Kính dâng và Ðề tặng

Thính giả và Ðộc giả viết

Ghi nhận

Nội dung

Về Tác giả

Vào đề

Mùa Vọng, Năm A:

Chúa Nhật 1: Hãy chỗi dậy

Chúa Nhật 2: Ðáp lại lời kêu gọi sám hối của Gioan

Chúa Nhật 3: Còn phải đợi ai

Chúa Nhật 4: Tìm gặp Chúa trong sự thanh vắng  của tâm hồn.

Mùa Giáng Sinh, Năm A:

Lễ Vọng Giáng Sinh: A, B, C: Những mâu thuẫn trong việc Chúa Giáng sinh

Lễ Ðêm Giáng Sinh: A, B, C: Việc Chúa Sinh ra có ảnh hưởng gì đến đời sống người tín hữu?

Lễ Rạng đông Giáng Sinh: A, B, C: Lễ Sinh Nhật đầu tiên được mừng thế nào?

Lễ Ngày Giáng Sinh: A, B, C: Lưỡng tính của Ngôi Lời nhập thế Giáng sinh

Lễ Chúa Hiển Linh, A: Tìm Ðấng đáng tôn thờ và chúc tụng ...

Mùa Chay, Năm A:

Thứ Tư Lễ Tro (A,B,C): Sống tinh thần mùa Chay

Chúa Nhật 01: Xin cho khỏi sa chước cám dỗ

Chúa Nhật 02: Xin cho được lên núi thánh

Chúa Nhật 03: Xin cho được uống nước hằng sống

Chúa Nhật 04: Xin cho được thấy ánh sáng

Chúa Nhật 05: Xin cho được hưởng sự sống lại

C. N. Lễ Lá/Thương Khó: Xin vâng theo thánh ý Chúa

Tam Nhật Vượt Qua: Năm A

T. Năm T. Thánh (A,B,C): Thánh Thể nối kết linh mục và phục vụ ..

Thứ Sáu Chịu nạn (A,B,C): Ý nghĩa đau khổ thánh giá ..

Lễ Vọng Phục sinh: A, B, C: Kính mừng Chúa Phục sinh và Chúc mừng anh chị em tân tòng

Mùa Phục Sinh: Năm A

Chúa Nhật Phục Sinh: Chúa phục sinh vì Người hiện ra với các tông đ

Chúa Nhật 2: Tin là dựa vào thế giá của người đáng tin  

Chúa Nhật 3: Nhận ra sự hiện diện của Chúa

Chúa Nhật 4: Xin được ở lại trong chuồng chiên Giáo hội

Chúa Nhật 5: Theo Chúa: là đường, là sự thật, là sự sống

Chúa Nhật 6: Tin vào lời Chúa hứa ban Thánh Thần

Chúa Nhật 7: Xin cho danh Chúa được vinh hiển

Lễ Chúa Thăng Thiên: Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế

Lễ Chúa T.T. Hiện Xuống: Việc làm cản trở ơn Chúa Thánh thần

Mùa Thường Niên, Năm A:

Chúa Nhật Ba Ngôi: Vì yêu, màu nhiệm Ba ngôi Thiên Chúa được bày tỏ cho loài 

C.N. Mình Máu Chúa Kitô: Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời

Chúa Nhật 02: Nhận ra căn tính của người công giáo

Chúa Nhật 03: Xin cho được lòng sám hối tội lỗi gồm tội chia rẽ

Chúa Nhật 04: Sống Tám mối phúc thật

Chúa Nhật 05: Là muối đất và ánh sáng thế gian

Chúa Nhật 06: Sống tinh thần luật

Chúa Nhật 07: Sống luật thương xót

Chúa Nhật 08: Phó thác vào sự quan phòng của Chúa

Chúa Nhật 09: Xây nhà thiêng liêng trên đá

Chúa Nhật 10: Người đau ốm mới cần thầy thuốc

Chúa Nhật 11: Xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về

Chúa Nhật 12: Ðừng sợ

Chúa Nhật 13: Làm việc nhân danh Chúa

Chúa Nhật 14: Ðến với Chúa để được bổ sức

Chúa Nhật 15: Xin cho lời Chúa sinh hoa kết quả

Chúa Nhật 16: Chung đụng với lúa miến và cỏ lùng

Chúa Nhật 17: Ước muốn và lựa chọn giá trị nước Trời

Chúa Nhật 18: Cộng tác vào việc nuôi sống loài người

Chúa Nhật 19: Chúa ở đó khi ta cầu cứu

Chúa Nhật 20: Ơn cứu độ đến với dân ngoại

Chúa Nhật 21: Thầy sẽ xây Hội Thánh trên tảng đá này

Chúa Nhật 22: Từ bỏ mình và vác thập giá để theo Chúa

Chúa Nhật 23: Sửa lỗi như Chúa dạy

Chúa Nhật 24: Tha thứ để được thứ tha

Chúa Nhật 25: Bằng lòng với của Chúa ban

Chúa Nhật 26: Thi hành ý Chúa bằng việc làm

Chúa Nhật 27: Ðược gọi làm vườn nho của Chúa

Chúa Nhật 28: Chấp nhận lời mời dự tiệc nước Trời

Chúa Nhật 29: Trả cho Xêda và trả cho Thiên Chúa

Chúa Nhật 30: Ðể yêu Chúa và tha nhân, phải biết yêu mình

Chúa Nhật 31: Tư tưởng, lời nói, hành động cần ăn khớp

Chúa Nhật 32: Sửa soạn dầu đèn tâm hồn

Chúa Nhật 33: Ðầu tư của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ: Ðối diện trước toà phán xét công minh

Các Lễ trọng, Lễ kính, Lễ đặc biệt nhằm Chúa nhật A:             

(Thay thế lời Chúa ngày Chúa nhật đó, trừ ra lễ Mẹ VNNT).

Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa (T:01/01: A): Mẹ cũng là Mẹ người tín hữu

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (K: A): Phép rửa đánh dấu sứ mệnh người tôi trung đau khổ

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh (T:02/02: A, B, C): Hai mẫu gương vâng lời và hi sinh                      

Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả (T:24/06: A,B,C): Sứ mệnh dọn đường và làm chứng

Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô (T:29/06: A,B,C): Tôn vinh hai vị thánh cột trụ của Giáo hội

Lễ Chúa Hiển Dung (K:06/08: A,B,C):  Xin được chiêm ngưỡng dung nhan Chúa

Lễ Ðức Mẹ Lên Trời (T:15/08: A): Linh hồn tôi ngợi khen Chúa

Lễ Suy Tôn Thánh Giá (K:14/09: A,B,C): Vì Chúa dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ

Lễ Các Thánh Nam Nữ (T:01/11: A,B,C): Xin được vào sổ những người được chọn

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02/11: A): Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời

Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô (K:09/11: A,B,C): Vào Ðền thánh Chúa

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (T: 08/12: A): Ðược ơn tái sinh khỏi tội nguyên tổ

Lễ Thánh Gia Thất (K: A): Noi gương Gia đình thánh ..

Các Lễ đặc biệt khác: Năm A

Lễ Tất Niên: A, B, C: Xin tạ ơn cho năm cũ

Lễ Giao Thừa: A,B,C: Nguyện xin Chúa chúc lành cho năm mới

Lễ Tân Niên: A: Mừng Xuân mới theo chương trình Ðấng quan phòng

Lễ Mồng Hai Tết: A,B,C: Kính nhớ Tổ Tiên, Ông Bà và Cha Mẹ trong lời kinh nguyện

Lễ Mồng Ba Tết: A,B,C: Xin ơn thánh hoá công việc làm

Lễ Tạ ơn: A,B,C : Sống tâm tình biết ơn

Lễ Các Thánh Tử Ðạo VN (T:24/11:A,B,C): Họ bị ghét bỏ vì không thuộc thế gian

Thư mục 

Giới thiệu Nội dung sách: Hằng tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Ðáp Trả Lời Chúa, Chu kỳ Năm Phụng Vụ B

Giới thiệu Nội dung sách: Hằng tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Ðáp Trả Lời Chúa, Chu kỳ Năm Phụng Vụ C

Sách cùng tác giả sắp xuất bản: Trang bìa sau

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch