Trong niềm tin cậy phó thác vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng con/tôi xin báo tin đến quý vị Hồng Y, Giám mục, Linh mục và quý Tu Sĩ nam nữ, quý Hội Ðoàn Công giáo Tiến Hành, quý họ hàng quyến thuộc, qúý giáo dân và qúý bạn hữu để xin lời cầu nguyện:

 Linh mục Đỗ Tiến Trình, Thánh danh Giuse, mới qua đời tại Cần Thơ, hướng dương  45 tuổi, lúc 9 giờ sáng sau một thời gian chữa bệnh tại tư gia.

 Tang gia đồng khấp báo

 Đặc biệt tang gia chúng con xin báo tin đến các Linh mục và Nữ tu trong họ hàng huyết tộc. Linh mục Trần Bình Trọng cho biết các linh mục và nữ tu trong họ hàng là:

Lm Trần Bình Trọng, Hoa Kì

. Lm Phạm Hữu Thiết, VN

 • Lm Lưu Ðình Vinh, Hoa Kì
 • Lm Trần Xuân Lãm, Gia Nã Đại, hưu trí và dưỡng bệnh tại VN
 • Lm Nguyễn Văn Mạnh, VN
 • Lm Trần Thanh Xuân, VN
 • Nt (Nữ tu) Phạm Thị Tám, VN
 • Nt Phạm Thị Dự, VN
 • Nt Phạm Thị Thục, Pháp quốc
 • Nt Trần Thị Thiên Hương, VN
 • Nt Nguyễn Thị Huê, VN
 • Nt Hoàng Thị Lan, VN
 • Nt Trần Thu Hà, Hoa Kì
 • Nt Trần Thị Thu Hương, VN
 • Nt Vũ Thị Bích Thảo, VN
 • Nt Trần Thuỳ Trang, VN

 Cha Trọng còn cho biết các linh mục và tu sĩ nam nữ đã qua đời trong Dòng Họ là:

      .  Lm Phạm Năng Trí, Thánh danh Gio-an Baotixita, Gia Phả Đại Dòng Tộc Họ Nguyễn Văn Công (GP/ NVC), trang 3/96.

 • Lm Trần văn Huy, Thánh danh Luca, GP/NVC, trang 3/96.
 • Lm Đức Ông Trần Văn Khả, Thánh danh Phanxicô Borgia, GP / NVC trang 3/96
 • Lm Hoàng Thiện Chi, Thánh danh Antôn, GP / NVC, trang 84/96.
 • Lm Trần Công Nghị, Thánh dang Gio-an, GP / NVC, trang 18/96.
 • Tu sĩ Trần Đức Long, Thánh danh Phan-xi-cô, GP / NVC, trang 19/96.
 • Nt Trần Thị Hường, Thánh danh Têrêsa, GP / NVC, trang 3/96
 • Nt Phạm Thị Vóc, Thánh danh Maria, GP / NVC, trang 52/96.
 • Nt Phạm Thị Châu Vy, Thánh danh Anna, GP / NVC, trang 73/96

 Danh sách “Các Linh mục và Nữ tu trong họ hàng huyết tộc còn sống cũng như đã qua đời trên đây là dựa vào Gia Phả Dòng Tộc Họ Nguyễn Văn Công do Lm Trần Bình Trọng biên soạn tại Hoa Kì ngày 01 Tháng 07/2003 gồm 96 trang theo khổ giấy 8 1/2 x 11.

 Theo Lm Trần Bình Trọng thì Lm Đỗ Tiến Trình thuộc miêu duệ của Bà Tổng Hùng, hôn thê của Ông Trần Như Hùng. Bà Tổng Hùng là chị ruột Ông Nguyễn Văn Hoằng. Như vậy Ông Trần Như Hùng là Anh rể của Ông Nguyễn Văn Hoằng. Cả hai Ông đều làm Tổng thời đó ở Quận Kim Sơn (nay là Huyện Kim Sơn), Tỉnh Ninh Bình. Thời đó có bảy tổng trong Quận Kim Sơn. Người đứng đầu một tổng, người ta gọi là Chánh Tổng, tương đương với xã trưởng thời nay. Anh Chị Em Bà Tổng Hùng là: Ô Nguyễn Văn Phượng, Bà Đồ Hương, Bà Tổng Hùng, Bà Đoàn Ân, Ô Nguyễn Văn Quyền và Ông Tổng Hoằng. Thân sinh của 6 anh em trên là Ông Bà Nguyễn Văn Công. Sau Ông Tổng Hùng thì có Ông Tổng Vinh. Sau Ông Tổng Hoằng thì có Ông Tổng Nhiên.

 Người ta chỉ biết được miêu duệ (một số tên các con, cháu, chắt, chút, chít của ÔB Tổng Hùng theo gia phả của Đại Dòng Tộc họ Trần Văn Ngoạn do Giáo Sư Phạm Việt Tuyền biên soạn và Linh mục Đức Ông Trần Văn Khả bổ túc tại Rôma, đánh máy trên, khổ giấy 81/2 x 11, dài 54 trang và đưa lên mạng tin 29 Tháng 08/ 2001.

 Người ta cũng chỉ biết được miêu duệ (đại đa số tên (gồm tên họ, tên đệm, tên thánh – một số rất nhỏ có tên tục và tên huý-, với ngày, tháng, năm, hoặc ít là năm sinh, và nơi sinh quán của các con, cháu, chắt, chút, chít của Dòng Tộc Họ Nguyễn Văn Hoằng theo Gia Phả của Đại Dòng tộc Họ Nguyễn Văn Công, do Lm Trần Bình Trọng biên soạn với sự cộng tác của một số thân nhân, đánh máy trên khổ giấy 81/2 x 11, dài 96 trang, ấn hành tại Hoa Kì 01 Tháng 07, 2003.

 Theo Lm Trần Bình Trọng, thì Gia phả này được tóm tắt lại vắn tắt và đem lên www.mucvuvanbut.net dưới tiêu đề: “Gia phả Mẫu B tóm gọn của một dòng họ: Họ Ngoại người này hoặc họ Nội người kia”. Để đọc, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://www.mucvuvanbut.net/bai-viet/bai-viet-cua-tac-gia-trang-chu/132-gia-pha-mau-b-tom-gon-cua-mot-so-nguoi-ho-ngoai-hoac-noi

 Tiện đây linh mục Trần Bình Trọng cũng xin giới thiệu 3 bài viết nữa liên hệ đến việc làm gia phả. Bốn bài về gia phả này áp dụng cho cả người ngoài Công Giáo, nghĩa là người ngoài Công Giáo cũng có thể dựa vào để làm gia phả cho dòng họ của mình. Những gì thuộc về người Công Giáo như Thánh danh, thì người Phật giáo ghi là Pháp danh…

 Bài thứ hai trên www.mucvuvanbut.net dưới tiêu đề: “Gia phả Mẫu A tóm gọn của một dòng họ: Họ Nội người này hoặc họ Ngoại người kia”. Để đọc, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://www.mucvuvanbut.net/bai-viet/bai-viet-cua-tac-gia-trang-chu/140-gia-pha-mau-a-tom-gon-cua-mot-so-nguoi-ho-noi-hoac-ngoai

 Bài thứ ba trên www.mucvuvanbut.net: “Một Cách Làm Gia Phả Họ Nội hoặc Họ Ngoại”. Để đọc, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://www.mucvuvanbut.net/bai-viet/bai-viet-cua-tac-gia-trang-chu/125-mot-cac-lam-gia-pha-ho-noi-hoac-ngoai

 Bài thứ bốn trên: www.mucvuvanbut.net: “Lý Do Lập Gia Phả”. Để đọc, xin nhấn vào đươòng dẫn này:

https://www.mucvuvanbut.net/bai-viet/bai-viet-cua-tac-gia-trang-chu/118-ly-do-lap-gia-pha

 ----------------

Trở về ai tín về Linh mục Đỗ Tiến Trình, thì Lm Trần Bình Trọng xin được đăng lại Cáo Phó về Cha Trình do Văn Phòng Toà Giám mục Long Xuyên đăng tải như sau:

 CÁO PHÓ: CHA GIUSE ĐỖ TIẾN TRÌNH

 “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

 CHA GIUSE ĐỖ TIẾN TRÌNH

Sinh ngày: 28-12-1976

Tại: D2, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ, đã trở về Nhà Cha sáng ngày 26/08/2021, Thốt Nốt, Cần Thơ. Hưởng dương: 45 tuổi.

Hiện thi hài Cha được quàn tại tư gia, thuộc giáo xứ Bình Minh, Thốt Nốt, Cần Thơ

 Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 7g00 sáng thứ sáu ngày 27/08/2021,

tại tư gia thuộc giáo xứ Bình Minh, Thốt Nốt, 

sau đó an táng tại Đất thánh Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

 Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Giuse

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Giuse mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 Long Xuyên ngày 26/08/2021

TGM kính báo

 TIỂU SỬ CHA GIUSE ĐỖ TIẾN TRÌNH

Sinh ngày: 28-12-1976

Tại: D2, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

Vào Tiểu chủng viện: Nhà Têrêxa năm: 2001, thuộc giáo phận: Long Xuyên

Vào Đại Chủng viện: Thánh Quý Cần Thơ, năm 2003

Chịu chức linh mục ngày: 15-6-2012, tại: Nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp

Do Đức cha: Giuse Trần Xuân Tiếu

 Cha đã phục vụ tại:

- Thánh Tâm, B2: 2012-2013

- Mỹ Luông: 2013-2015

- Ngọc Thạch: 2015 - 2016

- Trảng Tranh: 2016 -2021

- Qua đời ngày: 26/08/2021

 Nguồn: http://gplongxuyen.org/

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch