22 Sun. / Ord. C: The lesson of humility and altruism

CN_22_Thuong_Nien22 Sunday of the Year C

Sir 3:17-18, 20, 28-29; Heb 12:18-19, 22-24a; Lk 14:1, 7-14

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 22 Sun. / Ord. C: The lesson of humility and altruism

Write comment (0 Comments)

10 Sun. /Ord. C: Trusting in God's mercy

CN_10_Thuong_Nien10 Sunday of the Year C

1Kgs 17:17-24; Gal 1:11-19; Lk 7:11-17

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 10 Sun. /Ord. C: Trusting in God's mercy

Write comment (0 Comments)

20 Sun. /Ord. C: Following Jesus’ name is the cause of contradiction

CN_20_Thuong_Nien20 Sunday of the Year C

Ger 38:4-6, 8-10; Heb 12:1-4; Lk 12:49-53

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 20 Sun. /Ord. C: Following Jesus’ name is the cause of contradiction

Write comment (0 Comments)

Holy Trinity, C: Believing in the Trinity is different from understanding about

 CN_Ba_NgoiHoly Trinity, Year C

Prv 8:22-31; Rom 5:1-5; Jn 16:12-15

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Holy Trinity, C: Believing in the Trinity is different from understanding about

Write comment (0 Comments)

18 Sun. / Ord. C: Seeking lasting security

CN_18_Thuong_Nien18 Sunday of the Year C

Eccl 1:2; 2:21-23; Col 3:1-5; 9-11; Lk 12:13-21

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 18 Sun. / Ord. C: Seeking lasting security

Write comment (0 Comments)

Ascension, C: To continue the mission of witness

Le_Chua_Thang_ThienThe Ascension of the Lord, Year C

Acts 1:1-11; Eph 1:17-23; Lk 24:46-53

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Ascension, C: To continue the mission of witness

Write comment (0 Comments)

16 Sun. / Ord., C: Choosing a better portion

CN_16_Thuong_Nien16 Sunday of the Year C

Gen 18:1-10a; Col 1:24-28; Lk 10:38-42

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 16 Sun. / Ord., C: Choosing a better portion

Write comment (0 Comments)

5 Sun. / Easter C: To love as Jesus has loved according to a new commandment

CN_5_Mua_Phuc_Sinh_Nam_C5 Sunday of Easter, Year C

Acts 14:21-27; Rev 21:1-5a; Jn 13:31-33a, 34-35

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 5 Sun. / Easter C: To love as Jesus has loved according to a new commandment

Write comment (0 Comments)

14 Sun. / Ord. C: Doing lay apostolic work

CN_14_Thuong_Nien14 Sunday of the Year C

Is 16:10-14c; Gal 6:14-18; Lk 10:11-12, 17-20

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 14 Sun. / Ord. C: Doing lay apostolic work

Write comment (0 Comments)

3 Sun. / Easter C: Relying on God’s grace and his power

CN_3_PS_C3 Sunday of Easter C

Acts 5:27-32, 40b-41; Rev 5:11-14; Jn 21:1-19 or Jn 21:1-14

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 3 Sun. / Easter C: Relying on God’s grace and his power

Write comment (0 Comments)

12 Sun. / Ord. C: Losing life for Jesus’ sake will save it

CN_12_Thuong_Nien12 Sunday of the Ordinary, C

Zec 12:10-11; 13:1; Gal 3:26-29; Lk 9:18-24

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 12 Sun. / Ord. C: Losing life for Jesus’ sake will save it

Write comment (0 Comments)

Easter, C: Resurrection of Christ is the basis of Christian faith

CN_PS_CEaster Sunday, Year C

Acts 10:34a, 37-43; Col 3:1-4 or 1Cor 5:6b-8; Jn 20:1-9

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Easter, C: Resurrection of Christ is the basis of Christian faith

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch