Cáo Phó: Trong niềm tin cậy phó thác vào Đức Kitô phục sinh, chúng con/tôi xin báo tin đến Quý vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục,Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Hội Ðoàn Công Giáo Tiến Hành, Quý Giáo Dân, Quý Họ Hàng Quyến Thuộc và Quý Thân Nhân và Bạn Hữu:

 

Hình Cha Lãm mừng 40 năm linh mục: Dâng lễ Tạ ơn và cắt bánh mừng tại Toronto, Gia Nã Đại

Linh mục Trần Xuân Lãm, Thánh danh Giu-se  từ Gia Nã Đại về Việt Nam chữa trị bệnh, mới qua đời tại Đông Kim, Gia Kiệm, Đồng Nai, sáng Chúa Nhật 19/12/2021 lúc 8:00 sáng vì Covid-19.

Linh Mục Trần Xuân Lãm, Thánh danh Giu-se

  -          Sinh: 13/05/1945 tại Ðồng Nhân (Giáo xứ Dưỡng Điềm), Kim Sơn, Ninh Bình,

-           Tạ thế: Ngày 19 Tháng 12/2021 lúc 08:00 tối tại tư gia, Giáo Xứ Kim Thượng, Gia Kiệm, Đồng Nai.

 Chuơng trình thăm viếng và cầu nguyện:

Theo Phó Chủ Tịch Xã cho người nhà biết, chiều 21 Tháng 12, sẽ đến đem xác đi hoả táng ở Biên Hoà, rồi trao lại hộp tro cốt cho người nhà. Nhà cửa đã được Xã đem xe y tế đến xịt thuốc trừ vi khuẩn kĩ lưỡng bên ngoài và bên trong, thêm vào đó người nhà còn xịt cả  chục lít xăng nên người nhà nghĩ tang gia và hàng xóm có thể đến đọc kinh cầu nguyện cho tới khi Cha Xứ xếp đặt ngày giờ lễ an táng.

Chương Trình Tang Lễ:

 • Nghi thức Phát tang:   15 giờ Ngày 05 Tháng 01, 2022
 • Nghi thức Nhập quan: 16 giờ Ngày 05 Tháng 01, 2022
 • Thánh Lễ An táng:  8g30 Thứ Năm 06.01.2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Kim Thượng, Gia Kiệm, do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân chủ tế. Quý Cha thuộc Tgp.Sàigòn và Gp. Xuân Lộc có thể được xin đến dâng lễ đồng tế.
 • Nơi Mai táng tại khuôn viên Đài Đức Mẹ Nhà Thờ Kim Thượng

  Kính xin Quý Vị hiệp lời nguyện cầu và trong lễ dâng cho linh hồn Cha Giuse được hưởng ơn nghĩa trong nước Chúa hằng sống.

 Tang gia đồng khấp báo:

 Các em trong tang gia huyết tộc:

-    (Trần Đức Long, tu sĩ Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc, qua đời)

-    Trần Quý Ly, vợ Trần Thị Tuyết và các con và các cháu, Hoa Kì

-    Trần Thị Vy, Chồng Trịnh Phúc Thọ và các con và cháu, Việt Nam  

-    Trần Thị Phượng, chồng Nguyễn Văn Quyền và các con vá cháu, Hoa Kì và Việt Nam

-    Trần Kim Quy, vợ Phạm Thuý Hằng và các con cháu, Hoa Kì và Việt Nam

-    Trần Ngọc Liêm, vợ Nguyễn Thị Nhung và các con và cháu, Việt Nam và Hoa Kì

-    Trần Thị Tâm, chồng Bùi Văn Mão và các con và cháu, Việt Nam và Gia Nã Đại

-    Trần Thị Nhung, chồng Đinh Quang Minh và các con, Viêt Nam, Ấn Độ và Trung Mỹ

-    Trần Thị Lụa, chồng Trần Quốc Toản và các con và cháu, Hoa Kì và Việt Nam

Tang gia xin Quý Cha và Quý Sơ trong họ hàng nhớ đến Linh hồn Cha Giu-se trong kinh nguyện và lễ dâng:

 -  Cha Chú: Lm Trần Bình Trọng, Hoa Kì,

 Quý Cha, Quý Nam nữ Tu sĩ trong dòng họ:

    - Lm Phạm Hữu Thiết, VN

   -  Lm Lưu Ðình Vinh, Hoa Kì

   -  Lm Nguyễn Văn Mạnh, VN

   -  Lm Trần Thanh Xuân, VN

    - Nữ Tu Phạm Thị Tám, VN

   -  Nữ Tu Phạm Thị Dự, VN

   -  Nữ Tu Phạm Thị Thục, Pháp quốc

   -  Nữ Tu Trần Thị Thiên Hương, VN

    - Nữ Tu Nguyễn Thị Huê, VN

   -  Nữ tu Hoàng Thị Lan, VN

   -  Nữ tu Trần Thu Hà, Hoa Kì

    - Nữ tu Vũ Thị Bích Thảo, VN

   -  Nữ tu Trần Thuỳ Trang, VN

 Tang gia không quên nhớ đến Quý Cha và nam nữ tu sĩ trong Dòng họ đã qua đời cùng với lời cầu nguyện:

    - Lm Trần văn Huy, Thánh danh Luca

   -  Lm ‘Đức Ông’ Trần Văn Khả, Thánh danh Phanxicô Borgia

    - Lm Phạm Năng Trí, Thánh danh Gio-an Baotixita

    - Lm Hoàng Thiện Chi, Thánh danh Antôn

   -  Lm Trần Công Nghị, Thánh dang Gio-an

   -  Lm Đỗ Tiến Trình, Thánh danh Giu-se

    -Tu sĩ Trần Đức Long, Thánh danh Phan-xi-cô

    - Nt Phạm Thị Vóc, Thánh danh Maria

    - Nt Trần Thị Hường, Thánh danh Têrêsa

    - Nt Phạm Thị Châu Vy, Thánh danh Anna

 Cáo Phó này thay thế thiệp tang.

 

Tiểu sử Linh Mục Trần Xuân Lãm, Thánh danh Giuse

 • 13-05, 1945: Sinh tại Đồng Nhân, Kim Sơn, Ninh Bình
 • 1958-1964: Tiểu Chủng Viện Thánh Phao-lô (Giáo Phận Phát Diệm Di cư), Sài Gòn
 • 1965-1972: Đại Chủng Viện Thánh Giu-se, Sài Gòn
 • 1972-1974: Giúp xứ: Darlak, Kontum
 • 27-04, 1974: Thụ Phong linh mục tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Bà, Sài-Gòn
 • 1974- 1975 : Dạy học Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh, Ban Mê Thuột
 • 3/1975- 12/75: Bị bắt giam tại Quảng Nhiêu, Ban Mê Thuột
 • 12/75-1979: Phó xứ Giáo Xứ Túc Trưng, Giáo Phận Xuân Lộc
 • 1979-1987: Chánh Xứ Giáo Xứ Túc Trưng, Giáo Phận Xuân Lộc
 • 1988-1991: Tuyên Úy Trại Tiếp Cư Phanat Nikhom, Thái Lan
 • 1991-1993: Đặc trách Giáo dân Công Giáo trong Giáo Phận Cornwall, Gia Nã Đại
 • 1993-1996: Phó Xứ Giáo Xứ Các Thánh TĐ Việt Nam, Tổng GP Toronto, Gia Nã Đại
 • 17/Tháng 07/1999: Mừng Ngân Khánh Linh mục tại Giáo X71 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Toronto, Gia Nã Đại
 • 1996-2002: Chánh Xứ Giáo Xứ CTTĐVN, Toronto, Gia Nã Đại
 • 2002-2009: Phó Xứ Giáo Xứ Thánh Bernadette, Tổng Giáo Phận Toronto
 • 2010-2012: Phó Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Nhật Bản, TGP Toronto
 • 2012-2014: Phó Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Nữ Vương Thế Giới, TGP Toronto
 • 02 Tháng 08/14: Mừng 40 năm linh mục tại Our Lady Queen of the World, Ontario, Canada.
 • 2014-2016: Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Phi-lip-Phê Minh và An-nê Thành, London, Giáo Phận Ontario, Gia Nã Đại.
 • 2016: Nghỉ hưu
 • 2019: Về Việt Nam chữa bệnh.
 • 19 Tháng 12, 2021: Tạ thế lúc 8:00 tối tại tư gia, Đông Kim, Gia Kiệm, Đồng Nai.

Phản ứng về sự ra đi của Cha Lãm

Qua điện thư gửi Cha Chú Trần Bình Trọng (Điện thư mới nhất ở trên)

Dec 21, 21: Gia đình chúng con xin thành kính phân ưu với Cha cùng Tang Quyến. Nguyện xin Chúa nhân lành thương đón nhận linh hồn Thày Cả Giuse vào nước Hằng Sống!-  Chà /  Nghiêm, Virginia, USA

Dec 21, 21: Khi Cha Lãm về với giáo xứ quê hương, em trai con thường chở ngài bằng honda từ Dưỡng Điềm đến Thuần Hậu và ngươc lai. Nghe người ta nói lại ngài nói cười vui tính mà con không được dịp gặp. Khi ngài về tĩnh bệnh ở Gia Kiệm, cha Thiết, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc có gợi ý cho con đến thăm ngài. Con chờ lãnh ý cha bố, rồi vì hoàn cảnh và công việc cũng như sự chuyển đổi nơi ở, con đã không tới thăm ngài được, khiến con hối tiếc. Nguyện xin lòng Chúa thương đón nhận linh hồn Cha Giuse về hưởng nhan thánh Chúa. Con cũng xin gửi tới cha bố cũng như toàn thể tang quyến lời phân ưu sâu sắc của con. Nguyện xin Chúa nâng đỡ mọi người bằng tình yêu nồng ấm của Chúa Hài đồng. – Kim Thanh, Việt Nam

Dec 20, 21: Xin nguyện cầu cho Linh hồn  Cha Giu-se được Chúa đón về trong vòng tay yêu thương của Người. Amen! – Trần Thị Thu Huyền, Đồng Nhân, Ninh Bình.

(Cha Trọng ngạc nhiên khi nhận lời nhắn này, trích 100%, vì TTTH không phải là Công Giáo, là ái nữ của một Cựu Đại Úy, Quân Đội Nhân Dân, và là hiền thê của cưụ Chủ Tịch Xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình. Gia đình của TTTH không phải Công Giáo, mà có họ với Cha Trọng và Cha Lãm bên nội và bên ngoại với Cha Nghị. Mỗi lần Cha Trọng và Cha Lãm về Đồng Nhân đều gặp gỡ, ăn uống với gia đình. Có lần Cha Trọng còn mời bố của TTTH để cùng đi sang Nghĩa Hưng, Nam Định (Bùi Chu) bên kia Bến Đò Mười qua sông Đáy để thăm họ hàng bên đó.).               

Dec 20, 21: Giáo xứ Dưỡng Điềm, Giáo phận Phát Diệm: Thư phân ưu. Kính gửi Cha Gioan Trần Bình Trọng. Kính thưa Quý vị  gia đình tang quyến.  Chúng con được  tin Cha cố Giuse Trần Xuân Lãm từ trần. Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Dưỡng Điềm chúng con vô cùng thương tiếc người con Ưu tú khả kính của quê hương. Giáo xứ Dưỡng Điềm tổ chức thánh lễ các Cha Đồng Tế tại nhà thờ xứ quê hương.

Thánh lễ sẽ được cử hành hồi 9 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2021 . Thánh lễ tạ ơn Chúa cho cha cố Giuse Trần Xuân Lãm, đã đi qua quãng đương trần thế. Xin Chúa thương thưởng cộng bội hậu cho ngài hưởng vinh quang nước hằng sống. Đại diện cho cộng đoàn dân chúa Dưỡng Điềm,  Linh mục chính xứ Dưỡng Điềm Kính thư.- Lm Giuse Lê Đức Năng, Chánh xứ Giáo Xứ Dưỡng Điềm, Kim Sơn, Ninh Bình                            

 Dec 20, 21: Xin Gia Đình LM-TS gốc Phát Diệm thành thật chia buồn với linh tông, huyết tộc của Cha cố Giuse Trần Xuân Lãm. Xin Quý Cha dâng lễ và Anh em cầu nguyện cho Cha cố Giuse. R.I.P.  Cha cố Giuse sớm ra đi, không kịp mừng Kim khánh Linh mục vào giữa năm 2022. Bỉ nhân từng đến thăm cha cố trùng tên "Lãm". Nay thấy ứng nghiệm Tin Mừng Mt 24,40: "Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại".-  Joseph Phạm Bá Lãm, Đại diện linh mục Phát Diệm trong Nam, Sài Gòn

Dec 20, 21: Cám ơn Cha Cố Trọng đã cho tin về cha Lãm. Sáng nay con đã dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse, xin Chúa ban thưởng nước Trời cho ngài. Con chúc cha Cố mừng lễ Chúa Giáng Sinh sốt sắng, thánh thiện và Năm Mới luôn bình an khỏe mạnh. Con mừng lễ Bổn Mạng Gioan tông đồ của Cha Cố luôn, cũng là Bổn Mạng của con… Lm Đỗ Văn Khoa, Giám Đốc Caritas Bác Ái, Gp Phát Diệm, KIm Sơn, Ninh Bình.

Dec 20, 21: Kính Cha, con xin chia buồn cùng gia đình Cha Cố. Xin cho Cha Cố Giuse sớm hưởng nhan thánh Chúa. Nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới, kính chúc Cha Cố hạnh phúc bình an. – Lm Trần Ngọc Châu, Việt Nam

Dec 20, 21: Gia đình chúng con Nữ , Thống và Ba con  . Xin thành thật chia buồn cùng cha Gioan  Trần Bình Trọng về sự ra đi  về nhà Cha của LM Giúe Trần Xuân Lãm . Nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót , đón nhận LH Gíuse được sớm vào hưởng nhan thánh Chúa . Gđ chúng con nhớ và sẽ cầu nguyện cho lh cha Giuse   Trần Xuân Lãm hằng ngày . Xin Chúa ban sức khỏe và bình an cho cha  và xin Cha cũng đừng quá đau buồn . Kính mến . - Gđ Thống & Nữ, Virginia, USA.

Dec 20, 21: Thương Lãm quá, thật bi đát bi ai ! Chỉ còn lấy Đức Tin mà giải thích và chấp nhận mà "tuân theo ý Chúa"...Xin chia buồn với Trọng và toàn Quý Quyến ! Hợp thỉnh lời cầu nguyện. R.I.P. - Lm Trần Mạnh Duyệt, Rome, Italy.

Dec 20, 21: Gia đình chúng con xin chia buồn cùng Cha và con cháu ÔB Cố Lạp. Đây là sự mất mát lớn đối với đại gia đình cha trong năm 2021 này (Tháng 4, 2021, Cha Nghị đã qua đi). Chúng con xin hiệp ý cầu nguyện cho cha Giuse được ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống. - Gia đình ông Trần văn Ký, Sài Gòn (Bào huynh của Lm Đức Ông Trần Văn Khả)

Dec 20, 21: Xin được chia buồn cùng Cha và đại gia đình trước sự ra đi của Cha Giuse Trần Xuân Lãm. Con biết Cha Lãm là con Ông Cố Lạp bên khu Dưỡng Điềm, Kim thượng. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, tha thứ lỗi lầm và đón nhận linh hồn Cha Giuse vào thiên quốc. Thành kính phân ưu và hiệp thông trong kinh nguyện. - Lm Phêrô Tran Duc-Nam, Việt Nam

Dec 20, 21: Trong những dịp dùng cơm gia đình thân hữu lâu năm ở đây, Cha cố Lãm nói riêng cho biết là Cha sinh năm 1945. Cha còn nhắc lại cái năm Dậu ấy mà. – David Trần, Toronto, Canada.

Dec 20, 21: Xin kính chuyển tin buồn này đến quý bà con quyến thuộc trong họ , xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho cha Giuse. - Cháu Thiện Vũ, California, USA

Dec 20, 21: Cha Cố GIUSE TRẦN XUÂN LÃM là Cựu Linh Nguyền Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Toronto, Canada. Chúng con kính xin quý Cha và tất cả quý anh chị cùng hiệp lời tha thiết cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố GIUSE. Nguyện xin LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse Bổn Mạng, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sớm đưa linh hồn Cha Cố GIUSE TRẦN XUÂN LÃM về vui hưởng HẠNH PHÚC THIÊN ĐÀNG bên NHAN THÁNH CHÚA, và an ủi nâng đỡ gia đình tang quyến trong giờ phút tử biệt thương tiếc và những ngày tháng khó khăn này. Chúng con trân trọng kính báo và xin cầu nguyện. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU! SN. Huy Hạnh. -  CTTTHNGĐ, Toronto, Canada

Dec 19, 21: Kính gửi Quý thành viên HĐMV, Trưởng các Đoàn Thể,và Bạn bè. Thay mặt Giáo Xứ, Tôi xin thông báo một TiN Buồn: Cha Sở và Giáo Xứ đang liên lạc để biết thêm thông tin về sự ra đi của Cha Cố Giuse . Tôi sẽ thông tin về Thánh Lễ và những nghi thức cầu nguyện chung của Giáo Xứ cho Cha Cựu Chánh xứ. Kính xin quý vị thông báo cho các thành viên, bạn bè và những người thân quen, dâng lời cầu nguyện và hiệp thông cầu cho Linh hồn cha Cố  GIUSE TRẦN XUÂN LÃM. VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ, XIN CHO LINH HỒN CHA CỐ GIUSE TRẦN XUÂN LÃM ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU, D(ƯỢC HƯỞNG ÁNH SÁNG PHỤC SINH TRÊN THIÊN QUỐC. Trân Trọng Kính Báo. - Hội Đồng Mục Vụ GXCTTDVN/ TORONTO, Canada

Dec 19, 21: Văn Chi thương mến Bác Lãm lắm. Sẽ dâng lễ cầu cho linh hồn Giuse Lãm. - Lm Văn Chi, Úc Đại Lợi (Nhạc sĩ, định cư một thời tại Phát Hải, Gia Kiệm).

Dec 19, 21: Chưa có chương trình được vì lý do Anh Lãm qua đời vì Côvit-19 phải đợi hoả táng xong để nhận được tro cốt của anh mới biết rõ được. Biết đến đâu cháu báo cho cậu biết. – Huyền Nguyễn, Gia Kiệm

---------------------------------------------

 Lm Trần Bình Trọng soạn Cáo Phó này từ Hoa Kì

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch