2 Sun. / Easter, B: Forming a support group for faith keeping

CN_2_PS_B2 Sunday of Easter, Year B – Divine Mercy Sunday

Acts 4:32-35; 1Jn 5:1-6; Jn 20:19-31

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 2 Sun. / Easter, B: Forming a support group for faith keeping

Write comment (0 Comments)

2 Sun. / Ord. B: Responding and living one's vocation each day

CN_2_TN_B2 Sunday of the Year B

1 Sm 3:3-10, 19; 1Cor 6:13c-15a, 17-20; Jn 1:35-52

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 2 Sun. / Ord. B: Responding and living one's vocation each day

Write comment (0 Comments)

Palm/Passion, B: Through the cross to the Resurrection

CN_LE_LA-TK_BPalm / Passion Sunday, Year B

Is 50:4-7; Phil 2:6-11; Mk 14:1-15:47

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Palm/Passion, B: Through the cross to the Resurrection

Write comment (0 Comments)

Epiphany, B: Jesus has come to disturb people

LE_CHUA_HIEN_LINH_BThe Epiphany of the Lord, Year B

Is 60:1-6; Eph 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Epiphany, B: Jesus has come to disturb people

Write comment (0 Comments)

4 Sun. / Lent, B: God’s punishment is for healing

CN_4_MC_B4 Sunday of Lent, Year B

2 Chr 36:14-16, 19-24; Eph 2:4-10; Jn 3:14-21

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 4 Sun. / Lent, B: God’s punishment is for healing

Write comment (0 Comments)

Christmas, B: How does Jesus’ birth influence our lives?

LE_DEM_GIANG_SINH_BChristmas Midnight Mass

Is 9:1-6; Ti 2:11-14; Lk 2:1-14

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Christmas, B: How does Jesus’ birth influence our lives?

Write comment (0 Comments)

2 Sun. / Lent, B: What is rising from the death meant?

CN_2_MC_B2 Sunday of Lent, Year B

Gn 22:1-2, 9a, 10-13,15-18; Rom 8:31-34; Mk 9:1-9

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 2 Sun. / Lent, B: What is rising from the death meant?

Write comment (0 Comments)

3 Sun. / Adv. B: Seeking to find God in one’s situation

CN_3_MV_B3 Sunday of Advent, Year B

Is 61:1-2, 10-11; 1Thes 5:16-21; Jn 1:6-8, 19-28

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 3 Sun. / Adv. B: Seeking to find God in one’s situation

Write comment (0 Comments)

6 Sun./ Ord, B: Asking to be free from isolation physically and mentally

CN_6_TN_B6 Sunday of the Year B

Lv 13:1-2, 44-46; 1 Cor 10:31- 11:1; Mk 1:40-45

 

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 6 Sun./ Ord, B: Asking to be free from isolation physically and mentally

Write comment (0 Comments)

1 Sun. / Adv. B: Waiting in hope

CN_1_MV_B1 Sunday of Advent, Year B

Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7; 1Cor 1:3-9; Mk 13:33-37

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 1 Sun. / Adv. B: Waiting in hope

Write comment (0 Comments)

4 Sun. / Ord. B: Teaching with authority and conviction

CN_4_TN_B4 Sunday of the Year B

Dt 18:15-20; 1Cor 7:32-35; Mk 1-21-28

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 4 Sun. / Ord. B: Teaching with authority and conviction

Write comment (0 Comments)

This book ‘Chúa Nói Ta Đáp’, Năm B is dedicated to:

CNTD-BVNIntroduction: This is a preface of of a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, intended to be published in English, Cycle A, then Cycle B and finally Cycle C by Reverend John TB Trong (Gio-an Trần Bình Trọng) in the near future.

Xem thêm: This book ‘Chúa Nói Ta Đáp’, Năm B is dedicated to:

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch