Sống tinh thần Tam Nhật Vượt Qua

Lễ Vượt Qua (Passover Feast, Paschal Feast) của người Do Thái kỉ niệm biến cố người Do Thái trốn khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Họ ăn thịt chiên và bánh không men cách vội vã để còn có đủ giờ sửa soạn chạy trốn ban đêm. Đức Giêsu chọn mừng lễ Vượt Qua của người Do Thái trong Bữa Tiệc Li với các môn đệ vào chiều trước ngày Người chịu khổ hình thập giá và tử nạn. Người đến như Con Chiên tự nguyện chịu chết để chuộc tội thế gian để nhân loại được sống.

Tam Nhật Vượt Qua không phải là 3 ngày lễ buộc. Tuy nhiên người tín hữu nên dành thời giờ đến nhà thờ, tham dự vào những lễ nghi phụng vụ của Giáo Hội để giúp cho mình hiểu biết về những lễ nghi cao điểm của Giáo Hội và hiệp thông với Giáo Hội.

Tam nhật Vượt Qua bắt đầu từ Lễ Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể và chức linh mục vào Thứ Năm Tuần Thánh cho tới chiều Thứ Bảy Lễ Vọng Phục Sinh.

 Thứ Năm Tuần Thánh: Kỉ niệm việc Chúa rửa chân cho các tông đồ để dạy họ và cũng dạy người tín hũu bài học phục vụ trong khiêm hạ.

Chúa còn bảo các tông đồ rửa chân cho nhau nghĩa là phục vụ lẫn nhau.

Hôm nay Chúa truyền Phép Thánh Thể bằng bánh không men để ở lại với loài người cho đến tận thế.

Ðể tiếp tục Bí tích Thánh thể, Chúa còn lập chức linh mục.

Như vậy Thánh thể và linh mục đi liền với nhau vì không thể có Bí tích Thánh Thể nếu không có linh mục.

 

Thứ Sáu Tuần Thánh: Kỉ niệm cuộc khổ nạn của Chúa trên thập giá để làm giá cứu chuộc nhân loại.

Hôm nay là ngày ăn chay và kiêng thịt. Ăn chay kiêng thịt không phải như người Pharisêu.

Kiêng thịt không phải hễ không ăn thịt là đủ. Kiêng thịt mà lại ăn tôm hùm chẳng hạn: vừa mắc tiền, lại vừa ngon miệng, thì sao có thể nói được là hãm mình.

Ăn chay kiêng thịt không phải vì luật buộc phải làm một cách bất đắc dĩ cho qua lần chiếu lệ. Hi sinh, hãm mình ăn chay kiêng thịt vì yêu mến thì việc ăn chay kiêng thịt mới khỏi trở nên nặng nề, mới có ý nghĩa và mang lại ơn phúc. Và đó là tình yêu biến đổi. Chúa đã chết cho tội lỗi loài người.

Để được sống lại trong tâm hồn, người tín hữu cần chết đi cho tội lỗi và các thứ tính mê nết xấu để được sống lại trong ơn thánh.

 

Thứ Bảy Tuần Thánh: Vẻ trầm mặc của ngày THứ Bảy Tuần Thánh giúp người tín hữu tiếp tục suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa và mong được sống lại về phần linh hồn cùng với Chúa sống lại vào Chúa Nhật Phục Sinh.

Trong buổi tiếp kiến 20 ngàn tín hữu hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư Tuần Thánh 2009, Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI nói về ý nghĩa của Thứ bảy Tuần Thánh như sau:

"Giáo Hội canh thức cầu nguyện, chia sẻ tâm tình đau thương của Mẹ Maria và tín thác nơi Chúa. Sự mặc niệm này dẫn chúng ta đến buổi canh thức vọng Phục Sinh, trong đó niềm vui và ánh sáng Phục Sinh bùng lên trong đêm tối". (Theo bản dịch của Lm Trần Đức Anh, OP).

Lm Trần Bình Trọng

 ---------------------------------------------------

Living the spirit of the Paschal Triduum:

Passover Feast (Paschal Feast) of the Jews commemorates the event that the Jews escaped from slavery in Egypt. They ate roasted lamb and unleavened bread in a hurry that they would have time to prepare to flee for the night. Jesus chose to celebrate the Jewish Passover at the Last Supper with his disciples the evening before his crucifixion and death. He came as a Lamb willingly died to atone for the sins of the world so that humankind would be saved.

The Passover Triduum is not three obligatory days. However, the faithful should take the time to go to church, participate in the liturgical services of the Church as to help them understand the high liturgical celebration of the Church and to be in communion with the Church.

The Paschal Triduum begins from the institution of the Eucharist and the priesthood on Holy Thursday until the Saturday evening of the Easter Vigil.

Holy Thursday: Commemorates the Lord's washing of the apostles' feet to teach them the lesson of humble service. Jesus also told the apostles to wash each other's feet, which meant serving each other. Today the Lord institutes the Eucharist with unleavened bread to remain with humankind until the end of the world. To continue the Eucharist, the Lord also instituted the priesthood. Thus, the Eucharist and the priest go hand in hand because there can be no Eucharist without the priest.

Good Friday: Commemorates the Lord's passion on the cross as a ransom for humankind. Today is a day of fasting and abstinence from meat. Fasting and abstaining from meat is not like the Pharisees. Abstinence from meat is not enough to not eating meat. Abstaining from meat yet  eating lobster, for example: both expensive and delicious, how is it called self-deprecating. Fasting and abstaining from meat is not because the law requires reluctantly for perfunctory form’s sake. Sacrificing, mortifying, fasting and abstaining from meat for the love of God and in communion with God, they will become more meaningful and beneficial to souls. That is transformative love. Jesus died for the sins of humankind. To be raised in spirit, the faithful need to die to sin and vices in order to rise in grace.

Holy Saturday: The contemplation of Holy Saturday helps the faithful continue to meditate on the Lord's death and look forward to a spiritual resurrection with the risen Lord on Easter Sunday. During his audience with 20,000 pilgrims in St Peter's Square on Wednesday of the Holy Week in 2009, Pope Benedict XVI spoke of the meaning of Holy Saturday as follows: “The Church watches in prayer, sharing Mary's sorrowful love and trust in God. This contemplation leads us to the Easter vigil, in which Easter joy and light flare up in the dark.”.

Fr. John Tran Binh Trong

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch