25th Sun. / Ord. C: Being trustful in doing paid jobs

CN_25_TN_C25 Sunday of the Year C

Am 8:4-7; 1Tim 2:1-8; Lk 16:1-13

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 25th Sun. / Ord. C: Being trustful in doing paid jobs

Write comment (0 Comments)

13th Sun/Ord C: Following Jesus is to give priority to his kingdom

CN_13_TN_C13 Sunday of the Year C

1 Kgs 19:16b, 19-21; Gal 5:1, 13-18; Lk 9:51-62

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 13th Sun/Ord C: Following Jesus is to give priority to his kingdom

Write comment (0 Comments)

23rd Sun / Ord. C: Discipleship requires renouncement and detachment

 

CN_23_TN_C23 Sunday of the Year C

Wis 9:13-18b; Phil 9-10, 12-17; Lk 11:25-33

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 23rd Sun / Ord. C: Discipleship requires renouncement and detachment

Write comment (0 Comments)

11 Sun / Ord. C: Asking for the Spirit of repentance for sins committed

CN_11_TN_C11 Sunday of the Year C

2Sm 12:7-10, 13; Gal 2:16, 19-21; Lk 7:36 –8:3

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 11 Sun / Ord. C: Asking for the Spirit of repentance for sins committed

Write comment (0 Comments)

21th Sun. / Ord. C: To enter heaven through the narrow door

CN_21_TN_C21 Sunday of the Year C

Is 66:18-21; Heb 12:5-7, 11-13; Lk 13:22- 30

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 21th Sun. / Ord. C: To enter heaven through the narrow door

Write comment (0 Comments)

Body and Blood of Christ Sunday, C: Asking to be hungry for spiritual food

LE_MMT_CHUA_CMost Holy Body and Blood of Christ, Year C

Gen 14:18-20; 1Cor 11:23-26; Lk 9:11b-17

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: Body and Blood of Christ Sunday, C: Asking to be hungry for spiritual food

Write comment (0 Comments)

Assumption of Mary, C: Mary's messages at La Vang [1}

LE_ME_LT_CAssumption of Mary, Year C

Rev 11:19a; 12:1-6, 10ab; 1Cor 15:20-27; Lk 1:39-56

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: Assumption of Mary, C: Mary's messages at La Vang [1}

Write comment (0 Comments)

Pentacost C: Repentance for the gift of the Holy Spirit

LE_CHUA_TTHX_CPENTACOST SUNDAY, C

 Acts 2:1-11; Rom 8:8-17); Jn 14:15-16, 23b-26

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: Pentacost C: Repentance for the gift of the Holy Spirit

Write comment (0 Comments)

17th Sun / Ord. C: Asking Jesus to teach us how to pray

CN_17_TN_C17 Sunday of the Year C

Gen 18:20-32; Col 2:12-14; Lk 11:1-13

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 17th Sun / Ord. C: Asking Jesus to teach us how to pray

Write comment (0 Comments)

6 Sun / Easter, C: Peace, which Jesus promises to give, the world cannot.

 CN_6_PS_C6 Sunday of Easter C

Acts 15:1-2, 22-29; Rev 21:10-14, 22-23; Jn 14:23-29

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 6 Sun / Easter, C: Peace, which Jesus promises to give, the world cannot.

Write comment (0 Comments)

15th Sun / Ord. C:Our love for God flows out in action

CN_15_TN_C15 Sunday of the Year C

Dt 40:10-14; Col 1:15-20; Lk 10:25-37

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 15th Sun / Ord. C:Our love for God flows out in action

Write comment (0 Comments)

4 Sun / Easter, C: Sheep hear the shepherd's voice

CN_4_PS_C4 Sunday of Easter, Year C

Acts 13:14, 43-52; Rev 7:9,14b-17; Jn 10:27-30

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 4 Sun / Easter, C: Sheep hear the shepherd's voice

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch