2 Sun / Easter, C: Forming a support group for faith keeping

CN_2_PS_C2 Sunday of Easter, Year C – Divine Mercy Sunday

Acts 5:12-16; Rev 1:9-11a, 12-13, 17-19; Jn 20:19-31

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 2 Sun / Easter, C: Forming a support group for faith keeping

Write comment (0 Comments)

Epiphany, C: Jesus came to reveal Himself to all nations

LE_HIEN_LINH_CEpiphany, Year C

Is 60:1-6; Eph 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: Epiphany, C: Jesus came to reveal Himself to all nations

Write comment (0 Comments)

Palm / Passion Sun, C: Living the Holy Week that brings salvation

CN_Le_La_Palm / Passion Sunday of the Year C

Is 50:4-7; Phil 2:6-11; Lk 22:14-23: 56

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: Palm / Passion Sun, C: Living the Holy Week that brings salvation

Write comment (0 Comments)

Christmas Day, C: Understanding the dual nature of the Word incarnate

LE_NGAY_GS_CChristmas Day Mass, Year C

Is 52:7-10; Heb 1:1-6; Gn 1:1-18

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: Christmas Day, C: Understanding the dual nature of the Word incarnate

Write comment (0 Comments)

4th Sun / Lent, C: Trusting in God's mercy and forgiveness

CN4_MC_C4 Sunday of Lent, Year C

Jos 5:9a, 10-12; 2Cr 5:17-21; Lk 15:1-3, 11-32

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 4th Sun / Lent, C: Trusting in God's mercy and forgiveness

Write comment (0 Comments)

Christmas Eve, C: Following Jesus’ small ways at his birth

LE_VONG_GS_CChristmas Vigil Mass, Year C

Is 62:1-5; Acts 13:16-17, 22-25; Mt 1:1-25

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: Christmas Eve, C: Following Jesus’ small ways at his birth

Write comment (0 Comments)

2nd Sun / Lent, C: True faith does not depend on religious experience

CN2_MC_C2 Sunday of Lent, Year C

Gn 15:5-12, 17-18; Phil 3:17-4:1; Lk 9:28b-36

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 2nd Sun / Lent, C: True faith does not depend on religious experience

Write comment (0 Comments)

3rd SUN / ADV. C: Waiting in the spirit of content self-acceptance

CN_3_MV_C-E3 Sunday of Advent, Year C

Zep 3:14-18; Phil 4:4-7; Lk 3:10-14

Introduction: This is a homily in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 3rd SUN / ADV. C: Waiting in the spirit of content self-acceptance

Write comment (0 Comments)

5th Sun./Ord. C: Relying on God’s grace to respond to his call despite of weakness and sinfulness

CN_5_TN_C5 Sunday of the Year C

Is 6:1-2a, 3-8; 1Cor 15:1-11; Lk 5:1-11

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 5th Sun./Ord. C: Relying on God’s grace to respond to his call despite of weakness and sinfulness

Write comment (0 Comments)

1st SUN. / ADV. C: Patient to wait for the coming of the Lord

CN_1_MV_C1 Sunday of Advent, Cycle C

Jer 33:14-16; 1Thes 3:12-4:2; Lk 24:25-28, 34-36

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. The book was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand. However, if readers like to point out mistake(s) in spelling and grammar, it would be greatly appreciated by the author whose English is not his mother tongue and who did not live in the US until his adulthood.

Xem thêm: 1st SUN. / ADV. C: Patient to wait for the coming of the Lord

Write comment (0 Comments)

3rd Sun,/Ord. C: Living one's faith in the present here and now, not in the past or in the future

CN_3_TN_C3rd Sunday of the Year C

Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10; 1Cor 12:12-30; Lk 1:1-4; 4:14-21

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 3rd Sun,/Ord. C: Living one's faith in the present here and now, not in the past or in the future

Write comment (0 Comments)

Different Comments on a book: 'Every Week God Speaks We Respond' intended to be published

CNTD-C_copy_copyIntroduction: The following are different comments on homilies / Scripture reflections in a book, titled ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, Cycle B, and Cycle C, intended to be published in English by Reverend John T B Trong. Whatever volume is ready first is to be published first. They were published in Vietnamese in the US in 2007, 2008 and 2009 respectively and re-published in Viet Nam in 2010, 2011 and 2012 respectively.

Xem thêm: Different Comments on a book: 'Every Week God Speaks We Respond' intended to be published

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch