5 Sun. / Lent C: To forgive the sin of adultery as to start a new life

4_Sun_LentC5 Sunday of Lent, Year C

Is 43:16-21; Pl 3:8-14; Jn 8:1-11

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 5 Sun. / Lent C: To forgive the sin of adultery as to start a new life

Write comment (0 Comments)

2 Sun. / Adv. C: How to prepare the way of the Lord?

CN_2_MV_C2 Sunday of Advent, Year C

Bar 5:1-9; Phil 1:4-6, 8-11; Lk 3:1-6

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 2 Sun. / Adv. C: How to prepare the way of the Lord?

Write comment (0 Comments)

3 Sun. / Lent, C: Repent as to bear fruit in life

CN3_MC_C3 Sunday of Lent, Year C

Ex 3:1-8b, 13-15; 1Cor 10:1-6, 10-12; Lk 13:1-9

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 3 Sun. / Lent, C: Repent as to bear fruit in life

Write comment (0 Comments)

Thanksgiving Day: To live in the spirit of gratitude

LE_TA_ON_CMass of Thanksgiving: A, B, C

Is 63:7-9; Col 3:12-17; Lk 1:39-55

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: Thanksgiving Day: To live in the spirit of gratitude

Write comment (0 Comments)

1 Sun. / Lent, C: Journeying to the Promised Land

CN1_MC_C1 Sunday of Lent, Year C

Dt 26:4-10; Rom 10:8-13; Lk 4:1-13

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 1 Sun. / Lent, C: Journeying to the Promised Land

Write comment (0 Comments)

33rd Sun. / Ord. C: Preparing for the unknown last day

CN_33_TN_C33 Sunday of the Year C

Ml 3:19-20a; 2 Thes 3:7-12; Lk 21:5-19

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 33rd Sun. / Ord. C: Preparing for the unknown last day

Write comment (0 Comments)

4 Sun. / Ord. C: ‘No prophet is accepted in his own native place

Cn_4_TN_C4 Sunday of the Year C

Jer 1:4-5, 17-19; Cor 12:31- 13:13; Lk 4:21-30

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 4 Sun. / Ord. C: ‘No prophet is accepted in his own native place

Write comment (0 Comments)

31 Sun. / Ord. C: Atoning for sins committed and reforming one's life

CN_31_TN_C31 Sunday of the Year C

Wis 11:22-12:2; 2Thes 1:11-2:2; Lk 19:1-10

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 31 Sun. / Ord. C: Atoning for sins committed and reforming one's life

Write comment (0 Comments)

2 Sun. / Ord. C: Inviting God to the married life

CN_2_TN_C2 Sunday of the Year C

Is 62:1-5; 1Cr 12:4-11; Jn 2:1-11

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 2 Sun. / Ord. C: Inviting God to the married life

Write comment (0 Comments)

29 Sun./ Ord., C: Being persistent in prayer

CN_29_TN_C29 Sunday of the Year C

Ex 17:8-13; 2 Tm 3:14- 4:2; Lk 18:1-8

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 29 Sun./ Ord., C: Being persistent in prayer

Write comment (0 Comments)

4 Sun. / Adv. C: With Mary bringing Jesus for a visit

CN_4_MV_C4 Sunday of Advent C

Mi 5:1-4a; Heb10:5-10; Lk 1:39-45

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 4 Sun. / Adv. C: With Mary bringing Jesus for a visit

Write comment (0 Comments)

27th Sun. / Ord. C: Quality of faith needed

CN_27_TN_C27 Sunday of Year C

Kb 1:2-3; 2:2- 4; 2Tm 1:6-8, 13-14; Lk 17:5-10

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 27th Sun. / Ord. C: Quality of faith needed

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch