5 Sun. / Lent, C: To be forgiven the sin of adultery as to start a new life

5 Sunday of Lent, Year C

Is 43:16-21; Pl 3:8-14; Jn 8:1-11

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 5 Sun. / Lent, C: To be forgiven the sin of adultery as to start a new life

Write comment (0 Comments)

2 Sun. / Adv. C: How to prepare the way of the Lord

2 Sunday of Advent, Year C

Bar 5:1-9; Phil 1:4-6, 8-11; Lk 3:1-6

 Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 2 Sun. / Adv. C: How to prepare the way of the Lord

Write comment (0 Comments)

3 Sun. / Lent, C: Repent as to bear fruit in life

3 Sunday of Lent, Year C

Ex 3:1-8b, 13-15; 1Cor 10:1-6, 10-12; Lk 13:1-9

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 3 Sun. / Lent, C: Repent as to bear fruit in life

Write comment (0 Comments)

32 Sun. / Ord. C: Believing in the eternal life

 CN_32_Thuong_Nien32 Sunday of Ordinary, Year C

2Mc 7:1-2, 9-14; 2Thes 2:16 – 3:5; Lk 20: 27-38

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 32 Sun. / Ord. C: Believing in the eternal life

Write comment (0 Comments)

8 Sun. / Ord. C: That we may khow oathers and ourselves

8 Sunday of the Year C

Sir 27:4-7; Cor 15:54-58; Lk 6:39-45

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 8 Sun. / Ord. C: That we may khow oathers and ourselves

Write comment (0 Comments)

30 Sun. / Ord. C: A prayer of a repentant and humble person is accepted

CN_30_TN_C30 Sunday of the Year C

Sir 35:12-14, 16-18; 2Tm 4:6-8, 16-18; Lk 18:9-14

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 30 Sun. / Ord. C: A prayer of a repentant and humble person is accepted

Write comment (0 Comments)

7 Sun. / Ord. C: Be compassionate and forgiving

7 Sunday of the Year C

1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-23; 1Cor 15:45-49; Lk 6:27-38

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 7 Sun. / Ord. C: Be compassionate and forgiving

Write comment (0 Comments)

28 Sun. / Ord. C: Being thanksful for gifts received

 CN_28_Thuong_Nien28 Sunday of the Year C

2 Kgs 5:14-17; 2 Tm 2:8-13; Lk 17:11-19

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 28 Sun. / Ord. C: Being thanksful for gifts received

Write comment (0 Comments)

2 Sun / Ord C: Inviting God to the married life

2 Sunday of the Year C

Is 62:1-5; 1Cr 12:4-11; Jn 2:1-11

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 2 Sun / Ord C: Inviting God to the married life

Write comment (0 Comments)

26 Sun. / Ord. C: Using God’s gifts with responsibility to help the hungry

CN_26_Thuong_Nien26 Sunday of the Year C

Am 6:1a, 4-7; 1Tim 6:11-14; Lk 16:19-31

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 26 Sun. / Ord. C: Using God’s gifts with responsibility to help the hungry

Write comment (0 Comments)

Holy Family, C: Family to invest in children

Holy Family of the Year C

Sir 3:2-7, 12-14; Col 3:12-21; Lk 2:41-52

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Holy Family, C: Family to invest in children

Write comment (0 Comments)

24 Sun. / Ord. C: Joy of finding someone or something lost

CN_24_Thuong_Nien24 Sunday of the Year C

Ex 32:7-11, 13-14; 1Tim 1:12-17; Lk 15:1-32 or 15:1-10

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 24 Sun. / Ord. C: Joy of finding someone or something lost

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch