Sau 2 năm vắng bóng vì đại dịch bệnh Covid-19, thì hôm nay, Thứ Bảy gần sát lễ Lao Động tại Mĩ vào đầu Tháng 9, Cộng Đồng Công Giáo Miền Đông Hoa Kì (MĐHK) gồm Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, các bang:Virginia, Maryland, Pennsylvania, Delaware và West Virginia lại tụ tập về hành hương kính Đức Mẹ và các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại núi Đức Mẹ Lộ Đức, Emmitsburg, Maryland lần thứ 40.

Grotto of Lourdes at Emmitsburg, Maryland

Miền Trung Đông Hoa Kì nay được gọi là Miền Đông Hoa Kì

Từ khi thành lập Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kì, theo  Điều 44 của Nội Qui Liên Đoàn, Liên Đoàn được chia thành 8 miền. Miền Trung Đông gồm các bang: Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia, West Virginia, Washington, DC. Nội Quy được chấp thuận do Hội Đồng Chỉ Đạo Toàn Quốc ngày 12/7/1980 tại St Patrick’s College, Mountain View, California. Nội Quy được tu chính do Đại Hội Công Giáo Kỳ II ngày 28/7/1984 tại New Orlenas, Louisiana. Nội Qui được Tu chính do Đại Hội Công Giáo Kì 5 tại Dòng Đồng Công, tên cũ của Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Carthage, Missouri.

Bản Nội Quy LĐCGVNHK được đại tu chính và công bố tại Đại Hội Cộng Đồng Linh Mục VNHK, Hành Trình Emmaus VIII, ngày 16 Tháng 10, năm 2019 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, California. Theo Bản đại tu chính, các bang được chia lại thành 12 miền vì có những miền quá rộng lớn. Miền Trung Đông Hoa Kì nay được gọi là Miền Đông Hoa Kì. Nếu chỉ gọi là miền đông Hoa Kì mà thôi, người ta sẽ hiểu là các bang chạy dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương bên Mĩ tư Maine tới Florida. Tuy nhiên trong tổ chức 12 miền của Liên Đoàn Công Giáo VN tại MĨ gồm có miền Đông Bắc Hoa Kì và  Miền Đông Nam Hoa Kì. Vì thế Miền Đông Hoa Kì chỉ gộp các bang như Miền Trung Đông Hoa Kì trước đây là: Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia, West Virginia, Washington, DC.

Các giáo xứ (GX), GH (giáo họ), giáo đoàn (GĐ) và cộng đoàn (CĐ) trong Miền TĐHK theo danh xưng chính thức năm 2022:

- 01. CĐ Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời, Allentown, PA                                          

- 02. GX (Giáo Xứ) Các Thánh TĐVN, Arlington, VA

- 03. GX Mẹ Việt Nam, Silver Spring, MD

- 04. GX Đức Mẹ La Vang, Dundalk, MD

- 05. CĐ Đức Mẹ La Vang, Hatfield, PA

- 06. CĐ Đức Mẹ Lên Trời, Upper Darby, PA

- 07. GH (Giáo Họ) Đức Mẹ Việt Nam, Hampton, VA

- 08. CĐ Đức Mẹ Thăm Viếng, Philadelphia, PA

- 09. GĐ (Giáo Đoàn) Mẹ Thiên Chúa, Harrisburg, PA

- 10. GX Đức Mẹ La Vang, Norfolk, VA

- 11. CĐ Nữ Vương Mân Côi, Philadelphia, PA

- 12. CĐ Công Giáo VN Pittsburgh, PA

- 13. CĐ Các Thánh TĐVN, Lancaster, PA

- 14. CĐ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Reading, PA

- 15. CĐ Thánh Cả Giuse, York, PA

- 16. GX Các Thánh TĐVN, Richmond, VA

- 17. CĐ Thánh Helena, Philadelphia, PA

- 18. CĐ Thánh Giuse, Phoenixville, PA

- 19. CĐ Thánh Thomas Aquinas, Philadelphia, PA

- 20. GH (Giáo Họ) Đức Mẹ La Vang, Chantilly, VA

- 21. CĐ Thánh Phao-lô Tông Đồ, Lebanon, PA

- 22. Liên Đoàn TNTT Dominicô Saviô Miền TĐHK

  Chương trình ngày hành hương từ 40 năm qua

 - 9g00  sáng: thăm viếng Nơi Hành Hương

-10g00 sáng: Ban tổ chức bố trí và phối hợp công tác.

-11g00 sáng: Giải tội trong và ngoài nhà nguyện.

-12g00 trưa: Giáo dân tập họp tại Đài Đức Mẹ (xin đứng theo cộng đoàn)

-1g00 trưa: Cung nghinh thánh tượng Ðức Mẹ và linh hài các thánh tử đạo Việt Nam.

-2g00 chiều: Thánh lễ Đồng Tế tại Hang Đá Lộ Đức

-3g00 chiều: Picnic và sinh hoạt cộng đồng.

-5g00 chiều: Thu dọn vệ sinh, giải tán.

 Trong 40 năm qua, nghĩa là trong 40 lần hành hương, chương trình hành hương vẫn như nhau. Thế mà người đi hành hương không giảm, trái lại vẫn tăng số. Những năm gần đây thấy nhiều thành phần nam giới đứng tuổi tham dự hành hương với tràng hạt trong tay khi đi rước kiệu. Đó là dấu hiệu khích lệ cho giới trẻMột lí do là ngày hành hương không phải là công việc làm của một giáo xứ hay cộng đoàn tổ chức, nhưng mỗi giáo xứ, giáo họ đều tham gia vào việc tổ chức và đóng góp phần mình. Ngoài ra người đi hành hương còn có nhiều giờ riêng tư và khoãnh khắc riêng tư để cầu nguyện hoặc tại nhà nguyện lớn hoặc nhà nguyện nhỏ có Mình Thánh Chúa ngự, cầu nguyện trước tượng Mẹ Lộ Đức, trước 2 tượng  Mẹ La vang, trước tượng ông thánh nọ, bà thánh kia, hoặc đi đàng thánh giá riêng. Họ cần những khoảnh khắc riêng tư để bầy tỏ tâm tình riêng với Chúa và Mẹ Tháng Người. Họ còn dịp gặp người trong các giáo xứ và cộng đoàn trong Miền để cộng tác trong việc hành hương và có thể gặp người quen cũng đi hành hương nữa.

 Phân Công ngày hành hương 2022

Tưởng rằng năm nay vì chưa hết đại dịch, cũng không tổ chức được ngày hành hương Miền khi mà Ban chấp hành giáo sĩ Miền không tổ chức được buổi họp hàng năm để bàn thảo về ngày hành hương và cũng để bầu lại ban chấp hành mới. Cuối cùng một số linh mục Miền đề nghị trên điện thư cho gia hạn nhiệm kì cho Ban Chấp hành. Do đó mới tái lập lại được ngày hành hương năm nay. Ban chấp hành giáo dân Miền cũng không tổ chức được buổi họp năm nay để bàn về ngày hành hương nên quyết định dùng lại chương trình như ngày hành hương năm 2019.

Một thay đổi mới năm nay là trong lúc giáo dân tập họp tại quảng trường có tượng đài Đức Mẹ, người ta thấy ca đoàn phụ trách hát thánh ca.

Có những đề nghị cho rằng nếu có giờ hát thánh ca trước khi đi kiệu và dâng lễ, thì giờ hát thánh ca phải giúp tạo bầu khí cầu nguyện bằng cách chọn những bài hát quen thuộc có tâm tình cầu nguyện để cộng đoàn có thể cùng hát trong bầu khí cầu nguyện theo người hay nhóm người hướng dẫn hát trong âm thanh, trong quảng trường thay vì tổ chức và xếp đặt hát thánh ca giống như buổi trình diễn văn nghệ.

Có đề nghị nữa cho những năm tới - không phải hàng năm - là trước khi rước kiệu, một người hay một nhóm người cũng có thể hướng dẫn đọc kinh đi đàng thánh giá và chiếu hình mỗi đàng thánh giá trên màn ảnh cho người trong quảng trường có thể xem và cùng tham gia. Công việc này có thể nhờ một giáo xứ hay một giáo đoàn nào có thể đảm trách.

Có đề nghị khác nữa là khi đi kiệu, một cá nhân hay nhóm người cũng có thể hướng dẫn lần chuỗi trên âm thanh và mắc âm thanh ở đầu và cuối đường kiệu cho người đi kiệu cùng đọc. Công việc này có thể nhờ một giáo xứ hay một giáo đoàn nào có thể đảm trách. Lần chuỗi hoặc hát thánh ca khi rước kiệu mà không mắc âm thanh trên đường đi kiệu thì người đi kiệu không thể nghe và tham dự được..

Năm nay, Giáo Đoàn Mẹ Thiên Chúa, Harrisburg, Pennsylvania không giúp đảm trách Ban Tung Hoa như mọi năm được, nên theo Cha Chủ Tịch Miền cho biết, đoàn dâng hoa của Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót, Philadelphia, Pennsylvania nhận thay thế đảm nhận việc dâng hoa do Chị Thanh Hoa hướng dẫn..

Số người đi hành hương năm 2022

Năm nay thấy có nhóm hành hương nũa trong ngày vì  ban trật tự giữ xe của Trung Tâm hành hương cho biết ngoài 3 bãi đậu xe bậy giờ phối hợp thành một bãi đậu xe đều chật chỗ. Một số xe phải đậu trên bãi cỏ. Số xe khác phải đậu dưới chủng viện rồi đi bộ hay có xe buýt chở họ lên Đền hành hương; số xe khác phải cho họ đậu dọc theo bên lề quốc lộ 15.

 

Lúc 12:15 thấy có nhóm tham dự lễ bằng tiếng Anh trong nhà nguyện lớn. Vì thế thấy bầu khí trong quảng trường hôm nay có vẻ hơi ồn ào.

Thánh lễ

Trên bàn thờ người ta thấy có cha Chủ Tịch Miền làm chủ tế và 10 linh mục đồng tề. Cha Đặng Quốc An giảng thuyết. Ở phần đầu lễ khi giới thiệu các linh mục đồng tế, Cha Chủ tịch Trịnh Minh Quân giới thiệu Cha Trần Bình Trọng đã đi hành hương tại đây 40 lần. Sau đó Cha Trọng nhờ người cải chính trong bài tường thuật buổi hành hương là Cha Trọng ghi nhận có 40 buổi hành hương cuả Miền Đông Hoa Kì tại đây, nhưng chỉ có thể đến hành hương tại đây chừng hơn 30 lần thôi.

Hình ảnh hát thánh ca, rước kiệu và thánh lễ do Thảo Lê (Nhấn vào số 2, 3 và 4 sau mỗi album hình để coi thêm hình)

https://www.flickr.com/photos/giadinhle/sets/72177720301948102/

Picnic và sinh hoạt cộng đồng.

Khi cơ sở hành hương chưa xây nhà tiếp đón thì giáo dân VN có thể đậu một số xe ngay tại quảng trường có tháp cao. Sau lễ họ lấy đồ ăn thức uống trong xe ra, ngồi bên xe chia sẻ. Sau khi Cơ Sở Hành hương xây nhà tiếp đón ngay bên tháp chuông cao vút, khiến quảng trường đã hẹp lại thêm hẹp lại. Xe cộ không còn được đâu trong quảng trường nên sau lễ nhiều gia đình không biết picnic ở đâu. Hôm nay sau lễ thấy có nhóm gồm  3 hay 4 gia đình chọn một địa diểm bên xe, có bàn gấp để thức ăn và ghế gấp mang đi ngồi ăn. Thấy có cả món súp và đồ uống có men. Một linh mục đi qua được mời ngồi ăn, nhưng linh mục chọn đứng ăn vì phải về để kịp dâng lễ lúc 7:30 tối tại Giáo xứ. Một người nói sang năm mời cha cứ đến địa điểm này để được chia sẻ. Không biết hôm nay họ ngồi ăn uống lai rai và nói chuyện đến mấy giờ mới ra về?

Trên đường ra xe về đậu trên bãi cỏ vì khi đến không còn chỗ đậu trên bãi đâu xe trải nhựa, nên nhân viên trật tự của Cơ Sở Hành Hương chỉ cho đậu trên bãi cỏ, thấy có những gia đình, không nhiều cũng đang ngồi ăn bên xe hoặc trên bãi cỏ. Như vậy những gia đình khác trong những năm tới cũng có thể làm vậy để có thể dành cả một ngày cho hành hương và cho bạn hữu.

Duy trì ý nghĩa truyền thống của ngày hành hương

Từ xa xưa, người tín hữu đi hành hương đến những đền thánh, nơi được coi là mang dấu thánh tích và linh thiêng để sùng kính, cầu nguyện, ăn chay, tạ tội, tạ ơn, xin ơn nọ ơn kia như ơn được khỏi bệnh phần xác, phần hồn, phần tâm linh. Họ đến để học hỏi, để xin ơn đổi mới đức tin, đổi mới tâm hồn và đời sống.

Nhiều trung tâm hành hương mà người ta tự tạo ra đời nay không còn mang đúng ý nghĩa của những trung tâm hành hương đời xưa. Những việc tổ chức đi hành hương, tổ chức đại hội Thánh Thể, đại hội Thánh Mẫu, đại hội Thánh Mẫu La Vang, hoặc việc đi kính viếng đền ông thánh nọ, bà thánh kia chẳng hạn, mà nhắm những mục như để khoe khoang, phô trương và trình diễn chương trình gì đó hoặc để làm tiền với vẻ buôn thần bán thánh là lạm dụng ý nghĩa và lợi dụng mục đích của việc hành hương và việc đạo đức.

Truyền thống đi hành hương đã có từ hơn hai ngàn năm. Như vậy mỗi lần đi hành hương, người tín hữu cần làm mới lại ý nghĩa và mục đích của việc đi hành hương, việc đạo đức cùng với lời nguyện cầu để có thể mang lại ơn ích thiêng liệng cho tâm hồn và đời sống. Rồi sau buổi hành hương, nên kiểm điểm xem mình có cảm thấy vui – một niềm vui nội tại - và bình an trong tâm hồn không?

Ba triệt đoạn văn trên được trích từ: ‘Tường thuật ngày hành hương Miền TĐHK đến Núi Mẹ Lộ Đức, Emmittsburg, MD, 2019’.

Gia Bảo

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch