Holy Trinity, A: With love, Jesus revealed the Blessed Trinity

Le_Chua_Ba_Ngoi_AThe Most Holy Trinity, Year A

Ex 34:4b-6, 8-9; 2Cor 13:11-13; Jn 3:16-18

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Holy Trinity, A: With love, Jesus revealed the Blessed Trinity

Write comment (0 Comments)

3 Sun. / Lent, A: Asking for the living water

CHUA_NHAT_3_MUA_CHAY_A3 Sunday of Lent, Year A

Ex 17:3-7; Rom 5:1-2, 5-8; Jn 4:5-42

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 3 Sun. / Lent, A: Asking for the living water

Write comment (0 Comments)

Ascension, A: 'I am with you always until the endd of the age

LE_CHUA_THANG_THIENAscension of the Lord, Year A

Acts 1:1-11; Eph 1:17-23; Mt 28:16-20

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012.

 

Xem thêm: Ascension, A: 'I am with you always until the endd of the age

Write comment (0 Comments)

1 Sun. / Lent, A: ‘Lead us not into temptation’

Chua__Nhat_1_MC_A1 Sunday of Lent, A

Gen 2:7-9, 3:1-7; Rm 5:12-19 or 5:12, 17-19; Mt 4:1-11

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 1 Sun. / Lent, A: ‘Lead us not into temptation’

Write comment (0 Comments)

5 Sun. / Easter, A: Following Jesus: the way, the truth and the life

Chua_Nhat_5_Phuc_Sinh5 Sunday of Easter, Year A

Acts 6:1-7; 1Pt 2:4-9; Jn 14:1-12

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012.

Xem thêm: 5 Sun. / Easter, A: Following Jesus: the way, the truth and the life

Write comment (0 Comments)

8 Sun. / Ord. A: Trusting in God's providential plan

CN8_thuong_nien_nam_A8 Sunday of the Year A

Is 49:14-15; 1Cor 4:1-5; Mt 6:24-34

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 8 Sun. / Ord. A: Trusting in God's providential plan

Write comment (0 Comments)

3 Sun / Easter, A: Recognizing God's presence

Chua_Nhat_3_Phuc_Sinh_33 Sunday of Easter, Year A

Acts 2:14, 22-33; 1Pt 1:17-21; Lk 24:13-35

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 3 Sun / Easter, A: Recognizing God's presence

Write comment (0 Comments)

6 Sun. / Ord. A: Living the spirit of the Law

 CN6_thuong_nien_nam_A6 Sunday of the Year A

Sir 15:15-20; 1 Cor 2:6-10; Mt 5:17-37

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 6 Sun. / Ord. A: Living the spirit of the Law

Write comment (0 Comments)

Easter Sun. A: Asking to rise in grace with the risen Christ

Chua_Nhat_Phuc_SinhEaster Sunday, Year A

Acts 10:34a, 37-43; Col 3:1-4; Jn 20:1-9

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Easter Sun. A: Asking to rise in grace with the risen Christ

Write comment (0 Comments)

4 Sun. / Ord. A: Living the Beatitudes

CN4_thuong_nien_nam_A4 Sunday of the Year A

Zep 2:3, 3:12-13; 1Cor 1:26-31; Mt 5:1-12a

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 4 Sun. / Ord. A: Living the Beatitudes

Write comment (0 Comments)

5 Sun. / Lent, A: Asking to rise with Jesus

Chua_Nhat_5_Mua_Chay5 Sunday of Lent, Year A

Ez 37:12-14; Rom 8:8-11; Jn 11:1-45

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 5 Sun. / Lent, A: Asking to rise with Jesus

Write comment (0 Comments)

2 Sun / Ord. A: Recognizing one’s Catholic identity

CN2_thuong_nien_nam_A2 Sunday of the Year A

Is 49:3, 5-6; 1 Cr 1:1-3; Gn 1:29-34

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 2 Sun / Ord. A: Recognizing one’s Catholic identity

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch