1 Sun. / Adv. A: Rise up

Chua_Nhat_1_Mua_Vong1 Sunday of Advent, Year A

Is 2:1-5; Rom 13:11-14; Mt 24:37- 44

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 1 Sun. / Adv. A: Rise up

Write comment (0 Comments)

23 Sun. / Ord. A.: To correct as Jesus taught

CN23_thuong_nien_nam_A23 Sunday of the Year A

Ez 33:7-9; Rom 13:8-10; Mt 18:15-20

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 23 Sun. / Ord. A.: To correct as Jesus taught

Write comment (0 Comments)

33 Sun. / Ord. A: Investing what God has given

CN33_thuong_nien_nam_A33 Sunday of the Year A

Prv 31:10-13; 1Thes 5:1-6; Mt 25:14-30

 Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 33 Sun. / Ord. A: Investing what God has given

Write comment (0 Comments)

21 Sun. / Ord. A: 'I will build my Church upon this rock'

CN21_thuong_nien_nam_A21 Sunday of the Year A

Is 22:19:23; Rom 11:33-36; Mt 16:13- 20

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

 

Xem thêm: 21 Sun. / Ord. A: 'I will build my Church upon this rock'

Write comment (0 Comments)

All Souls, A: May the souls of the faithful departed rest in peace

LE_CAC_LINH_HON

The Commemoration of all the faithful departed

Wis 3:1-9; Rom 6:3-9; Jn 11:17-27

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: All Souls, A: May the souls of the faithful departed rest in peace

Write comment (0 Comments)

19 Sun. / Ord. A: Crying out to Jesus for help

CN19_thuong_nien_nam_A19 Sunday of the Year A

1Kgs 19:9a, 11-13a; Rom 9:1-5; Mt 11:22-36

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 19 Sun. / Ord. A: Crying out to Jesus for help

Write comment (0 Comments)

29 Sun./ Ord. A: Repaying to Caesar and to God

CN29_thuong_nien_nam_A29 Sunday of the Year A

Is 45:1, 4 -6; 1Thes 1:1-5b; Mt 22:15- 21

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 29 Sun./ Ord. A: Repaying to Caesar and to God

Write comment (0 Comments)

17 Sun./ Ord. A: Wishing and choosing

CN17_thuong_nien_nam_A17 Sunday of the Year A

1 Kgs 3:5, 7-12; Rom 8:28-30; Mt 13:44-52 or 13:44-56

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 17 Sun./ Ord. A: Wishing and choosing

Write comment (0 Comments)

27 Sun./ Ord. A: Called to work in God’s vineyard

CN27_thuong_nien_nam_A27 Sunday of the Year A

Is 5:1-7; Phil 4:6-9; 21:33-43

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 27 Sun./ Ord. A: Called to work in God’s vineyard

Write comment (0 Comments)

15 Sun./ Ord. A: That the Word of God may bear fruit in one’s life

CN15_thuong_nien_nam_A15 Sunday of the Year A

Is 55:10-11; Rom 8:18-23; Mt 13:1-23

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 15 Sun./ Ord. A: That the Word of God may bear fruit in one’s life

Write comment (0 Comments)

25 Sun. / Ord. A: Being satisfied with what one receives

CN25_thuong_nien_nam_A25 Sunday of the Year A

Is 55:6-9; Phil 1:20c-24, 27a; Mt 20:1-16

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 25 Sun. / Ord. A: Being satisfied with what one receives

Write comment (0 Comments)

SS Peter and Paul, A: In honor of two great saints

LE_THANH_PHERO_VA_PHAOLOSolemnity of SS Peter and Paul: A, B, C

Acts 12:1-11; Tm 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: SS Peter and Paul, A: In honor of two great saints

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch