Lễ Chúa Lên Trời, A: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm A

Cv 1:1-11; Ep 1:17-23; Mt 28:16-20

Những lời giã từ thường đầy tràn ý nghĩa và sâu đậm tâm tình. Người ra đi thường nói cho người ở lại những gì là quan trọng nhất, muốn cho người ở lại ghi nhớ để thi hành và có thể giúp ích cho người ở lại.

Xem thêm: Lễ Chúa Lên Trời, A: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế

Write comment (0 Comments)

CN 13 TN, A: Làm việc vì vinh danh Chúa

Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A

2V 4:8-11,14-16a; Rm 6:3-4,8-11; Mt 10:37-42

Thường khi bị gièm pha hay làm cản trở cho lời nói hay công việc gì, người ta gọi đó là cản mũi kỳ đà. Còn khi có ai hay vật gì làm cản trở cho việc theo Chúa và việc làm vì danh Chúa, người ta gọi đó là việc gắn bó với thế gian.

Xem thêm: CN 13 TN, A: Làm việc vì vinh danh Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 3 PS, A: Nhận ra sự hiện diện của Chúa

Chúa nhật 3 Phục Sinh, Năm A

Cv 2:14, 22b-33; 1Pr 1:17-21; Lc 24:13-25

Cuộc khổ nạn của Ðức Kitô trên thập giá đã làm tiêu tan mọi mối hi vọng của các tông đồ và của cả các môn đệ. Vào sáng Chúa nhật có hai môn đệ bỏ cuộc, trở về quê quán mình ở làng Emmau cách Giêrusalem khoảng mười một cây số.

Xem thêm: CN 3 PS, A: Nhận ra sự hiện diện của Chúa

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Vì yêu, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được bầy tỏ

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A

Xh 34:4b-6,8-9; 2Cr 13:11-13; Ga 3:16-18

Thánh kinh Cựu ước không nói gì rõ rệt về Chúa Ba Ngôi cho nên dân Do thái không biết Thiên Chúa có Ba Ngôi. Người Do Thái trong Cựu ước là dân tôn thờ độc thần.

Xem thêm: Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Vì yêu, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được bầy tỏ

Write comment (0 Comments)

CN 5 TN, A: Hãy là muối và ánh sáng cho trần gian

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên, Năm A

Mt 5: 13-16

Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy bản chất của người kytô hữu không phải là những gì cao xa nhưng chỉ là những hạt muối bé nhỏ hay chỉ là một chút ánh sáng lẻ loi. Thật bình thường và cũng thật tầm thường nhưng lại thật hữu ích cho đời sống con người.

Xem thêm: CN 5 TN, A: Hãy là muối và ánh sáng cho trần gian

Write comment (0 Comments)

CN 7 PS, A: Nguyện Xin cho danh Chúa được vinh hiển

Chúa Nhật 7 Phục Sinh, Năm A

Cv 1:12-14; 1Pr 4:13-16; Ga 17:1-11a

Ðọc Phúc âm, ta thấy Chúa Giêsu hằng cầu nguyện để được hiệp nhất với Thiên Chúa Cha. Ðặc biệt Phúc âm hôm nay cũng thuật lại những lời cầu nguyện hiến tế cao đẹp  của Chúa Giêsu.

Xem thêm: CN 7 PS, A: Nguyện Xin cho danh Chúa được vinh hiển

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa Kitô Vua A; Đối diện trước toà phán xét

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Năm A

Ed 34:11-12,15-17; 1Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46

Giáo hội thiết lập lễ Chúa Kitô, vua vũ  trụ vào cuối năm phụng vụ có ý chỉ cho người Kitô giáo thấy, không những Chúa là khởi nguyên của mọi loài, mọi vật, mà còn là cùng đích của mọi sự.

Xem thêm: Lễ Chúa Kitô Vua A; Đối diện trước toà phán xét

Write comment (0 Comments)

CN 5 PS, A: Theo Chúa là đường, là sự thật và là sự sống

Chúa nhật 5 Phục Sinh, Năm A

Cv 6:1-7; 1Pr 2:4-9; Ga 14:1-12

Lời giã từ của Chúa Giêsu, để lại cho các tông đồ cảm giác lo lắng và sợ hãi. Vì thế trong Phúc Âm hôm nay Chúa dùng những lời lẽ khích lệ để an ủi và trấn an các ông:

Xem thêm: CN 5 PS, A: Theo Chúa là đường, là sự thật và là sự sống

Write comment (0 Comments)

CN 33 TN, A: Đầu tư vào của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban

CN33_TN__AChúa Nhật 33 Thường Niên, Năm A

Cn 31:10-13, 19-20, 30-31; 1Tx 5:1-6; Mt 25:14-30

Theo thông lệ được sử sách ghi lại ở những nước miền Cận Ðông như Ai Cập, Át-sua và Pa-lét-tin, thì khi một người giàu có trẩy đi xa nhà và dài hạn, họ thường giao tài sản cho những đầy tớ tín cẩn, ít hay nhiều, tuỳ theo khả năng của mỗi người (1). Dụ ngôn trong Phúc âm hôm nay kể lại người đầy tớ nhận được năm yến bạc biết ông chủ mong mình đầu tư để kiếm lời và anh ta đã làm lời được năm yến nữa. Người nhận được hai yến, mặc dù ít hơn, cũng đầu tư để sinh lời. Theo tỉ lệ phần trăm, thì người đầy tớ làm lời thêm hai nén, cũng thành công như người đầy tớ sinh lời thêm năm yến. Cả hai người cùng cố gắng đầu tư để sinh lời cho những nén bạc của chủ, và do đó được ơn nghĩa với chủ. Tại sao hai người đầy tớ đầu tư đều được lời gấp đôi như vậy? Thưa là thế này. Vào thời đó mà người ta cho vay tiền trong thời gian dài hạn, thì được lãi xuất rất cao (2) .

Xem thêm: CN 33 TN, A: Đầu tư vào của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban

Write comment (0 Comments)

Lễ Giáng Sinh A: Việc Chúa Giáng Sinh có ảnh hưởng gì đến đời sống bạn?

LE_DEM_GIANG_SINH_ABCLễ Ðêm Giáng Sinh, Năm A, B, C

Is 9: 1-6; Tit 2: 11-14; Lc 2: 1-14

Trong thời Cựu ước, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại bằng nhiều cách thế khác nhau: trong đám mây, ngoài sa mạc, trên đỉnh đồi.. Và Chúa nói với loài người cách gián tiếp: qua các ngôn sứ, các tổ phụ.

Xem thêm: Lễ Giáng Sinh A: Việc Chúa Giáng Sinh có ảnh hưởng gì đến đời sống bạn?

Write comment (0 Comments)

CN 31 TN, A: Tư tưởng, lời nói, hàng động cần ăn khớp

CN31_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 31 Thường Niên, Năm A

Ml 1:14b-2:2b, 8-10; 1Tx 2:7b-9, 13; Mt 23:1-12

Ðể có được cái nhìn bao quát và tầm hiểu biết liên đới về toàn bộ Phúc âm, ta cần biết sơ qua về những nhóm người sau đây. Ngoài các tư tế và thượng tế, còn có các kinh sư, phái Pharisêu, phái Xađốc, nhóm Quá Khích, phe Hêrôđê và hội đồng kỳ mục. Khi gặp Chúa Giêsu, họ ưa bắt bẻ, đối chất và đụng độ ít hay nhiều với Chúa.

Xem thêm: CN 31 TN, A: Tư tưởng, lời nói, hàng động cần ăn khớp

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa Kitô Vua, A: Đối diện trước toà phán xét

Le_Chua_Kito_Vua_Vu_Tru_ALễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Năm A

Ed 34:11-12,15-17; 1Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46

Giáo hội thiết lập lễ Chúa Kitô, vua vũ  trụ vào cuối năm phụng vụ có ý chỉ cho người Kitô giáo thấy, không những Chúa là khởi nguyên của mọi loài, mọi vật, mà còn là cùng đích của mọi sự.

Xem thêm: Lễ Chúa Kitô Vua, A: Đối diện trước toà phán xét

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch