28 Sun. / Ord. B: Wealth may hinder man’s relationship with God

CN_28_TN_B28 Sunday of the Year B

Gn 7:7-11; Dt 4:12-13; Mk 10:17-30

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 28 Sun. / Ord. B: Wealth may hinder man’s relationship with God

Write comment (0 Comments)

14 Sun. / Ord. B: Preception about God and religion is an obstacle to faith

CN_14_TN_B14 Sunday of the Year B

Ez 2:2-5; 2Cor 12:7-10; Mk 6:1-6

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 14 Sun. / Ord. B: Preception about God and religion is an obstacle to faith

Write comment (0 Comments)

26 Sun. / Ord. B: Cooperating in the works of glorifying God

CN_26_TN_B26 Sunday of the Year B

Nm 11:25-39; Jas 5:1-6; Mk 9:37-42, 44, 46-47

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 26 Sun. / Ord. B: Cooperating in the works of glorifying God

Write comment (0 Comments)

12 Sun./ Ord., B: Trusting in God in all circumstances of life

CN_12_TN_B12 Sunday of the Year B

Job 38:1, 8-11; 2Cor 5:14-17; Mk 4:35-41

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 12 Sun./ Ord., B: Trusting in God in all circumstances of life

Write comment (0 Comments)

24 Sun. / Ord B: Through suffering to resurrection

CN_24_TN_B24 Sunday of the Year B

Is 50:5-9; Jas 2:14-18; Mk 8: 27-35

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 24 Sun. / Ord B: Through suffering to resurrection

Write comment (0 Comments)

Corpus Christi, B: Experiencing a miracle of the Eucharist

LE_MINH_MAU_THANH_CHUA_BBody and Blood of Christ, Year B

Ex 24:3-8; Dt 9:11-15; Mk 14:12-16, 22-26

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Corpus Christi, B: Experiencing a miracle of the Eucharist

Write comment (0 Comments)

20 Sun. / Ord. B: An invitation to believe in and eat the bread of life

CN_20_TN_B20 Sunday of the Year B

Prv 9:1-6; Eph 5:15-20; Jn 6:51-59

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 20 Sun. / Ord. B: An invitation to believe in and eat the bread of life

Write comment (0 Comments)

Pentacost Sun., B: Praying for the Spirit of Unity

LE_CHUA_TT_HIEN_XUONG_BPentecost Sunday, Year B

Acts 2:1-11; 1Cor 12:3b-7, 12-13; Jn 20:19-23

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Pentacost Sun., B: Praying for the Spirit of Unity

Write comment (0 Comments)

18 Sun. / Ord. B: Looking for food that endures for eternal life

CN_18_TN_Bi18 Sunday of the Year B

Ex 16:2-4, 12-15; Eph 4:17, 20-24; Jn 6:24-35

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 18 Sun. / Ord. B: Looking for food that endures for eternal life

Write comment (0 Comments)

6 Sun./ Easter, B: Remain in my love

CN_6_PS_B6 Sunday of Easter, Year B

Acts 10:25-26, 31-35, 44-48; 1Ga 4:7-10; Jn 15:9-17

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 6 Sun./ Easter, B: Remain in my love

Write comment (0 Comments)

16 Sun. / Ord. B: Go to a quiet place and rest

CN_16_TN_B16 Sunday of the Year B

Ger 23:1-6; Eph 2:13-18; Mk 6:30-34

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 16 Sun. / Ord. B: Go to a quiet place and rest

Write comment (0 Comments)

4 Sun./ Easter, B: To know God is different from to know about Him.

CN_4_PS_B4 Sunday of Easter, Year B

Acts 4:8-12; 1Jn 3:1-2; Jn 10:11-18

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 4 Sun./ Easter, B: To know God is different from to know about Him.

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch