Contents of a book: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B to be published

CNTD-BVN_copyIntroduction: This is the ‘Table of contents’ of a book titled ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in English by Reverend John T. B. Trong. The book was published in Vietnamese in the US in 2008 and re-published in Viet Nam in 2011.

Xem thêm: Contents of a book: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B to be published

Write comment (0 Comments)

27 Sun. / Ord. C: Quality of faith needed.

27 Sunday of Year C

Kb 1:2-3; 2:2-4; 2Tm 1:6-8, 13-14; Lk 17:5-10

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 27 Sun. / Ord. C: Quality of faith needed.

Write comment (0 Comments)

Christ the King, C: Accepting God’s sovereignty

Christ the King, Year C

2 Sm 5:1-3; Col 1:12-20; Lk 23:35-43

 As Christian Catholics, we have double citizenship: citizens of our homeland and citizens of the kingdom of heaven. As citizens of God’s kingdom, God has made us: a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people set apart as the Preface of the Feast of Christ the king points out.

Xem thêm: Christ the King, C: Accepting God’s sovereignty

Write comment (0 Comments)

25 Sun. / Ord. C: Being Trustful in Doing Paid Jobs

25 Sunday of the Year C

Am 8:4-7; 1Tim 2:1-8; Lk 16:1-13

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 25 Sun. / Ord. C: Being Trustful in Doing Paid Jobs

Write comment (0 Comments)

6 Sun. Ord., C: Living four Beatitudes and avoiding four woes

6 Sunday of the Year C

Jer 17:5-8; 1Cor 15:12, 16-20; Lk 6:17, 20-26

 In ancient times, the Romans considered getting possession of material goods as a way to happiness. Poverty in the Roman colony at the time of Jesus was regarded as a disgrace, even a punishment for sin committed.

Xem thêm: 6 Sun. Ord., C: Living four Beatitudes and avoiding four woes

Write comment (0 Comments)

19 Sun. / Ord. C: Be watchful and prepared

19 Sunday of the Year C

Wis 18:6-9; Heb 11:1-2, 8-19; Lk 12:32-48

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 19 Sun. / Ord. C: Be watchful and prepared

Write comment (0 Comments)

Baptism of the Lord, C: Paaarental Responsibility for Baptism for Children

Baptism of the Lord, Year C

Is 40:1-5, 9-11; Ti 2:11-14; 3:4-7; Lk 3:15-16, 21-22

 When John the Baptist preached a baptism of repentance, people rushed to him in great numbers to be baptized.  Jesus himself ratified John's baptism by asking to be baptized by John at the Jordan River.

Xem thêm: Baptism of the Lord, C: Paaarental Responsibility for Baptism for Children

Write comment (0 Comments)

17 Sun. / Ord. C: Asking Jesus to teach us how to pray

17 Sunday of the Year C

Gen 18:20-32; Col 2:12-14; Lk 11:1-13

 Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 17 Sun. / Ord. C: Asking Jesus to teach us how to pray

Write comment (0 Comments)

1 Sun. /Adv. C: Patient to wait for the coming of the Lord

1 Sunday of Advent, Cycle C

Jer 33:14-16; 1Thes 3:12-4:2; Lk 24:25-28, 34-36 

The first Sunday of Advent, which, we are celebrating today, is the New Year day of the Church, or better termed, the New Liturgical Year, and we know Christmas is not far away. According to Jeremiah’s prophecy, it was written: In those days, in that time, I will raise up for David, a just shoot; he shall do what is right and just in the land (Jer 33:15).

Xem thêm: 1 Sun. /Adv. C: Patient to wait for the coming of the Lord

Write comment (0 Comments)

13 Sun. / Ord. C; Following Jesus is to give priority to his kingdom

13 Sunday of the Year C

1 Kgs 19:16b, 19-21; Gal 5:1, 13-18; Lk 9:51-62

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 13 Sun. / Ord. C; Following Jesus is to give priority to his kingdom

Write comment (0 Comments)

29 Sun. Ord. / C: Being persistent in prayer

29 Sunday of the Year C

Ex 17:8-13; 2 Tm 3:14- 4:2; Lk 18:1-8

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 29 Sun. Ord. / C: Being persistent in prayer

Write comment (0 Comments)

5 Sun. / Easter C: To love as Jesus has loved according to a new commandment

5 Sunday of Easter, Year C

Acts 14:21-27; Rev 21:1-5a; Jn 13:31-33a, 34-35

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 5 Sun. / Easter C: To love as Jesus has loved according to a new commandment

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch