Chúng con / tôi xin được thông báo đến Quý Vị Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Thầy Phó Tế, Tu  Sĩ Nam Nữ, Giáo Dân, Quý họ hàng huyết tộc, họ hàng linh tông, thân nhân và bạn hữu:

Lễ Kim Khánh 50 năm của Lm Trần Bình Trọng

Thánh danh Gio-an

22/05/1971- 22/05/2021

Cha Trọng cho biết năm nay - vì có Đại Dịch Covid-19  - nên chỉ muốn  mừng lễ cách “âm thầm” và sẽ dâng lễ tạ ơn thầm lặng tại nhà hưu dưỡng linh mục ở Annandale, Virginia  vào chính ngày được thụ phong linh mục, mặc dù có mấy nhóm muốn giúp tổ chức mừng lễ ở nhà thờ bên cạnh.

Khi có dịp thuận tiện, những nhóm nhỏ có thể tụ họp mặt ở đâu đó mừng “lai rai” với Cha Trọng (Cha T.) trong năm 2021.  Được biết mặc dầu đã về hưu, Cha T. vẫn còn say mê làm việc Mục Vụ Văn Bút: www. mucvuvanbut.net có khi quên ăn uống và nghỉ ngơi.

Cha T. gửi lời cảm tạ về những lời nguyện cầu tạ ơn của tất cả và nguyện xin Thiên Chúa chúc lành.

Quà mừng dịp lễ Kim Khánh Cha T., sẽ được gửi về giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình. Xin nhấn vào 3 đường dẫn sau đây để biết thêm tin tức về việc tái thiết nhà thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm và ba cách thức gửi về giúp ở cuối thư ngỏ:

 

1/. Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm & Thánh lễ tạ ơn hạ giải nhà thờ cũ với hình ảnh và Video thánh lễ:

https://mucvuvanbut.net/bai-viet/bai-viet-cua-tac-gia-trang-chu/5567-thu-ng-xin-giup-tai-thi-t-nha-th-giao-x-du-ng-di-m

2/. Thánh lễ cầu nguyện cho hai vị tiền nhân có hài cốt mới được phát hiện trong nền móng nhà thờ cũ với hình ảnh và video:

https://phatdiem.org/tin-hat-cach-tam/giao-xu-duong-diem-thanh-le-cau-nguyen-cho-hai-vi-tien-nhan-co-hai-cot-moi-duoc-phat-hien-trong-nen-mong-nha-tho.html

3/. Thánh lễ tạ ơn làm phép đá móng nhà thờ  đang tái thiết của Giáo Xứ Dưỡng Điềm với Video trực tuyến. Trong Lời nguyện Giáo dân, Cộng Đoàn Giáo Xứ đã cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho các ân nhân đã góp phần xây dựng Thánh đường và dĩ nhiên sẽ còn ghi ơn trong lời nguyện cầu tạ ơn trong tương lai. Trong lời bình cuối lễ, Tổng Giám Mục Nguyễn Năng có nhắc đến Cha Trọng trong việc cổ võ kêu gọi ân nhân giúp đỡ trên diễn đàn www.mucvuvanbut.net  trong mục “Bài viết của Nhóm tác giả chủ trương” và Email.

https://phatdiem.org/tin-hat-cach-tam/thanh-le-ta-on-lam-phep-da-mong-nha-tho-giao-xu-duong-diem.html

Cuối “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm” ngày 30/01/2021 chỉ  ra 3 cách gửi tiền về giúp tái thiết Nhà Thờ Dưỡng Điềm.  

 

Hôm nay Cha T. đề nghị cách thức thứ 4 giúp tái thiết Giáo xứ Dưỡng Điềm là trao tay cho Cha T. ở địa chỉ:

Lm Trần Bình Trọng, 4597 Ravensworth Rd, Annandale, VA 22003.

Tel. 703-923-9307. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Website: www.mucvuvanbut.net

 Trong mùa Đại dịch Covid-19, Nhà Hưu dưỡng linh mục nơi Cha T. ở, hạn chế người đến thăm vào nhà. Những người ở gần hoặc có dịp đi ngang qua thì mời ghé lại. Cha T. có thể gặp bên ngoài nhà.  Nếu bận, có thể bỏ vào xe Cha T.

Trước khi đến gọi Cha T. Cha T. sẽ mở chốt cửa xe, chỉ cho xe mầu gì, hiệu gì và đậu ở đâu. Khi đến mở cửa xe, rồi bỏ vào chỗ tài xế ngồi. Sẽ thấy trên chỗ ngồi của tài xế có hộp  ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu giúp kỉ niệm những dịp thụ phong linh mục, mời lấy mấy ảnh. Rồi chốt cửa khoá xe lại để không còn thấy vạch đỏ ở nút chốt, hoặc kêu Cha T.  chốt của khoá xe bằng chìa khoá trên phòng. Cha T. sẽ ra lấy khi tiện. Cũng có thể hỏi thư kí Văn Phòng Giáo Xứ CTTĐVN xin mấy ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu giúp kỉ niệm những dịp thụ phong linh mục của Cha T.

Cha T. nhắn tin đến Quý Ông Bà và Anh Chị Em đã đáp ứng  thư ngỏ bằng những khoản trợ giúp tài chính gửi về cho Cha T. để tái thiết Nhà Thờ Dưỡng Điềm, thì xin Quý Vị yên tâm. Tất cả những khoản tài trợ lớn nhỏ đã được ghi nhận với lòng biết ơn và đã được gửi về tài khoản Toà Giám Quản Giáo Phận hát Diệm để chuyển giao cho Lm Lê Văn Năng cho việc xây dựng Nhà Chúa tại Giáo Xứ Dưỡng Điềm.

Cuối “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm” có in bản bổ túc như sau:

Báo cáo về tiền thu được giúp tái thiết Nhà Thờ Dưỡng Điềm

Ngày 10 Tháng 04/21, Cha Lê Văn Năng điện thư cho biết Giao Xứ Dưỡng Điềm quyên đợt 3 được 572.326.000 VNĐ và 2 chỉ vàng tính ra mĩ kim là: 24.802 USD + 484 USD. Tổng cộng là: 25.284 USD.

 Cùng ngày Cha Năng cũng cho biết độc giả đáp ứng lại “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm” trên Internet (online) của Lm Trần Bình Trọng và gửi thẳng cho Giáo xứ Dưỡng Điềm là: 41.000.000 VNĐ, tính ra là= 1.776 USD và 700 USD. Tổng cộng là 2.476 USD.

 Cho tới 19/04/21 Cha Trọng (Cha T.) thu được qua thư ngỏ kêu gọi trên Internet (Online) và Emails) là 55.725 USD.

 Ngày 20/04/21: Cha T. gửi về tài khoản Toà Giám Quản Giáo Phận Phát Diệm là 55.500 USD. Nhà băng chuyển tiền lấy lệ phí là 50 mĩ kim, trừ vào tài khoản của Cha T. Nhà băng nhận tiền bên VN lấy lệ là 40 mĩ kim, trừ đi tiền gửi. Như vậy Giáo Xứ Dưỡng Điềm còn nhận được 55.460 USD.

 Tổng cộng số tiền quyên được từ ngày Cha T. gửi thư ngỏ kêu gọi giúp đỡ tài chính 30/1/2021 đến 19/04/2021 là: 55.460 USD + 25.284 USD +2.476 USD là 83.220 USD.

Theo báo cáo trong “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm” ngày 30/01/21 thì Giáo Xứ còn thiếu: 266.130 USD.

 Như vậy vào ngày 19/04/2021 kinh phí còn thiếu cho việc tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm là:  (266.130 USD – 83.220 USD) = 182.910 USD

 Do đó, lời kêu gọi đáp ứng “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm” sẽ được kéo dài tới hết năm 2021 để:

- Những ai chưa biết có lời kêu gọi này, thì may ra có dịp biết mà đọc.

- Những ai đã đọc và muốn đáp ứng - nhưng quên - thì nay được nhắc lại.

- Những ai đã đọc nhưng chưa sẵn sàng đáp ứng, thì nay còn dịp nữa.

 Có thể đáp ứng bằng một trong 3 cách gửi tiền theo đề nghị ở cuối thư ngỏ.

Xin đa tạ.

 - TBT

----------------------------

Tái bút: Ngày 10 Tháng 5/2021, Lm Nguyễn Văn Hiện, Toà Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm,  gửi điện thư cho Lm Trần Bình Trọng và bản sao cho Lm Lê Văn Năng, Chánh xứ Gío xứ Dưỡng Điềm báo tin đã nhận được tiền như sau:

Hien Nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

To: John Trong

Cc: Nang Le

Mon, May 10 at 7:07 PM

Kính thưa cha cố,

Hôm nay nhà băng tại Việt Nam đã báo có trong tài khoản Giáo Phận số tiền: 55.454 (sau khi đã trừ các loại phí). Sau 10 ngày nữa, chúng con sẽ rút số tiền này và gửi tới cha xứ Dưỡng Điềm. Con xin chân thành cám ơn cha cố cùng quí ân nhân đã luôn ân cần giúp đỡ quê hương.

Kính chúc cha cố luôn mạnh khỏe, bình an. Chúng con nhớ và cầu nguyện cho Linh hồn Cha Gioan Trần Công Nghi / Giám Đốc Vietcatholic. Xin cầu nguyện cho giáo phận.

Kính thư,

Pr. Nguyễn Văn Hiện

 

Lưu ý: Những ai không xử dụng Internet hoặc không có Wifi, xin mở Attachment để đọc: “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm”.

Nhóm thân nhân & bạn hữu

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch