Công Giáo Cũng Giống Như Các Đạo Khác Đều Dạy Ăn Ngay Ở Lành? Công Giáo Cũng Giống Như Các Đạo Khác Đều Dạy Ăn Ngay Ở Lành? Công Giáo Cũng Giống Như Các Đạo Khác Đều Dạy Ăn Ngay Ở Lành?

1.Con người là tạo vật đã được Thiên Chúa sáng tạo để được hạnh phúc với Người. Vì thế trong lịch sử của mình, con người luôn bày tỏ khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa bằng nhiều hình thức diễn tả niềm tin của mình. Mặc dầu còn nhiều thiếu sót, các hình thức bày tỏ nầy đã hết sức phổ biến, đến nỗi chúng ta có thể gọi con người là một hữu thể tôn giáo. Trong Diễn Từ trước Hội Đồng Arê-ô-pa-gô, thánh Phaolô đã nói: “Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người, tuy rằng thật sự người không ở xa mỗi người chúng ta”.

2.Những hình thức tỏ bày niềm khát vọng đó, có thể là có tính cách cá nhân, riêng lẻ mà ta gọi là tín ngưỡng hoặc có tính cách tập thể, có người sáng lập, có giáo lý, có quy luật hướng dẫn và có nhiều người gia nhập mà ta gọi là Tôn Giáo. Tín ngưỡng hoặc Tôn giáo đều nhằm mục đích cố gắng giải đáp những bí ẩn về thân phận con người và những khát vọng của họ bằng những diễn tả riêng, và đồng thời đưa ra những giáo thuyết, quy luật giúp họ sống tốt đẹp hơn. Trong các tôn giáo nầy, thực ra có nhiều người, qua nếp sống tốt lành của họ, một cách tiềm ẩn, mặc nhiên đã đón nhận Chúa Kitô và thực hiện giáo huấn của Người. Thánh Phaolô trong thư gửi Do Thái : “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ”. Thánh Phaolô nói với người Do Thái, nhưng khi ấy họ chưa có niềm tin vào Đức Kitô, nên phát biểu nầy cũng được hiểu cho lương dân. Nhiều lần nhiều cách, nhưng là những lần còn chưa trọn vẹn.

3.Tuy nhiên, những cách bày tỏ về niềm tin vào thần thánh của con người bằng nhiều hình thức, mặc dầu có nhiều điều khác biệt với giáo huấn của Giáo Hội, nhưng cũng có thể đem lại ánh sáng cho chân lý, chân lý chiếu soi cho hết mọi người. Dầu vậy, đó cũng chỉ là những chuẩn bị nào đó cho Tin Mừng Đức Kitô mà thôi. Những chuẩn bị nầy còn có nhiều hạn chế, thiếu sót, nên cũng có thể làm méo mó hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Vì thế, để tập họp các con cái mình bị tội lỗi đưa vào con đường lầm lạc và tản mác, Thiên Chúa đã muốn triệu tập tất cả nhân loại trong Giáo Hội của Con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chỉ nơi Người mới có “Con Đường, Sự Thật và Sự Sống”. Đây là chân lý mà Giáo Hội có bổn phận phải kiên trì rao giảng. Do đó, mà Chúa Quan Phòng để cho có nhiều tôn giáo, và có những tôn giáo phát triển mạnh mẽ ở những thời điểm nào đó trong lịch sử. Đến lúc nào đó, khi Chúa muốn thì sẽ “chỉ có một đàn chiên và một Chủ chăn”. Hãy nhớ rằng nơi Thiên Chúa không có thời gian, nên phải kiên nhẫn xác quyết vào niềm tin của mình, nỗ lực cầu nguyện và truyền bá Tin Mừng để “Tất cả mọi người được ơn cứu độ và đạt tới sự nhận biết chân lý”.

  1. Khi nói Đạo nào cũng như Đạo nào thì chỉ đúng được một phần nhỏ thôi. Công Giáo chủ yếu giúp con người thiết lập mối tương giao mật thiết với Đấng Tối Cao, là Thượng Đế, là Thiên Chúa toàn năng, nhưng cũng giàu lòng yêu thương, tình thương giữa người cha đối với con cái. Mối tương giao nầy có được, chủ yếu nhờ Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đó là Chúa Giêsu Kitô: “Không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”; “Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Con của Người”; “Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế gian”; “Thật vậy, nhờ Người…chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha”. Chúa Ngôi Con đến cứu độ thế gian bằng cái chết và phục sinh của Người, đồng thời nhắc nhở mọi người, về phần mình, phải nỗ lực tuân giữ những giáo huấn của Chúa Giêsu để có điều kiện tạo mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa Cha. Những giáo huấn của Chúa Giêsu gồm tóm trong Tin Mừng, trong Mười Giới răn và Tám Mối Phúc Thật, nói đến bổn phận kính tin thờ phượng Thiên Chúa và nghĩa vụ yêu thương tha nhân. Nghĩa vụ yêu thương tha nhân được coi như phần nào giống với phần luân lý, khuyến thiện của tín ngưỡng tự nhiên và các tôn giáo là ăn ngay ở lành, làm điều tốt.
  2. Công Giáo, như vậy, không chỉ nhằm khuyến thiện, mà cốt yếu là chiều kích thần linh. Riêng phần luân lý hay khuyến thiện của Công Giáo cũng không hoàn toàn giống như chủ trương của các tôn giáo khác. Những giáo huấn về luân lý nầy do Thiên Chúa truyền dạy, có tính cách tích cực và siêu nhiên vì quy về Thiên Chúa mọi hành động của mình, chứ không chỉ nằm ở bình diện con người tự nhiên. Sự giải thoát cũng không đạt được do nỗ lực tự nhiên của mình, mà cần đến ân sủng và lòng tin vào Thiên Chúa. Ân sủng ấy tràn đầy nhờ việc Nhập Thể, Giáng Sinh và Cuộc Tử Nạn Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô:

“Biến cố ấy thiết định một sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử, biến đổi kiếp người và cấu thành một sự mới lạ tuyệt đối. Đó là điểm làm cho Kitô giáo khác biệt hẳn các tôn giáo khác”.

Lm.Anphong Nguyễn Công Vinh

*Xin chia sẻ cho người khác.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch