6 Sun. / Easter, A: Believing in Jesus’ promise to send his Spirit

6 Sunday of Easter, Year A

Acts 8:5-8, 14-17; 1Pet 3:15-18; Jn 14:15-21

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 6 Sun. / Easter, A: Believing in Jesus’ promise to send his Spirit

Write comment (0 Comments)

Ash Wed, A: Living the Spirit of Lent

LE_TRO_AAsh Wednesday: A, B, C

Jl 2:12-18; Cor 5:20 – 6:2; Mt 6:1-6, 16-18

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Ash Wed, A: Living the Spirit of Lent

Write comment (0 Comments)

4 Sun. / Easter, A: Asking to remain in the sheepfold

4 Sunday of Easter, Year A

Acts 2:14a, 36-41; 1Pt 2:20b-25; Jn 10:1-10

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 4 Sun. / Easter, A: Asking to remain in the sheepfold

Write comment (0 Comments)

7 Sun. / Ord. A: To live according to the law of mercy

CN17_thuong_nien_nam_A7 Sunday of the Year A

Lv 19:1-2, 17-18; 1Cor 3:16-23; Mt 5:38-48

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 7 Sun. / Ord. A: To live according to the law of mercy

Write comment (0 Comments)

2 Sun. / Easter A: Believing is to trust those trustworthy

2 Sunday of Easter, Year A

Acts 2:42-47; 1Pt 1:3-9; Jn 20:19-31

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 2 Sun. / Easter A: Believing is to trust those trustworthy

Write comment (0 Comments)

5 Sun / Ord. A: "How to be “the salt of the earth and the light of the world”

CN5_thuong_nien_nam_A5 Sunday of the Year, A

Is 58:7-10; 1Cor 2:1-5; Mt 5:13-16

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 5 Sun / Ord. A: "How to be “the salt of the earth and the light of the world”

Write comment (0 Comments)

Palm Sun. / A: Seeking to do God’s will

Le_LaPassion Sunday, Year A

Is 50:4-7; Pl 2:6-11; Mt 26:14- 27: 66

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Palm Sun. / A: Seeking to do God’s will

Write comment (0 Comments)

3 Sun / Ord. A: Asking to have a spirit of repentance for sin including the sin of division

CN3_thuong_nien_nam_A3 Sunday of the Year A

Is 8:23-9:3; 1Cor 1:10-13, 17; Mt 4:12-17

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 3 Sun / Ord. A: Asking to have a spirit of repentance for sin including the sin of division

Write comment (0 Comments)

4 Sun. / Lent, A: Faith brings back eyesight

Chua_Nhat_4_Mua_Chay4 Sunday of Lent, Year A

1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a; Eph 5:8-14; Jn 9:1-41

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 4 Sun. / Lent, A: Faith brings back eyesight

Write comment (0 Comments)

Epiphany A: Seeking the one worthy of worship and praise

LE_HIEN_LINHEpiphany of Year A

Is 60:1-6; Eph 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Epiphany A: Seeking the one worthy of worship and praise

Write comment (0 Comments)

2 Sun. / Lent, A: Following Jesus to the mountain of soul

CHUA_NHAT_2_MUA_CHAY_A2 Sunday of Lent, Year A

Gn 12:1-4a; 2Tim 1:8b-10; Mt 17:1-9

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 2 Sun. / Lent, A: Following Jesus to the mountain of soul

Write comment (0 Comments)

3 Sun. / Adv. A: Should we look for another? 

Chua_Nhat_3_Mua_Vong3 Sunday of Advent, Year A

Is 35:1-6a, 10; Jas 5:7-10; Mt 11:2-11?

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 3 Sun. / Adv. A: Should we look for another? 

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch