Epiphany, A: Seeking the One worthy of worship and praise

LE_HIEN_LINHEpiphany of Year A

Is 60:1-6; Eph 3:2-3a,5-6; Mt 2:1-12

 

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: Epiphany, A: Seeking the One worthy of worship and praise

Write comment (0 Comments)

31 Sun. / Ord. B: Realting the triple love: God, neighbor and self

31 Sunday of the Year B

Dt 6:2-6; Heb 7:23-28; Mk 12:28-34

 Reading love novels or watching love movies, people tend to think love is romantic. Signs expressing love between characters in those movies or novels seem to be romantic and poetic.

Xem thêm: 31 Sun. / Ord. B: Realting the triple love: God, neighbor and self

Write comment (0 Comments)

4 Sun. / Adv. A: Seeking to find God in the solitude of soul

 CN_4_MV_B4 Sunday of Advent, Year A

Is 7:10-14; Rom 1:1-7; Mt 1:18- 24

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 4 Sun. / Adv. A: Seeking to find God in the solitude of soul

Write comment (0 Comments)

29 Sun./ Ord. B: Wanting to be great, must serve as servants

29 Sunday of the Year B

Is 53:10-11; Dt 4:10-16; Mk 10:35-45

 Human ambition is to have a position in the social ladder. That is why the two apostles James and John attempted to ask Jesus a favor: one sitting beside him at his right and the other at his left in his kingdom.

Xem thêm: 29 Sun./ Ord. B: Wanting to be great, must serve as servants

Write comment (0 Comments)

2 Sun./ Adv. A: Responding to John the Baptist’s call to repentance

CHUA_NHAT_2_MV_A2 Sunday of Advent, Year A

Is 11:1-10; Rom 15:4-9; Mt 3:1-12

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 2 Sun./ Adv. A: Responding to John the Baptist’s call to repentance

Write comment (0 Comments)

27 Sun. Ord. B: To be faithful in marriage

27 Sunday of the Year B

Gn 2:18-24; Dt 2:9-11; Mk 10:2-16

 According to scripture, each relationship between God and his people is called a covenant. God initiated a covenant by expressing his love toward his people. God invited his people to respond to his love.

Xem thêm: 27 Sun. Ord. B: To be faithful in marriage

Write comment (0 Comments)

About the author

Hinh_ve_Cha_Trong-1To search a genealogy of a family of eight children: five sons and three daughters, at Ðồng Nhân village, Kim Sơn district, Ninh Bình province of North Việt Nam, one finds the last one named Trần Bình Trọng, with a baptismal name John, born April 14, 1944.

Xem thêm: About the author

Write comment (0 Comments)

25 Sun. Ord. B: Whishing to be first must serve in humility

25 Sunday of the Year B

Wis 2:12, 17-20; Jas 3:16-4:3; Mk 9:30-37

 In the Old Testament, a number of prophecies about a messiah spoke of a worldwide kingdom. According to the prophecies, a certain time would come when all nations would submit to the offspring of David, and spiritual Jerusalem would draw all people together.

Xem thêm: 25 Sun. Ord. B: Whishing to be first must serve in humility

Write comment (0 Comments)

Contents of a book: ‘Every Week God Speaks We Respond’ to be published.

CNTD-AIntroduction: This is the ‘Table of contents’ of a book titled ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in English by Reverend John T. B. Trong (Gioan Trần Bình Trọng). The book was published in Vietnamese in the US in 2007 and re-published in Viet Nam in 2010.

Xem thêm: Contents of a book: ‘Every Week God Speaks We Respond’ to be published.

Write comment (0 Comments)

23 Sun./B: That I may see and hear

23 Sunday of the Year B

Is 35:4-7; Jas 2:1-5; Mk 7:31-37

 Often times we take things we have for granted and do not appreciate what we have until we have lost it. That is why a Vietnamese proverb says: Having disease of the eye often makes one feel sympathetic for the blind. We take for granted our ability to speak and hear.

Xem thêm: 23 Sun./B: That I may see and hear

Write comment (0 Comments)

33 Sun./ B: As for the last day, no body knows.

33 Sunday of the Year B

Dn 12:1-3; Heb 10:11-14, 18; Mk 13:24-32

 As the end of the liturgical year draws near, the Church uses scripture passages referring to disasters in the world that can be expected toward the end of the world. Today is the next to the last Sunday of the liturgical year. Next Sunday is Christ the King Sunday.

Xem thêm: 33 Sun./ B: As for the last day, no body knows.

Write comment (0 Comments)

21 Sun. B: Master, to whom shall we go?

21 Sunday of the Year B

Jos 24:1-2a, 15-17,18b; Eph 5:21-32; Jn 6:60-69

 When God created humankind, he gave us freedom to choose: either to accept or reject him. After having fulfilled the mission Moses gave, that is to bring God’s chosen people into the Promised Land, Joshua assembled the elders of the people at Sikem so that he could reaffirmed his belief in God.

Xem thêm: 21 Sun. B: Master, to whom shall we go?

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch