CHUC_MUNG_copy_copy

Trong niềm hiệp thông chúc mừng, Ban Biên Tập Mạng Lưới Mục Vụ Văn Bút xin chúc mừng Quí Đức Cha trong dịp tấn phong giám mục, Quí Cha trong dịp thụ phong linh mục,Quí Nam Nữ Tu Sĩ trong dịp tuyên khấn lời hứa hay kỉ niệm những biến cố này trong năm nay.

Tuyên khấn là một bước quyết liệt trong đời sống người tu sĩ, đòi hỏi nhiều suy nghĩ, cầu nguyện để có thể tiến lên theo đuổi lí tưởng. Hàng giáo phẩm, giáo sĩ, cha mẹ, anh chị em và họ hàng bạn hữu của các sơ, các thầy cũng sẽ đồng hành với các tu sĩ nam nữ trong đời sống tận hiến. Nguyện xin Chúa là niềm vui, là gia nghiệp đời quí Thầy và quí Sơ.

Ad multos annos.

- Mục Vụ Văn Bút

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch