CN17_thuong_nien_nam_AChuá Nhật 17 Thường Niên, Năm A

1V 3:5, 7-12; Rm 8:28-30; Mt 13:44-52

Mỗi người đều có những ước muốn và lựa chọn khác nhau: người thì muốn giàu sang,  người ham thích chức quyền, người khác muốn có nhiều bạn hữu.. Trẻ con cũng có những ước muốn khác nhau. Nếu hỏi trẻ con sau này lớn lên muốn làm gì, người ta sẽ được nghe các em trả lời: con muốn làm bác sĩ, con muốn làm linh mục, em muốn làm luật sư, em muốn làm cảnh sát, cháu muốn chơi đá banh, cháu muốn đấu đô vật. Ước muốn của trẻ con thường được thể hiện bằng cách thần tượng hoá mẫu người lý tưởng. Chẳng vậy mà trẻ con thường thích xin chữ kí của người lí tưởng hay nổi danh về phương diện nào đó để làm kỷ niệm. Có những trẻ em làm bộ bắt chước linh mục cử hành thánh lễ tại gia. Trẻ gái cũng có những ước muốn khác nhau. Tuy nhiên nhiều nghành chưa được mở rộng cho nữ giới, nên ước muốn của trẻ gái thường bị giới hạn.

Về vấn đề ước muốn của người lớn, thì đa số đều muốn được hạnh phúc. Tuy nhiên người ta bất đồng ý kiến làm sao để đạt hạnh phúc. Và người ta đầu tư vào của cải cho có thêm để được hạnh phúc hơn. Ước muốn là một chuyện, còn lựa chọn lại là chuyện khác. Ta có thể ước muốn nhiều chuyện, nhưng không chọn lựa được hết. Ðứng trước những chọn lựa khác nhau, vua Salômôn không xin cho được sống lâu hay quyền thế, không xin cho được giàu sang, hay thắng trận. Nhà Vua tự nhận thức rằng trí khôn của ông chưa trưởng thành, chưa đủ kinh nghiệm, mà dân nuớc thì lại đông đảo. Vì thế nhà Vua chỉ xin Chúa ban cho được sự khôn ngoan, một tâm hồn hiểu biết, để phân biệt thiện ác, lành dữ. Nhà Vua cũng xin cho được phán đoán ngay thẳng để hướng dẫn dân tình thế thái. Ðây là lời Vua xin cùng Chúa: Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái (1V 3:9).

Kết quả là Thiên Chúa tỏ lòng rộng lượng, ban cho nhà Vua một tâm hồn khôn ngoan trổi vượt, để từ đó vua Salômôn trở thành nhân vật khôn ngoan cho tới ngày nay mà bao nhiêu người hằng ngưỡng mộ: Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp (1V 3:12). Thật vậy, sự khôn ngoan của vua Salômôn đã được nữ hoàng Sơva tìm đến học đòi như Phúc âm thánh Mát-thêu ghi lại: Bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn (Mt 12:42).

Phúc âm hôm thánh Mát-thêu còn ghi lại những phản ứng khác nhau khi người ta tìm được những bảo vật quí giá trong ba dụ ngôn. Kể chuyện dụ ngôn rất là khó vì nếu áp dụng không ăn hợp và thực tế thì giống như râu ông cắm cằm bà vậy. Thế mà trong Phúc âm, Chúa kể nhiều dụ ngôn và dụ ngôn Chúa kể thì thật là tuyệt vời, hay ho và còn ý tứ nữa. Chúa dùng những hình ảnh như đồng áng, lúa miến, hoa cỏ, chim chóc, chiên cừu, quen thuộc với người nghe để dạy họ bài học luân lý. Khi kể dụ ngôn về người kia khám phá ra kho tàng chôn giấu trong ruộng, Chúa bảo bác phải lựa chọn bằng cách đi bán gia sản để mua kho tàng đó.

Thời đó miền đất mà Chúa sinh trưởng là  Pa-lét-tin bị các đế quốc Babylon, Át-sua, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã thay nhau đô hộ cho nên việc chôn giấu tài sản dưới đất không phải là chuyện hiếm. Theo luật Ðế quốc La mã đang cai trị người Do thái thời bấy giờ thì ai tìm được vật gì quí giá, thì người ấy là sở hữu chủ. Còn luật Do thái lại dạy ai làm chủ ruộng đất nào thì có quyền sở hữu những sự vật dưới ruộng đất đó. Khi kể dụ ngôn người tìm được kho báu chôn giấu trong ruộng phải bán tài sản để mua thửa ruộng đó, Chúa muốn cho người ấy giữ luật Do Thái thời bấy giờ thay vì luật của Ðế quốc La mã. Khi người lái buôn tìm được viên ngọc quí cũng về bán của cải để mua cho được viên ngọc đáng giá. Còn người chài lưới khi kéo lên mẻ lưới đầy cá thì thu cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu loại ra ngoài.

Vậy để đạt kho tàng qúi giá là nước Trời, người ta phải tìm kiếm và thực thi những giá trị  nước Trời. Những giá trị nước Trời được tìm thấy ở đâu? Thưa là tìm thấy trong Thánh kinh và Phúc âm. Ðó là Mười Giới răn và Tám Mối Phúc Thật. Ðó là sự thật, sự công chính, sự thiện hảo, sự lành thánh, lòng yêu thương, tha thứ và bác ái.. Nước Trời không phải chỉ là thiên đàng trên Trời, mà còn là thiên đàng dưới thế. Nói như vậy có nghĩa là khi ta sống và thực thi những giá trị của nước Trời, thì nước Trời ngự trị trong tâm hồn ta.

Công Ðồng Vaticanô II nhận định rằng: Con người thời nay vẫn thấy lo lắng thắc mắc về ý nghĩa của những cố gắng cá nhân cũng như tập thể, và sau hết về cùng đích của con người và muôn loài (MV # 3). Ngày nay người ta phải đương đầu với những khủng hoảng về giá trị mà loài người chưa từng thấy. Người có tuổi cảm thấy những giá trị luân lí truyền thống đang bị lung lạc và đảo lộn. Vấn nạn lớn nhất của nhân loại đời nay là làm sao tìm cho ra ý nghĩa và cùng đích của cuộc sống. Không tìm được ý nghĩa và cùng đích của cuộc sống có thể đưa con người đến chỗ sa đoạ, hư hỏng.

Chúa ban cho Salômôn sự khôn ngoan vì đã biết chọn đúng mức độ ưu tiên của bậc thang giá trị, thì ta cũng cầu xin Chúa ban cho ta được ơn khôn ngoan để biết đánh giá và chọn lựa cho đúng những giá trị Phúc âm của cuộc sống. Việc ta chọn lựa những giá trị của cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn của con cháu sau này. Trong Phúc âm, Chúa dạy ta chọn lựa: Trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn mọi sự khác Người sẽ ban sau (Mt 6:33). Ðó là những kho tàng mà Chúa bảo: Mối mọt không làm hư hại, trộm cắp không đào nghạch và lấy đi được (Mt 6:20).

Lời nguyện xin cho biết tìm đúng bậc thang giá trị vững bền:

Lạy Chúa, Chúa là Ðấng khôn ngoan siêu việt.

Sự khôn ngoan của Chúa vượt mọi thứ khôn ngoan của loài người.

Xin mở mắt con để con biết nhìn sự vật dưới ánh sáng chân lí.

Xin ban cho con được ơn khôn ngoan,

để con biết tìm kiếm và chọn lựa những giá trị ưu tiên của cuộc sống,

những giá  trị thuộc về nước Trời,

hầu ảnh hưởng đến việc lựa chọn của  con cháu con. Amen.

Lm Trần Bình Trọng

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch