Được tin Linh mục Đinh Quang Trí, thánh danh Phêrô, thuộc Dòng Thánh Thể, đã qua đời tại Thủ Đức, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ và tiểu sử do Toà Dòng Thánh Thể sắp xếp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Phêrô.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lm. Phêrô Trịnh Như Cung, SSS

Bề Trên Giám Tỉnh / Hội Dòng Thánh Thể

Nguồn: http://dongthanhthe.net/cao-pho-tu-si-linh-muc-phero-phero-dinh-quang-tri-sss.html

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch