Easter Vigil A, B, C: Celebrating the risen Christ and congratulating the newly baptized

Easter Vigil, Year A, B, C

Gen 1:1-2:2; Gen 22:1-18; Ex 14:15-15:1; Is 54:5-14; Is 55:1-11;

Bar 3:9-15,32 –4:4; Ez 36:16-17a, 18-28; Rom 6:3-11; Mt 28:1-10

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Easter Vigil A, B, C: Celebrating the risen Christ and congratulating the newly baptized

Write comment (0 Comments)

4 Sun. / Adv. B; Saying “Yes” like Mary to welcome the Lord

4 Sunday of Advent, Year B

2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Rom 16:25-27; Lk 1:26-38

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 4 Sun. / Adv. B; Saying “Yes” like Mary to welcome the Lord

Write comment (0 Comments)

5 Sun. / Lent, B: If the grain of wheat dies, it produces much fruit

5 Sunday of Lent, Year B

Jer 31:31-34; Heb 5:7-9; Jn 12:20-33

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 5 Sun. / Lent, B: If the grain of wheat dies, it produces much fruit

Write comment (0 Comments)

2 Sun. /Adv.B: Seeking to find God in the desert of soul

2 Sunday of Advent, Year B

Is 40:1-5, 9-11; 2Pt 3:8-14; Mk 1:1-8

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 2 Sun. /Adv.B: Seeking to find God in the desert of soul

Write comment (0 Comments)

3 Sun. / Lent, B: My house shall be called a house of prayer

  3 Sunday of Lent, Year B

  Ex 20:1-17; 1Cor 1:22-25; Jn 2:13-25

  Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks    We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 3 Sun. / Lent, B: My house shall be called a house of prayer

Write comment (0 Comments)

Christmas at Dawn, A: How was the first Christmass celebrated?

Le_Rang_Dong_GSChristmas at Dawn, A, B, C

Is 62:11-12; Ti 3:4-7; Lk 2:15-20

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Christmas at Dawn, A: How was the first Christmass celebrated?

Write comment (0 Comments)

1 Sun. / Lent, B: Being faithful to the baptismal Covenant

1 Sunday of Lent, Year B

Gen 9:8-15; 1Pt 3:18-22; Mk 1:12-15

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 1 Sun. / Lent, B: Being faithful to the baptismal Covenant

Write comment (0 Comments)

Christ the King, B: My kingdom does not belong to this world

LE_CHUA_KITO_VUA_BChrist the King, Year B

Dn 7:13-14; Rv 1:5-8; Jn 18:33-37

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Christ the King, B: My kingdom does not belong to this world

Write comment (0 Comments)

5 Sun. / Ord. B: Asking to be healed in body, soul and spirit

 5 Sunday of the Year B

Job 7:1-4’ 6-7; l Cur 9:16-19; 22-23; Mk 1:29-39

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 5 Sun. / Ord. B: Asking to be healed in body, soul and spirit

Write comment (0 Comments)

32 Sun. / Ord. B: The entrusted offerings of two widows

CN_32_TN_B 32 Sunday of the Year B

1 Kgs 17:10-16; Heb 9:24-28; Mk 12:38-44

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 32 Sun. / Ord. B: The entrusted offerings of two widows

Write comment (0 Comments)

3 Sun. / Ord. B: Response to the message of repentance

3 Sunday of the Year B

Jon 3:1-5, 10; 1Cor 7:29-31; Mk 7:14-20

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 3 Sun. / Ord. B: Response to the message of repentance

Write comment (0 Comments)

30 Sun. / Ord. B: ‘That I may see’

CN_30_TN_B30 Sunday of the Year B

Jer 31:7-9; Eph 5:1-6; Mk 10:46-52

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 30 Sun. / Ord. B: ‘That I may see’

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch