Để hiểu rõ diễn tiến về việc tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm và diễn tiến về kết quả việc quyên tiền, xin mời đọc / xem bằng cách nhấn vào 3 đường dẫn sau đây:

 

Bề ngang nhà thờ còn thêm 1 gian nữa làm nhà mặc áo lễ chỉ cao tới chỏm mái thấp, không có trong hình vẽ

Ba đường dẫn

1/. “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm” & Thánh lễ tạ ơn hạ giải nhà thờ cũ với hình ảnh và Video thánh lễ:

https://mucvuvanbut.net/bai-viet/bai-viet-cua-tac-gia-trang-chu/5567-thu-ng-xin-giup-tai-thi-t-nha-th-giao-x-du-ng-di-m

2/. Thánh lễ cầu nguyện cho hai vị tiền nhân có hài cốt mới được phát hiện trong nền móng nhà thờ cũ với hình ảnh và video:

https://phatdiem.org/tin-hat-cach-tam/giao-xu-duong-diem-thanh-le-cau-nguyen-cho-hai-vi-tien-nhan-co-hai-cot-moi-duoc-phat-hien-trong-nen-mong-nha-tho.html

3/. Thánh lễ tạ ơn làm phép đá móng nhà thờ  đang tái thiết của Giáo Xứ Dưỡng Điềm với Video trực tuyến. Trong Lời nguyện Giáo dân, Cộng Đoàn Giáo Xứ đã cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho các ân nhân đã góp phần xây dựng Thánh đường và dĩ nhiên sẽ còn ghi ơn trong lời nguyện cầu tạ ơn trong tương lai. Trong lời bình cuối lễ, Tổng Giám Mục Nguyễn Năng có nhắc đến Lm Trần Bình Trọng trong việc cổ võ kêu gọi ân nhân giúp đỡ trên diễn đàn www.mucvuvanbut.net  trong mục “Bài viết của Nhóm tác giả chủ trương” và Email.

https://phatdiem.org/tin-hat-cach-tam/thanh-le-ta-on-lam-phep-da-mong-nha-tho-giao-xu-duong-diem.html

Diễn tiến việc tái thiết Nhà thờ sau khi hạ giải

Theo Ông Chánh Trương  cho Cha Trọng biết khi không có sắc lệnh cách li thì có cả 4, 5 chục người làm mỗi ngày. Khi có lệnh cách li, thì họ giới hạn xuống còn hơn chục người làm thôi. Nhóm thợ chuyên môn làm những việc như đem máy móc đến để chuyển những cây cột, xà ngang dọc cất tạm ở một nơi. Sau đó ráp nối cột, xà ngang dọc, dùng cần cẩu để dựng cột, xà ngang dọc vào nhà thờ mới, đem máy ủi đất đến đào đất làm nền, đem máy ép và nện đất trên nền nhà thờ mới. Trong hình gửi sang thấy có tay thợ nghề trẻ tuổi đang chạm trổ gì đó, không cần dùng máy tiện. Theo Ông Chánh Trương trong Giáo Xứ thì hắn ta chỉ mới chừng 21 tuổi.

Một số hình ảnh tái thiết:

 

 

 

Nhóm giáo dân cả nam và nữ luân phiên nấu ăn cho nhóm giáo dân tình nguyện xây cất và giúp việc xây cất luân phiên. Trong hình thấy nhóm giáo dân cả nam và nữ luân phiên nấu ăn cho nhóm giáo dân tình nguyện xây cất và giúp việc xây cất luân phiên. Khi coi hình người làm tái thiết nhà thờ, Cha Trọng hỏi Ông Cháng Trương Giáo Xứ Dưỡng Điềm (Chủ Tịch Hội đồng Mục Vu) xem mấy bà đội gì vậy. Ông nói: "Mấy bà đội cát đổ vào máy trộn xi măng, cát và nước đấy. Như vậy xe cút kít họ cũng không có hoặc không có đủ để đun và đẩy cát và xi măng nữa. Máy trộn xi măng, cát và nước do công ti xây cất cho Giáo Xứ mượn. Ông cũng  nói: “Mấy bà làm khoẻ lắm”. Không biết có bà nào leo lên mái nhà, rỡ mái cũ xuống và lợp mái mới lên không? Nếu có thì hoan hô bà đó.. Theo nhận xét chung thì đàn ông mạnh sức. Còn đàn bà dai sức, dai sức chịu đựng. Vì thế mà trong gia đình, người ta thường thấy bố chết trước mẹ, vì bố kém dai sức chịu đựng. Thêm vào đó, có lẽ bố còn có khuynh hướng ăn uống tầm bậy, nhất là khi ngồi đồng bàn ăn uống với họ hàng, hàng xóm và bạn hữu.

 

 

NĂM ĐỢT QUYÊN TIỀN

Những đợt quyên tiền do Lm Lê Văn Năng (LV N) kêu gọi trong và ngoài giáo xứ bên VN và Lm Tần Bình Trọng (TB T) giúp quyên trên Mạng Tin Học: www.mucvuvanbut.net cho Giáo Xứ Dưỡng Điềm (GX DĐ).

Kinh phí tái thiết nhà thờ được dự trù là: 10.500.000.000 VNĐ (Mười tỉ năm trăm triệu Việt Nam) = 452.586 USD (Bốn trăm năm mươi hai ngàn năm trăm tám mươi sáu Mĩ kim).

Tiền quyên Đợt 1 cho GX DĐ) do LVN cho biết là:

Điện thư Lm LV N gửi Lm TB T ngày 12/11/2020 cho biết đã quyên góp được: 999.700 000 VNĐ, 1.500 USD, 1000 Dola Úc; 2 chỉ vàng và 50.000 USD của Cha TB Trọng.

Tổng cộng quyên góp đợt 1: [43.090 USD (999.700.000VND theo tỉ giá hối đoái ngày 28/01/2021) + 1.500 USD + 768 USD (1.000AUD theo tỉ giá hối đoái ngày 28/01/2021) + 482 USD (2 chỉ vàng theo giá vàng SJC ngày 28/01/2021) + 50.000 USD] = 95.840 USD.

Như vậy Giáo Xứ còn thiếu: 356.746 USD (452.586 USD – 95.840 USD)

Tiền quyên Đợt 2 do Lm LVN cho biết thêm được là:

Ngày 27/01/2021 Lm LV N cho biết đã quyên thêm được: 1.864 700 000 VNĐ (Một tỉ tám trăm sáu tư triệu bảy trăm ngàn Việt Nam và 10.000 USD và một chỉ vàng.

Tổng cộng quyên góp đợt 2: [80.375 USD (1.864.700.000) + 10.000 USD + 241 USD (1 chỉ vàng)] = 90.616 USD. .

Như vậy Giáo Xứ còn thiếu và cần: 266.130 USD (356.746 USD – 90.616 USD): Hai trăm sáu sáu ngàn một trăm ba mươi mĩ kim.

Đợt quyên lần 3 do Lm TB T báo cáo là:

Ngày 10 Tháng 04/21, Lm LV N điện thư cho biết GX DĐ quyên đợt 3 được 572.326.000 VNĐ và 2 chỉ vàng tính ra mĩ kim là: 24.802 USD + 484 USD. (Gộp trong số tiền này, Lm Trần Xuân Lãm, là Cháu Lm TBT, đang điều trị bệnh tại VN, thuê người săn sóc thường xuyên, cũng gửi giúp 26 triệu VNĐ). Tổng cộng là: 25.284 USD.

Cùng ngày Cha Năng cũng cho biết độc giả đáp ứng lại “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm” trên Mạng Tin Học: www.mucvuvanbut.net và gửi thẳng cho Giáo xứ Dưỡng Điềm là: 41.000.000 VNĐ, tính ra là = 1.776 USD và 700 USD. Tổng cộng là 2.476 USD.

 Cho tới 19/04/21 Lm TB T thu được qua thư ngỏ kêu gọi trên www.mucvuvanbut.net và Emails) là 55.725 USD.

Ngày 20/04/21: Cha T. gửi về tài khoản Toà Giám Quản Giáo Phận Phát Diệm là 55.500 USD. Nhà băng chuyển tiền lấy lệ phí là 50 mĩ kim, trừ vào tài khoản của Cha T. Nhà băng chuyển tiền bên Mĩ ước lượng nhà băng nhận tiền bên VN lấy lệ phí khoảng là 40 mĩ kim, trừ đi tiền gửi. Như vậy GX DĐ còn nhận được 55.460 USD.

Tổng cộng số tiền quyên Đợt 3 từ ngày Lm TB T gửi thư ngỏ kêu gọi giúp đỡ tài chính 30/1/2021 đến 19/04/2021 là: 55.460 USD + 25.284 USD +2.476 USD là 83.220 USD

Như vậy sau lần quyên Đợt 3, GX DĐ còn thiếu: 182.910 USD.(266.130 USD – 83.220 USD).

Sửa Đợt quyên lần 4 thêm được là:

Ngày 8 Tháng 9, 2021, Lm LV Năng cho biết Giáo Xứ nhận được từ Tháng 5 đến hết Tháng 8, 2021 là : 986.300.000 VNĐ và 5 chỉ vàng = 43.353 USD + 1.257 USD. Tổng cộng là: 44.610 USD.

Cùng ngày Lm LV Năng cho biết nhận được từ Tháng 5 tới hết Tháng 8, 2021 là: 51.305 USD (Gộp trong số này, Lm Trần Công Nghị và các em là 40.300 USD).

Từ 20 Tháng 4, 2021 tới ngày 17 Tháng 9, 2021, tiền Cha Trọng nhận được để giúp tái thiết Giáo Xứ Dưỡng Điềm là: 20.860 USD.

Tổng số tiền quyên lần 4 cho GXDĐ là: 116.775 USD (44.610 USD + 51.305 USD + 20.860 USD)

Như vậy sau đợt quyên lần 4, GX DĐ còn thiếu: 66.135 USD (182.910 USD – 116.775 USD).

Kinh phí tăng

Những ai đã có kinh nghiệm xây cất cơ sở công công cộng tại Mĩ, hoặc ở VN đều thấy chi phí cho việc xây cất khi hoàn tất bao giờ cũng tăng, vươt quá kinh phí dự tính lúc ban đầu vì những lí do như: (1). Có những thiết kế trong việc xây cất lúc đầu không tiên liệu được. (2). Theo Ông Chánh trương (Chủ tịch) Hội Đồng GXDĐ) thì có những xà ngang, xà dọc và kèo bị mối mọt đục khoét nên phải mua gỗ mới ráp nối với nhau như thấy thợ chuyên môn chạm trổ. Tiền gỗ và công chạm trổ khá cao. Như vậy trong trường hợp này kinh phí lúc ban đầu sẽ tăng đáng kể. (3). Có những khoản chi tiêu phải tăng vì giá sinh hoạt tăng. (4). Trong trường hợp này theo Lm LV N, dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến việc giúp đỡ tài chính cho Giáo Xứ. (5). Kinh tế, kĩ thuật và thương mai tại Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình chậm phát triển, nên có ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế của các gia đình trong Giáo Xứ.

Cũng nên biết kinh phí ước lượng ban đầu cho việc tái thiết nhà thờ DĐ là 452.586 USD, chỉ bằng giá trên trung bình của nhà tư bên Mĩ ở khu trung lưu thôi.

Nhu cầu khác trong tương lai gần xa

Trong hình thấy 2 lớp giáo lí đang học trong nhà thờ tạm thời dùng để dâng lễ trong khi nhà thờ mới đang được tái thiết. Lớp học giáo lí không có tường để ngăn cách tiếng động, thấy gốc cây sống mọc ngay trong các lớp học.

 

Lớp giáo lí trong nhà tạm thời dùng làm nhà thờ dâng lễ trong thời gian tái thiết Nhà Thờ GXDđ

Nghe nói trong tương lai – nếu không gần, thì xa -  Giáo Xứ Dưỡng Điềm, gồm 6 làng do Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ thiết lập hợp lại, hoặc 9 giáo họ hợp lại, cần xây nhà mục vụ đa năng làm trường giáo lí, hội trường giáo xứ gồm có những phòng ốc cho các lớp giáo lí và các hội đoàn sinh hoạt, với một số nhà vệ sinh và phòng lớn cho những buổi hội thảo, hoặc tổ chức văn nghệ và ăn uống cho cả giáo xứ, gồm có nhà bếp và nếu cần có phòng ngủ cho nhân viên giữ gìn và bảo trì nhà thờ và nhà đa năng của Giáo Xứ. Uỷ ban bác ái xã hội của Giáo xứ cũng cần phòng làm văn phòng, phối hợp với Văn Phòng Caritas Bác ái – Xã hội của Giáo Phận Phát Điệm, để phát động những chương trình trợ giúp người nghèo, neo đơn, bệnh tật trong Giáo Xứ, không phân biệt tôn giáo.  Nếu diện tích nhà lớn thì cần lầu trệt và một lầu ở trên. Nếu diện tích nhà nhỏ, thì cần lầu trệt và 2 hay 3 lầu ở trên. Cũng nghe nói chính quyền địa phương muốn trả lại nhà đất bên kia ao hồ của Giáo Xứ ?

Đợt quyên tiền lần 5 từ 8 Tháng 9 tới 31 Tháng 12, 2021.

Lm Trần Bình Trọng sẽ tiếp tục phụ giúp Lm Lê Văn Năng, Chính Xứ GXDĐ kêu mời ân nhân giúp đáp ứng chi phí mà GX DĐ còn thiếu trong kinh phí xây cất sau Đợt quyên lần 4 là: 69.140 USD.

Lời kêu gọi cũng được gửi đến ân nhân giúp đáp trả 4 nhu cầu đặc biệt mà Lm LV N, Chánh xứ GX DĐ cho biết như sau:

  • Việc đóng bàn thờ dâng lễ, bàn thờ đặt nhà trạm để Mình Thánh Chúa ngự và bàn đọc Lời Chúa, ghế cho chủ tế và phụ tế, ghế cho lễ sinh. Phí tổn được ước lượng là: 300.000 000 vnd = 13.185 USD. (theo tỉ giá hối đoáí 17/Tháng 09/2021 mà 1USD = 22.750 VNĐ).
  • Đóng và ráp những băng ghế ngồi gồm bàn quì cho giáo dân và ca đoàn. Phí tổn được ước lượng là: 360.000 000 vnd. = 15,824 USD.
  • Mắc giây điện cho đèn điện và đèn chùm gồm bóng đèn trong nhà thờ, trên gác đàn và trong nhà mặc áo cũng như cột đèn và bóng đèn ngoài Nhà Thờ. Phí tổn được lượng là: 170.000 000 vnd = 7.472 USD.
  • Mắc giây cho hệ thống âm thanh gồm máy Am-pli, loa và micro trên bàn thờ, micro bàn đọc lời Chúa và giàn micro cho ca đoàn. Phí tổn được ước lượng là: 380. 000 000 vnd = 16.703 USD.

Tổng cộng 4 loại chí phí đặc biệt là: 53.184 USD (13.185 USD + 15.824 + 7.472 USD + 16.703 USD  hay nói cách khác: Kinh phí tăng là: 53.184 USD.

Như vậy Chi phí mới mà GX DĐ còn thiếu trong kinh phí xây cất sau Đợt quyên lần thứ 4 là: 119.319 USD (66.135 USD + 53.184 USD).

Theo mức độ lượng giá của Lm Trần Bình Trọng về khả năng tài chính của nhiều gia đình hoặc cá nhân người Viêt tại Mĩ, hoặc ở hải ngoại và ngay cả tại Quê Huơng Việt Nam, thì họ có ngân khoản dư sức để chung tay góp của đáp ứng kinh phí thiếu hụt và chi phí mới cho GXDĐ, mà giáo dân không đủ khả năng tài chính đáp ứng. Họ không đủ khả năng tài chính để đáp ứng, nhưng họ đáp ứng nhiều bằng công sức. Xem hình thấy giáo dân phái nữ cũng leo lên mái nhà thờ giúp và đội cát, đội xi măng trên đầu thay vì vác trên vai như đàn ông, để trộn xi măng với cát và nước nữa.

Nếu biết ai có khả năng tài chính và sẵn lòng giúp GXDĐ, xin giúp gửi đường dẫn (link) bài này cho họ, hoặc chuyển (forward) diện thư này cho họ giùm.

Phần  bổ túc sau khi Báo cáo tiền quyên được đem lên Mạng 5 ngày trước

Cho tới nay quà gửi về giúp tái thiết Giáo Xứ Dưỡng Điềm tính theo nhiều ân nhân gửi nhất, rồi đến ít nhất. Đa số tiền Mĩ Kim gửi về nhiều nhất là 100 USD, đến 200, 300, 400, 500, 700, 1.000, 2.000, 2.500, 5.000 USD. Có hai gia đình mà mỗi gia đình gửi 10 ngàn USD. Một gia đình trẻ gửi 20 ngàn USD.

Trong số những ân nhân gửi tiền giúp thì có những ân nhân mà Cha Trọng quen biết và thân thiết với họ nhiều, có những ân nhân mà Cha Trọng không biết họ là ai. Còn những khoản tiền Việt Nam, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi gửi về thì tác giả xin quý ân nhân thứ lỗi cho vì không được nhắc đến ở đây. Khi nhận hay biết được những món quà trên nhiều hay ít, Cha Trọng đều cảm kích và chỉ biết thầm tạ ơn Chúa cho các ân nhân và  ghi nhận họ vào sổ ân nhân của Giáo Xứ Dưỡng Điềm.

Dĩ nhiên là Cha Xứ và giáo dân Giáo Xứ Dưõng Điềm cũng sẽ tiếp tục dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các ân nhân trong và ngoài Giáo Xứ, các ân nhân trong Nước và hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kì. Trong ngày lễ đặt viên đá góc tường do Tổng Giám Mục Nguyễn Năng chủ tế, Cha Trọng đã nghe họ cầu nguyện trong Lời Nguyện Giáo Dân cho các ân nhân trong và ngoài Giáo Xứ trên Video.

Tại sao chỉ có một ân nhân duy nhất gửi 50 Mĩ Kim? Tại sao khôn có ai gửi 20 Mĩ Kim? Trong “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm”, đem lên www.mucvuvanbut.net, 18 Tháng 9, 2021, Lm Trần Bình Trọng viết ở cuối thư như sau: ‘Nếu có ai chỉ giúp được 20 mĩ kim, chắc Giáo xứ Dưõng Điềm cũng giang tay đón nhận với lòng biết ơn’. Vậy nếu ngại gửi 50 hoặc 20 Mĩ Kim thì có thể nhóm với 3 hay 5 người gộp 20 hoặc 50 Mi Kim lại để một người đại diện gửi.

Ba cách thế gửi tiền giúp:

Có 3 cách thế gửi tiền về giúp có ghi trong “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm”phần cuối Thư ngỏ trong đường dẫn ở phần đầu của bản “Báo cáo tiền quyên thêm được Đợt 4 bằng cách nhấn vào đường dẫn đầu báo cáo này. Việc hướng dẫn cách thế gửi tiền khá rõ ràng. Tuy nhiên nếu vẫn còn chưa rõ thì có thể hỏi Cha Trọng qua địa chỉ, điện thoại hay điện thư (Email).

Sau ngày này thời gian quyên tiền không được gia hạn nũa. Tuy nhiên nếu có những vị hảo tâm, mới nghe về việc tái thiết nhà thờ Dưỡng Điềm và muốn nhờ Lm TB Trọng làm trung gian chuyển tiền về giúp đỡ, thì Cha Trọng đâu có từ chối được. Cũng như ai muốn nhờ Lm TB Trọng làm trung gian giúp những nhu cầu bác ái xã hội, không phân biệt tôn giáo tại VN, thì Cha Trọng cũng sẵn sàng. Tưởng cũng nên biết Lm TB Trọng qua Mạng Tin Học:  www.mucvuvanbut.net có địa chỉ, điện thoại và điện thư và mạng lưới (Website) tất cả 26 Giáo Phận tại VN.

Thêm vào đó Lm TBT còn có tài khoản nhà băng của Hội Đồng Giám Mục VN và một số tài khoản nhà băng của một số giáo phận để gửi tiền về mau lẹ và bảo đảm. Khi cần gửi tiền thì đem tiền ra nhà băng, nhờ gửi về số tài khoản nhà băng của giáo phận bên VN với mã số “Swipt Code” để gửi. Swipt code là dịch vụ viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế.

 Báo cáo Đợt quyên tiền lần 5: cho việc tái thiết Nhà Thờ GXDĐ sẽ được thông báo vào đầu Tháng 1, 2022 trên Mạng Tin Học: www.mucvuvanbut.net.

Chào tạm biệt lần này và hẹn lần tới.

Hiệp nhất trong kinh nguyện và lễ dâng. Xin đa tạ.

Lm Trần Bình Trọng

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch