gì? (Lc 1,46-48)

a. Bà Maria             

b. Bà Dơvôra

c. Bà Miriam              

d. Bà Êlisabét

48. “Trong nữ giới, có Người là diễm phúc, và đáng chúc tụng thay hoa quả lòng Người”. Lời chúc tụng này thốt ra từ môi miệng của ai? (Lc 1,39-56)

a. Bà Êlisabét                   

b. Bà Maria 

c. Bà Maria                        

d. Bà Xara

49Trong Tân Ước có nhắc tới một người phụ nữ được trừ bảy quỷ. Đó là ai? (Mc 5,23-35 

a. Bà Maria Mácdala         

b. Bà Maria

c. Bà Mácta                   

d. Bà Gioanna

50. “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Ngài thôi là sẽ được cứu chữa”. Và khi bà đụng tới áo choàng của Chúa Giêsu thì bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Đây là suy nghĩ của ai? (Mc 5,25…)

a. Người vợ goá thành Nain

b. Người đàn bà bị băng huyết

c. Người đàn bà bị còng lưng

d. Người phụ nữ Samari

51. Khi người ấy chạy đến với Chúa Giêsu xin cứu giúp. Đức Giêsu nói : “Không được lấy bánh dành của con cái mà ném cho lũ chó con”. Người ấy đáp : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng cả lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Người ấy tên là gì? (Mt 15,21…)

a. Người đàn bà xứ Canaan      

b. Người đàn bà bị băng huyết

c. Người đàn bà bị còng lưng

d. Người phụ nữ Samari

52Tại làng Bêtania, nơi anh Ladarô được Chúa Giêsu làm cho trỗi dậy từ cõi chết. Người ta dọn sẵn bữa tối thiết đãi Ngài. Trong bữa tiệc, có một phụ nữ lấy cân dầu cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Người phụ nữ ấy tên là gì? (Ga 12,3)

a. Bà Anna          

b. Bà Maria

c. Bà Átnát          

d. Bà Susanna

53. “Nếu ngươi biết được ơn Thiên Chúa, và ai là Người nói với ngươi : cho tôi uống với, thì chính ngươi đã khấn xin và Ngài sẽ cho nước trường sinh.” Lời Chúa Giêsu nói với ai? (Ga 4,1-10)

a. Người phụ nữ ngoại tình

b. Người đàn bà bị băng huyết

c. Người đàn bà bị còng lưng

d. Người phụ nữ Samari

54. “Ta cũng không xử tội con đâu, đi đi, và đừng phạm tội nữa.” Chúa Giêsu nói  với ai? (Ga 12,1)

a. Người phụ nữ ngoại tình

b. Người đàn bà bị băng huyết

c. Người đàn bà bị còng lưng

d. Người phụ nữ Samari

55“Tôi biết Đấng Mêsia, gọi là Kitô sẽ đến, khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.”  Đây là lời của ai? (Ga 4,25)

a. Người phụ nữ ngoại tình

b. Viên đại đội trưởng

c. Vợ quan tổng trấn Philatô

d. Người phụ nữ Samari

56Người phụ nữ đã gặp Chúa Giêsu phục sinh và muốn ôm lấy chân Ngài. Bà tên là gì? (Ga 20,1-8)

a. Bà Maria vợ ông Cơlôpát          

b. Bà Maria, thân mẫu Chúa Giêsu

c. Bà Êlisabét, thân mẫu Gioan tẩy giả           

d. Bà Maria Mácdala

57Người phụ nữ đã chạy đi loan báo cho các tông đồ Phêrô và Gioan rằng : “Người ta đã cất Chúa khỏi mồ, mà chúng tôi không biết họ đặt Ngài ở đâu?”. Bà tên là gì? (Ga 20,1-2)

a. Bà Mácta           

b. Bà Maria Mácdala

c. Bà Susanna          

d. Bà Maria, thân mẫu Chúa Giêsu

58Khi Thiên Thần Chúa đến cứu ông Phêrô ra khỏi ngục, ông đi đến nhà mẹ của ông Gioan, cũng gọi là Máccô và cư ngụ ở đó. Mẹ của ông Máccô tên là gì? (Cv 12,12)

a. Bà Lyđia             

b. Bà Đamari

c. Bà Maria             

d. Bà Pơrítkila

59Trong thư gửi tín hữu Philipphê, khi biết hai bà đã có sự xích mích với nhau, thánh Phaolô đã viết : “Xin hai bà hãy hoà hợp với nhau trong Chúa.” Hai bà ấy tên là gì? (Pl 4,2)

a.  Bà Mácta & Maria

b.  Bà Êvôđia & Xintikhê

c.  Bà Vátti và Étte

d.  Bà Ôhôla & Ôhôliva

60. Thiên sứ của Chúa đã mách bảo cho ông Philipphê đi theo con đường từ Giêrusalem xuống Gađa, ở đó, ông sẽ gặp một quan thái giám nước Êthióp. Ông đã giải thích Thánh kinh và đã làm phép rửa cho viên quan thái giám này. Viên quan thái giám này là tổng quản kho bạc của Nữ hoàng nước Êthióp. Nữ hoàng này tên là gì? (Cv 8,28-36)

a. Nữ hoàng Canđakê      

b. Nữ hoàng Sơva

c. Nữ hoàng Bátseva       

d. Nữ hoàng Ideven

61. Khi gặp Người, sứ thần Gáprien nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Sứ thần nói với ai? (Lc 1,28)

a. Bà Êlisabét           

b. Bà Anna

c. Bà Maria               

d. Bà Xara

62. Ông Dacaria là một tư tế thuộc nhóm Avigia, còn vợ ông thuộc dòng tộc Aharon. Người phụ nữ này tên là gì? (Lc 1,5)

a. Bà Êlisabét          

b. Bà Anna

c. Bà Maria              

d. Bà Khunđa

63. Người đã thưa với sứ thần Gáprien rằng : “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đây là lời của ai? (Lc 1,38)

a. Bà Êlisabét          

b. Bà Anna

c. Bà Maria               

d. Bà Mácta

64. Trong gia phả Đức Giêsu theo thánh Matthêu, có bao nhiêu khuôn mặt phụ nữ? Họ là những ai? (Mt 1,1..)

a. Bà Maria-Tama-Rút-Rakháp-Bátseva

b. Bà Tama-Rút-Rakháp- Maria

c. Bà Maria-Rút-Rakháp-Bátseva-Xara

d. Bà Tama-Rút-Anna-Bátseva

65Trong sách Khải huyền, thánh Gioan đã ngỏ lời với Hội thánh Thyatira rằng : “Thiên Chúa oán trách ngươi sự này : là ngươi dung túng đứa xưng mình là nữ tiên tri khiến dân chúng đi theo tà thần, thờ quấy và phóng đãng.” Nữ tiên tri giả ấy tên là gì? (Kh 2,18-29) 

a. Bà Khunđa           

b. Bà Gioanna

c. Bà Đơruxila         

d. Bà Ideven

66Người phụ nữ được Kinh thánh nhắc tới một cách chính danh lần cuối cùng tên là gì?  (Kh 2,20)

a. Bà Khunđa        

b. Bà Gioanna

c. Bà Đơruxila       

d. Bà Ideven

67.  Tại Giaphô, có một bà đầy công đức đã lâm bệnh và đã chết. Bà được thánh Phêrô làm cho sống lại. Bà tên là gì? (Cv 9,32-38)

a. Bà Lyđia              

b. Bà Ideven

c. Bà Xaphira           

d. Bà Tabitha

68. Tại thành Philipphê, người phụ nữ tòng giáo van nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà. Bà tên là gì? (Cv 16,14-15)

a. Bà Lyđia              

b. Bà Đamari

c. Bà Xaphira           

d. Bà Tabitha

69.  Vợ ông Aquila, chủ nhà thánh Phaolô ở trọ tại thành Côrinthô tên là gì? (Cv 18,1-19)

a. Bà Lyđia          

b. Bà Đamari

c. Bà Giaên          

d. Bà Pơrítkila

70.  Ở Athêna, trên đồi Arê, trước tế đàn Kính Thần Vô Danh, thánh Phaolô đã loan báo cho mọi người biết Đấng mà họ thờ kính là : Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và vạn vật. Nhiều người khi nghe những điều ấy đã không tin, nhưng cũng có nhiều người tin, trong đó có một người phụ nữ. Bà tên là gì? (Cv 17,16-34)

a. Bà Lyđia             

b. Bà Đamari

c. Bà Maria             

d. Bà Pơrítkila

Đáp án:

01. Người đàn bà (St 3,1-24 )

02. Bà Evà (St 3,1-24)

03. Bà Ađa & Xila (St 4,17-24)

04. Bà Ađa (St 4,17-24)

 05. Bà Ađa (St 4,17-24)

 06. Bà Xila (St 4,17-24)

07. Bà Minca & Gítca (St 11,10-32)

 08. Bà Rưuma (St 22,20-24)

09. Cô Makhalát (St 28,6-9)

10. Bà Ađa (St 36,1-5)

11. Bà Minca (St 11,29)

12. Bà Xara (St 18,1-15)

13. Bà Xara (St 21,8-21)

14. 2 người con ông Lot (St 19, 30-38)

15. Bà Rêbêca (St 25,13-27)

16. Bà  Rêbêca (St 27,1-46)

17. Bà Binha & Dinpa (St 30,10-13)

18. Bà Dinpa (St 30,6-8

19. Bà Binha (St 30,6-8)

20. Bà Rakhen (St 31,17-21)

21. Bà Átnát (St 41,44-45)

22. Bà Tama (St 38,1-30)    

23. Nàng công chúa Pharaô (Xh 2,1-10)

24. Nàng công chúa Pharaô (Xh 2,1-10)

25. Bà Xíppora (Xh 2,21)

26. Bà Myriam (Xh 15,20)

27. Bà Cơtura (St 15,1-4) 

28. Bà Sipra & Pua (Xh 1,8-22)

29. Bà Myriam (Ds 12, 1-16)

30. Bà Tiaxa (Ds 27,1-11)

31. Bà Pơninna (1Sm 1,5-8)

32. Bà Avigagin (1Sm 25,1-40)

33. Bà Bátseva (2Sm 12,24)

34. Cô Avisác (1V 1,1-3)

35. Bà Ideven (1V 19,1-2)

36. Bà Ideven (1V

37. Bà Sunêm (2V 4,8-33) 

38. Bà Sunêm (2V 4,8-33)

39. Cô Xara (Tb 3,7-17…)

40. Bà Étna (Tb7,1-17)

41. Hoàng hậu Étte (Et 1,10-12)

42. Con gái Xion (Is 3,16…)

43. Cô Lô-Rukhama (Hs 1,6)

44. Bà Ôhôla &Ôhôliva (Ed 23,1-4)   

45. Mẹ của 7 anh em tử đạo(2Mc 7,1-…)

46. Bà Derết (Et 5,9-14)

47. Bà Maria (Lc 1,46-48)

48. Bà Êlisabet (Lc 1,39-56)

49. Bà Maria Mácdala (Mc 5,23-35 

50. Người đàn bà bị băng huyết (Mc 5,25…)

51. Người đàn bà xứ Canaan (Mt 15,21…

52. Bà Maria (Ga 12,3)

53. Bà Maria (Ga 4,1-10)

54. Người phụ nữ ngoại tình (Ga 12,1)

55. Người phụ nữ Samari (Ga 4,25)

56. Bà Maria Mácdala (Ga 20,1-8)

57. Bà Maria Mácdala (Ga 20,1-2)

58. Bà Maria (Cv 12,12)

59. Bà Êvôđia & Xintikhê (Pl 4,2)

60. Nữ hoàng Canđakê (Cv 8,28-36)

61. Bà Maria (Lc 1,28)

62. Bà Êlisabét (Lc 1,5)

 63. Bà Maria (Lc 1,38)

64.BàMaria-Tama-Rút-Rakháp-Bátseva(Vợ tướng Urigia)(Mt 1,1..)

65. Bà Ideven (Kh 2,18-29) 

66. Bà Ideven (Kh 2,20)

67. Bà Tabitha (Cv 9,32-38)

68. Bà Lyđia (Cv 16,14-15)

69. Bà Pơrítkila (Cv 18,1-19)

70. Bà Đamari (Cv 17,16-34)

- GB Nguyễn Thái Hùng 

KHÔNG BIẾT THÁNH KINH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch